Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (III kwartał)

Dochody:

/files/files/Rb%2027%20s.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb%2028%20s%281%29.pdf

Należności:

/files/files/Rb%20-N.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb%20-Z.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb%20NDS%282%29.pdf

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 06-11-2017 9:53:29
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 06-11-2017 9:55:37