Złożone w roku 2021


Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto.pdf

Zastępca Burmistrza Gołdapi
Joanna Magdalena Łabanowska.pdf

Sekretarz Gminy Gołdap
Anna Rawinis.pdf

Skarbnik Gminy Gołdap
Edyta Rita Białek.pdf

Kierownik Wydziału USC
Grażyna Teresa Rojek.pdf

Kierownik Wydziału GPO
Beata Kołakowska.pdf

Kierownik Wydziału OSS
Ewa Bogdanowicz-Kordjak - oświadczenie końcowe.pdf

Specjalista - Architekt Miejski
Agnieszka Augustynowicz.pdf

Agnieszka Augustynowicz - korekta oświadczenia.pdf

Referent ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Natalia Popławska.pdf

Samodzielny referent ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Malgorzata Golubek.pdf

Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych
Magda Kardel.pdf


Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Halina Wojtanis.pdf

Halina Wojtanis - korekta oświadczenia.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Anna Dziobkowska.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi
Marcin Białous.pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spóła z o.o.
Marcin Mariusz Misiewicz.pdf

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Jarosław Wiktor Dzienis.pdf

p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska - oświadczenie końcowe.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska - oświadczenie pierwsze.pdf

Emilia Mor-Górska - korekta oświadczenia.pdf

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Elżbieta Katarzyna Świętoń.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
Mariusz Kowalczuk.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Odziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
Sylwia Izabela Ostrowska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Anna Budzińska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
Leszek Retel.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
Bożena Kalinowska.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi
Jolanta Lipińska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
Monika Bożena Wojtala-Taudul.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Grabowie
Irena Łobacz.pdf

Irena Łobacz - korekta oświadczenia.pdf


Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

Hołdyński Wojciech Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Mieruński Zbigniew Jan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Zbigniew Jan Mieruński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Wawrzyn Józef Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Józef Wawrzyn Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Anuszkiewicz Wioletta Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Wioletta Maria Anuszkiewicz Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Chmielewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Marian Chmielewski Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Dzienis Teresa Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Teresa Dzienis Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Zdzisław Janczuk Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Zbigniew Makarewikcz Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Zbigniew Makarawicz Radny Rady Miejskiej w Gołdapi - korekata.pdf

Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

Marian Mioduszewski Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Janina Pietrewicz Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Syperek Zofia Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Zofia Syperek Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Wałejko Monika Marta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Monika Marta Wałejko Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Krystyna Sadowska Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Tobolski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Tobolski Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Zajączkowski Marek Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

Zajączkowski Marek Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-06-2021 9:40:38
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 19-10-2021 13:54:22