Statut Osiedli

 

UCHWAŁA Nr XLIX/349/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 1.

UCHWAŁA Nr XLIX/350/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 2.

UCHWAŁA Nr XLIX/351/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 3.

UCHWAŁA Nr XLIX/352/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 4.

UCHWAŁA Nr XLIX/353/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 5.

UCHWAŁA Nr XLIX/354/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 6.

UCHWAŁA Nr XLIX/355/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 7.

UCHWAŁA Nr XLI/268/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 7.

UCHWAŁA Nr XLI/269/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Nr 8.

Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 12-08-2020 6:56:07