Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu ( II kwartał )

Dochody:

/files/files/Rb%2027%20s%281%29.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb%2028%20s%282%29.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb%20Z%282%29.pdf

Należności:

/files/files/Rb%20N%282%29.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb%20NDS%283%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 28-08-2018 9:38:36
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 28-08-2018 9:42:09