Składy Komisji


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Marian Mioduszewski
Wiceprzewodnicząca Komisji - Monika Wałejko
Członek Komisji - Teresa Dzienis
Członek Komisji - Zofia Syperek
 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji - Zbigniew Makarewicz
Wiceprzewodniczący Komisji - Wioletta Anuszkiewicz
Członek Komisji - Marek Zajączkowski
 


Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący Komisji - Zdzisław Janczuk
Wiceprzewodniczący Komisji - Marek Zajączkowski
Członek Komisji - Wojciech Hołdyński
Członek Komisji - Zbigniew Mieruński
Członek Komisji - Józef Wawrzyn

 


 


Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Przewodniczący Komisji - Zofia Syperek
Wiceprzewodniczący Komisji - Marian Chmielewski
Członek Komisji - Zdzisław Janczuk
Członek Komisji - Zbigniew Makarewicz
Członek Komisji - Janina Pietrewicz
Członek Komisji - Józef Wawrzyn
 


Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przewodnicząca Komisji - Janina Pietrewicz
Wiceprzewodniczący Komisji - Anna Staroszczuk-Luto
Członek Komisji - Marian Chmielewski
Członek komisji - Teresa Dzienis
Członek komisji - Monika Wałejko
Członek Komisji - Marek Zajączkowski

 


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki

Przewodnicząca Komisji - Wioletta Anuszkiewicz
Wiceprzewodnicząca Komisji  - Teresa Dzienis
Członek Komisji - Zbigniew Mieruński
Członek Komisji - Marian Mioduszewski
Członek Komisji - Józef Wawrzyn
Członek Komisji - Anna Staroszczuk-Luto
 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 20-11-2020 9:12:25
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 25-08-2023 15:10:58