PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI STYCZEŃ 2023

INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI

Podstawowa kwota dotacji na rok 2023, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych (wiejskich) prowadzonych przez inne niż Gmina Gołdap osoby prawne i osoby fizyczne.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2082 ze zm.) Gmina Gołdap informuje:

1. podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla przedszkoli gminnych obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. wynosi 12 019,55 zł.

2. statystyczna liczba wychowanków w przedszkolu gminnym wynosi 197 wychowanków, statystyczna liczba wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu gminnym wynosi 0, statystyczna liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu gminnym wynosi 0

3. podstawowa kwota dotacji na rok 2023, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. wynosi 8 059,45 zł.

4. statystyczna liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Gołdap wynosi 420 wychowanków; statystyczna liczba wychowanków niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 6; statystyczna liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 47.

5. wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na rok 2022 dla publicznych szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi wynosi 2,107.

KWOTY MIESIĘCZNYCH DOTACJI NA ROK 2023 r.:

TYP

PKD 100%

PKD 75%

PKD 40%

WSKAŹNIK

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

1 001,63 zł

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

671,62 zł

 

 

 

PRZEDSZKOLE NIESAMORZĄDOWE NIEPUBLICZNE

 

751,22 zł

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

671,62 zł

 

 

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEPUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

 

 

400,65 zł

 

WSKAŹNIK ZWIĘKSZAJĄCY

 

 

 

2,107

BURMISTRZ GOŁDAPI

/-/ Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 19-01-2023 21:26:21
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 19-01-2023 21:28:12