Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (II Kwartał)

Dochody:

/files/files/Rb%20-%2027%20S.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb%20-%2028%20S.pdf

Należności:

/files/files/Rb%20-%20N%281%29.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb%20-%20Z.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb-NDS%285%29.pdf

 

Zarządzenie Nr 1006/VII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2017 roku:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%201006_VII_2017.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 08-08-2017 11:38:20
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 08-08-2017 11:40:44