Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (III kwartał)

Dochody:

/files/files/Rb%2027%20s-%20III%20Kwarta%C5%82%202019.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb%2028%20s-%20III%20Kwarta%C5%82%202019.pdf

Należności:

/files/files/Rb%20N-%20III%20Kwarta%C5%82%202019.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb%20Z-%20III%20Kwarta%C5%82%202019.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb%20nds-%20III%20Kwarta%C5%82%202019.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 23-10-2019 6:44:59
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 23-10-2019 6:46:27