Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (I kwartał)

Zarządzenie Nr 567/IV/2016:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20567_IV_2016%281%29.pdf

Dochody:

/files/files/Rb-27S%282%29.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb-28S%282%29.pdf

Należności:

/files/files/Rb-N%282%29.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb-Z%282%29.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb-NDS%282%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 22-04-2016 12:07:48
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 29-04-2016 16:13:10