PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI KWIECIEŃ 2024

INFORMACJA O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI 30.04.2024 r

Podstawowa kwota dotacji na rok 2024, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych (wiejskich) prowadzonych przez inne niż Gmina Gołdap osoby prawne i osoby fizyczne.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.) Gmina Gołdap informuje:

1. podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla przedszkoli gminnych obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. wynosi 13 947,90 zł.

2. statystyczna liczba wychowanków w przedszkolu gminnym wynosi 190 wychowanków, statystyczna liczba wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu gminnym wynosi 0, statystyczna liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu gminnym wynosi 0

3. podstawowa kwota dotacji na rok 2024, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. wynosi 9 143,26 zł

4. statystyczna liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Gołdap wynosi 433 wychowanków; statystyczna liczba wychowanków niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 5; statystyczna liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 56.

5. wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na rok 2024 dla publicznych szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi wynosi 1,718.

KWOTY MIESIĘCZNYCH DOTACJI NA ROK 2024 r.:

TYP

PKD 100%

PKD 75%

PKD 40%

WSKAŹNIK

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

1 162,33 zł

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

761,94 zł

 

 

 

PRZEDSZKOLE NIESAMORZĄDOWE NIEPUBLICZNE

 

871,74 zł

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

761,94 zł

 

 

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEPUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

 

 

464,93 zł

 

WSKAŹNIK ZWIĘKSZAJĄCY

 

 

 

1,718

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 30-04-2024 15:31:34
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 30-04-2024 15:32:59