2022


Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Kontrola dokumentów projektu "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap"


Kontrola Izby Administracji Skarnowej w Olsztynie  - Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE "Cyfrowa Gmina"


Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie  - Weryfikacja zgodności z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin


Wizyta monitorująca PUP w Gołdapi przeprowadzona 30.11.2022 r. - Realizacja umowy dotyczącej robót publicznych


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego świetlicy wiejskiej w Galwieciach z dnia 29.11.2022 r.


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego świetlicy wiejskiej w Siedlisku z dnia 29.11.2022 r.


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego świetlicy wiejskiej w Skoczach z dnia 25.11.2022 r.


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego świetlicy wiejskiej w Jabłońskich z dnia 24.11.2022 r.


Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w zakresie przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego - "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi"


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego Cmentarzy Komunalnych z dnia 28.10.2022 r.

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego Cmentarza Komunalnego w Grabowie HK.9020.2.228.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego Cmentarza Komunalnego w Gołdapi, ul. Cmentarna HK.9020.229.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego Cmentarza Komunalnego w Gołdapi, ul. Gumbińska HK.9020.2.230.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego Cmentarza Komunalnego w Gołdapi, ul. Zadumy 13  HK.9020.2.231.2022:


Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie - Kontrola występowania agrofagów kwarantannowych i priorytetowych dla Unii


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego parków miejskich z dnia 29.07.2022 r.

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu -park Internowanych ul. Warszawska HK.9020.2.173.2022:

 Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu -skwer na Placu Zwycięstwa HK.9020.2.174.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu - park miejski przy ul. Lipowej HK.9020.2.175.2022:


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego placów zabaw i siłowni zewnętrznych z dnia 15.07.2022 r.

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw HASANKA przy ul. Wojska Polskiego HK.9020.2.141.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy Osiedlu I HK.9020.2.142.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw przy Osiedlu II HK.9020.2.143.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. T. Kościuszki HK.9020.2.144.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu siłownia zewnętrzna przy ul. Małej HK.9020.2.145.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw przy Placu Zwycięstwa 18,19 HK.9020.2.146.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw przy ul. Armii Krajowej HK.9020.2.147.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw przy ul. Emilii Plater 1,5 HK.9020.2.148.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Botkunach  HK.9020.2.149.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Jurkiszkach  HK.9020.2.150.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu siłownia zewnętrzna przy ul. Stadionowej HK.9020.2.151.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw przy ul. 1 Maja  HK.9020.2.152.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw przy ulicy Paderewskiego HK.9020.2.153.2022:


Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w zakresie przeprowadzonej kontroli gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Gołdap


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego placów zabaw i siłowni zewnętrznych przeprowadzona w dniach 28.06.2022 r. i 29.06.2022 r.

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw przy ul. Warszawskiej HK.9020.2.92.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Jabramowie HK.9020.2.93.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Kozakach HK.9020.2.94.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu siłownia zewnętrzna w Kozakach HK.9020.2.95.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu siłownia zewnętrzna w Górnem HK.9020.2.96.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Broniszach HK.9020.2.97.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Babkach HK.9020.2.98.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Żelazkach HK.9020.2.99.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Dzięgielach HK.9020.2.100.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Pogorzeli HK.9020.2.103.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Wilkasach HK.9020.2.104.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Rudziach HK.9020.2.105.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Kowalkach HK.9020.2.106.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Siedlisku HK.9020.2.107.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Grabowie HK.9020.2.108.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu siłownia zewnętrzna w Grabowie HK.9020.2.109.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw we Wronkach Wielkich HK.9020.2.110.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Rostku HK.9020.2.111.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Kośmidrach HK.9020.2.112.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu siłownia zewnętrzna w Skoczach HK.9020.2.113.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Juchnajciach HK.9020.2.114.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Rożyńsku Małym HK.9020.2.115.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Janach HK.9020.2.116.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Mażuciach HK.9020.2.117.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Wiłkajciach HK.9020.2.118.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu plac zabaw w Niedrzwicy HK.9020.2.119.2022:


Wizyta monitorująca PUP w Gołdapi przeprowadzona 28.06.2022 r. osób odbywających staż, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne


Kontrola Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Urzędzie Miejskim w Gołdapi


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego Dworca PKS oraz Targowiska Miejskiego z dnia 06.05.2022 r.

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu Dworzec PKS przy ul. Polnej 2b HK.9020.2.50.2022:

Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu Targowisko Miejskie przy ul. Polnej 2b HK.9020.2.51.2022:


Kontrola KBW - Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców


Kontrola Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego - Dot. projektu nr RPWM.06.02.01-28-0002/17


Kontrola PPIS w Gołdapi - Ocena stanu higieniczno- sanitarnego obiektu Centrum Kultury Wiejskiej w Kośmidrach HK.9020.2.22.2022 z dnia 31.03.2022 r. 


Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie - Kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin OGO.7125.7.1.2022 z dnia 17.03.2022 r.


Kontrola NIK - S/22/002 Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej realizowanej przez Gminę Gołdap


Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 24-10-2022 19:29:01
Autor edycji: Justyna Anzulewicz
Data edycji: 18-01-2023 10:05:46