Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr 311/VIII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 26.08.2019 roku:

/files/files/WYKONANIE%20I%20P%C3%93%C5%81ROCZE.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 03-09-2019 9:53:57
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 03-09-2019 9:55:15