Informacja roczna zgodna z art.37 ust.1 pkt. 2 Ustawy o finansach publicznych

Informacja roczna za 2015 rok, zgodna z art. 37 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zawierająca:

a) Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp,

c) Kwotę zobowiązań wymagalnych,

d) Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

załącznik:

/files/files/informacja%20roczna%20art%2037.pdf

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 31-05-2016 13:27:19
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 31-05-2016 14:09:08