Kontakt do wydziałów


Punkt Obsługi Mieszkańców 87 615 60 00, e-mail: pom@goldap.pl

Sekretariat 87 615 60 20, e-mail: sekretariat@goldap.pl
Burmistrz Gołdapi 87 615 60 20
Zastępca Burmistrza 87 615 60 20
Sekretarz Gminy Gołdap 87 615 60 35

Przewodniczący Rady Miejskiej 600 872 196

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kierownik wydziału 87 615 60 56
Pomoc społeczna 87 615 60 34
Ewidencja działalności gospodarczej 87 615 60 62
Oświata 87 615 60 51

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik wydziału 87 615 60 55, kom. 690 966 607
Komunikacja społeczna 87 615 60 48, kom. 668 552 343
Promocja 87 615 60 63, kom. 690 966 903

WYDZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Obsługa Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych gminy 87 615 60 68
Kadry i Płace 87 615 60 49
Informatycy 87 615 60 66

WYDZIAŁ FINANSÓW I REALIZACJI BUDŻETU
Skarbnik 87 615 60 25
Finanse 87 615 60 31, 87 615 60 24, 87 615 60 64
Podatki 87 615 60 26, 87 615 60 33, 87 615 60 65, 87 615 60 28
Gospodarka odpadami komunalnymi 87 615 60 43, 87 615 60 73

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA i NIERUCHOMOŚCI
Kierownik wydziału 87 615 60 40
Architekt miejski 87 615 60 40
Ochrona środowiska  87 615 60 23
Sprzedaż nieruchomości 87 615 60 54
Użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów 87 615 60 41

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
Kierownik wydziału 87 615 60 59
Inwestycje komunalne 87 615 60 21

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik wydziału 87 615 60 52
Zarządzanie drogami 87 615 60 61
Gospodarka mieszkaniowa 87 615 60 45
Obsługa parkingu oraz strefy płatnego parkowania 690 966 929
Administracja cmentarzy 534 171 534

WYDZIAŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Kierownik wydziału 87 615 60 74
Księgowość 87 615 60 53
Kadry i Płace 87 615 60 69

RADCA PRAWNY
87 615 60 44

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Wydziału 87 615 60 22
Ewidencja ludności 87 615 60 36
Dowody osobiste 87 615 60 37

STRAŻ MIEJSKA
e-mail: straz.miejska@goldap.pl
87 615 03 00, 87 615 60 27, 600 872 176

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
e-mail: gzr@goldap.pl
87 615 60 60, 606 942 899

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ, SEKRETARZ GKRPA
e-mail: jolanta.kabat@goldap.pl
570 750 099

OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
e-mail: katarzyna.krusznis@goldap.pl
87 615 60 68

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl
87 615 60 46

RODO
Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi
e-mail: iod@goldap.pl
697 616 194

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 01-09-2015 13:05:57
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 07-05-2024 21:36:15