Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Łączny Bilans jednostkowy:

/files/files/Bilans%20jednostkowy%202019.pdf

Bilans:

/files/files/Bilans%20z%20wykonania%202019.pdf

Łączny Rachunek Zysków i Strat:

/files/files/Rachunek%20Zysk%C3%B3w%20i%20Strat%202019.pdf

Łącznę Zestawienie zmian w Funduszu:

/files/files/Zestawienie%20zmian%20w%20funduszu%202019.pdf

Łączna Informacja dodatkowa:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20do%20informacji%20dodatkowej%202019.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 21-05-2020 8:11:55
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 21-05-2020 8:20:42