Składy Komisji


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Andrzej Dołęga
Wiceprzewodniczący Komisji - Maciej Kordjak
Członek Komisji - Tomasz Popławski
Członek Komisji - Zbigniew Makarewicz
 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji - Wojciech Hołdyński
Wiceprzewodnicząca Komisji - Janina Pietrewicz
Członek Komisji - Zofia Syperek
Członek Komisji - Monika Wałejko
 


Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący Komisji - Maciej Kordjak
Wiceprzewodniczący Komisji - Kamil Markowski
Członek Komisji - Andrzej Gutowski
Członek Komisji - Marek Zajączkowski
Członek Komisji - Andrzej Dołęga
Członek Komisji - Wojciech Hołdyński

 


 


Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Przewodniczący Komisji - Marcin Urzędowski
Wiceprzewodniczący Komisji - Zofia Syperek
Członek Komisji - Paweł Perko
Członek Komisji - Tomasz Popławski
Członek Komisji - Andrzej Gutowski
 


Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przewodniczący Komisji - Tomasz Popławski
Wiceprzewodniczący Komisji - Marek Zajączkowski
Członek Komisji - Janina Pietrewicz
Członek komisji -  Maciej Kordjak
Członek komisji - Monika Wałejko
Członek Komisji - Marcin Urzędowski

 


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki

Przewodniczący Komisji - Zbigniew Makarewicz
Wiceprzewodniczący Komisji  - Paweł Perko
Członek Komisji - Wojciech Hołdyński
Członek Komisji - Paweł Perko
Członek Komisji - Sylwia Wrzesień  - Kisielewska
Członek Komisji - Andrzej Dołęga
 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 20-11-2020 9:12:25
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 31-05-2024 8:07:15