Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (II kwartał)

Wydatki:

/files/files/Rb%2028%20s%2030.06.2019.pdf

Dochody:

/files/files/Rb%2027%20s%2030.06.2019.pdf

Należności:

/files/files/Rb%20N%2030.06.2019.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb%20Z%2030.06.2019.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb-NDS%2030.06.2019.pdf

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 03-09-2019 9:50:25
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 03-09-2019 9:53:16