Informacje

 

INFORMACJA  O DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE

KRAJOWEGO CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM (KCPU)

TELEFONACH UDZIELAJĄCYCH BEZPŁATNEJ POMOCY: 

 

1) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 800 120 002

całodobowa pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więcej na stronie https://www.niebieskalinia.info/

2) Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim                    tel. 801 889 880

Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17:00 do 22:00 z wyjątkiem świąt państwowych.

3) Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania tel. 800 199 990

czynny codziennie w godzinach 16:00 do 21:00

 

 

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 08-03-2022 9:18:41
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 04-01-2023 7:57:19