2021

 


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego z dnia 14.12.2021 r.

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu - świetlica wiejska w Galwieciach HK.9020.2.232.2021:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu - świetlica wiejska w Skoczach HK.9020.2.235.2021:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu - Centrum Kultury Wiejskiej w Kośmidrach HK.9020.2.236.2021:


Kontrola Wojewody Warmińsko- Mazurskiego - Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi z dnia 21.10.2021 r.


Kontrola CBA określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, rozpoczęcia i realizacji inwestycji "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi" przez Gminę Gołdap


Kontrola NIK P/21/079 Dochody własne gmin województwa warmińsko-mazurskiego


 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 24-10-2022 19:29:14
Autor edycji: Justyna Anzulewicz
Data edycji: 11-01-2023 13:53:05