Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bilans jednostki:

/files/files/Bilans%20jednostki%20bud%C5%BCetowej.pdf

Bilans z wykonania budżetu:

/files/files/Bilans%20z%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20jednostki.pdf

Rachunek Zysków i Strat:

/files/files/RZiS.pdf

Zestawienia zmian w Funduszu:

/files/files/ZZwFJ.pdf

Informacja dodatkowa:

/files/files/Informacja%20dodatkowa%20GMINA%20GO%C5%81DAP.pdf

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 10-05-2019 11:23:56
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 10-05-2019 11:26:03