Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (I kwartał)

Wydatki:

/files/files/Rb%2028s%2031.03.2019.pdf

Dochody:

/files/files/Rb%2027%20s%2031.03.2019.pdf

Należności:

/files/files/Rb%20-n%2031.03.2019.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb-z%2031.03.2019.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb%20NDS%2031.03.2019.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 03-09-2019 9:47:40
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 03-09-2019 9:49:24