Wykaz mienia komunalnego

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 17 października 2007 roku.


Nieruchomości Gminy Gołdap z podziałem na rodzaje mienia komunalnego zostały opisane w tabelarycznym, rzeczowo - wartościowym zestawieniu, będącym załącznikiem do niniejszej informacji. Określa ono:

 • stan posiadania Gminy Gołdap na dzień 1 stycznia 2007 i 17 października 2007 roku,

 • obrót mieniem w 2007 roku,

 • przewidywany stan posiadania Gminy Gołdap na koniec 2008 roku,

 • wielkość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2007 roku,

 • planowaną wielkość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2008 roku.


Przez ponad 9 miesięcy 2007 roku Gmina Gołdap sprzedała na własność:

 1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 1 szt. o powierzchni 0,1501 ha.

 2. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkalno – usługowe (kamienice) – 3 szt. (6 działek gruntu) o łącznej powierzchni 0,0999 ha.

 3. Lokal użytkowy w Grabowie (powierzchnia nieruchomości 0,1151 ha).

 4. Nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym przy ulicy Podgórnej w Gołdapi (powierzchnia nieruchomości 0,2603 ha).

 5. Siedlisko w Konikowie (powierzchnia nieruchomości 0,9500 ha).

 6. Nieruchomości pod uprawy rolne, zieleń urządzoną – 10 szt. (12 działek gruntu) o łącznej powierzchni 4,3897 ha.

 7. Nieruchomości zabudowane garażami:

- 6/15 części nieruchomości o powierzchni 0,0577 ha, zabudowanej zespołem 15-tu garaży przy ul. Partyzantów w Gołdapi,

- nieruchomość (dwie działki gruntu) o powierzchni 0,0110 ha, położona przy ul. Mazurskiej w Gołdapi,

- nieruchomość położona w Grabowie o powierzchni 0,0403 ha.

 1. Lokale mieszkalne głównym najemcom na warunkach preferencyjnych, – 26 mieszkań.

 2. Lokale mieszkalne drogą przetargu – 2 mieszkania.W tym samym okresie Gmina Gołdap przekazała w użytkowanie wieczyste działki gruntu według poniższego zestawienia:

 1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 1 szt. (dwie działki gruntu) o powierzchni 0,0784 ha.

 2. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 1 szt. o powierzchni 0,2668 ha.

 3. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkalno – usługowe (kamienice) – 1 szt. (dwie działki gruntu) o powierzchni 0,0359 ha.

 4. Nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – 1 szt. o powierzchni 0,0036 ha.

 5. Działki przeznaczone pod budowę garaży – 14 szt. o łącznej powierzchni 0,0359 ha.

 6. Nieruchomość o pow. 0,0225 ha, zabudowana zespołem garaży, położona przy ulicy Malarskiej w Gołdapi.Dokonano zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. Przekazano Skarbowi Państwa nieruchomość (las) o powierzchni 1,3050 ha a w zamian przyjęto na mienie komunalne 2 nieruchomości (ul. Wczasowa) o łącznej powierzchni 2,4518 ha.


Przewidywania w obrocie nieruchomościami na najbliższy rok oparto na podstawie dotychczasowych transakcji i obecnie obowiązujących przepisów prawnych.Gmina Gołdap posiada udziały w następujących spółkach:


L.p.

Nazwa spółki

Rodzaj spółki

Wartość akcji lub udziałów (w zł)

1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

z ograniczoną odpowiedzialnością


8 170 879

2

Centrum Sportowo - Rekreacyjne Piękna Góra w Gołdapi


akcyjna


5 056 876

3

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna


akcyjna


2 920 000

4

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

z ograniczoną odpowiedzialnością


2 719 973

5

Administracja Domów Mieszkalnych

z ograniczoną odpowiedzialnością


350 174


W roku 2008 Gmina Gołdap planuje sprzedać:

 • na własność lub przekazać w użytkowanie wieczyste około 30 działek o łącznej powierzchni około 3 ha pod budownictwo mieszkaniowe ekstensywne /przy ulicach: Żeromskiego, Sikorskiego, Stadionowej, na Osiedlu I i II/,

 • lokal użytkowy (biblioteka publiczna) o powierzchni 591,86 m2, położony w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 16,

 • budynek (szkoła muzyczna) o powierzchni 516,76 m2, położony w Gołdapi przy ulicy Wolności 15,

 • około 20 mieszkań komunalnych ich najemcom na warunkach preferencyjnych,

 • dawną szkołę podstawową we wsi Juchnajcie

i uzyskać z tego tytułu przychód w wysokości 1 800 000 zł.


W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

 

wykaz_mienia_komunalnego_17.X.07.pdf (56.89 Kb)