AKTUALIZACJA DOTACJI

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 176 037 zł na zatrudnienie nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach, dla których określono minimalną łączną liczbę etatów nauczycieli specjalistów Gmina Gołdap ogłasza, iż:

dokonuje kolejnej aktualizacji dotacji udzielanych przedszkolom i szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku, gdy podstawowa kwota dotacji, jest niższa niż kwota przewidziana na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji udzielanych szkołom niebędącym szkołami specjalnymi.

Gołdap, 31.08.2022 r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 31-08-2022 15:22:46
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 31-08-2022 15:23:10