PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

Podstawowa kwota dotacji na rok 2022, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych (wiejskich) prowadzonych przez inne niż Gmina Gołdap osoby prawne i osoby fizyczne.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1930 ze zm.) Gmina Gołdap ogłasza:

  1. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od 1 stycznia 2022 wynosi 10713,00 zł.
  2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 198, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 0, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 0. 
  3. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od 1 stycznia 2022 wynosi 6724,80 zł.
  4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 408, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 4, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 49.
  5. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla publicznych szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 2,107.

29.04.2022 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 29-04-2022 15:32:27
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 29-04-2022 15:33:29