Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (I kwartał)

Dochody :

/files/files/Rb%2027%20S.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb%2028%20s.pdf

Należności:

/files/files/Rb%20N%281%29.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb%20Z%281%29.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb%20NDS%281%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 24-04-2017 16:06:42
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 24-04-2017 16:08:35