INFORMACJA OŚWIATOWA


Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok szkolny wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny (...).

Gmina Gołdap jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe jest zobowiązana do realizacji zadań oświatowych w szczególności zawartych w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe i przedstawienia stosownej informacji Radzie.

Poniżej informacje za poprzednie lata:

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 14-11-2020 15:42:10
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 29-11-2023 16:00:42