Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (I kwartał)

Dochody Rb 27 S:

/files/files/Rb%2027%20s%20-%20I%20kw.%202018.pdf

Wydatki Rb 28 s:

/files/files/Rb%2028%20s%20-%20I%20kw.%202018.pdf

Nadwyżka/Deficyt Rb NDS:

/files/files/Rb%20NDS-%20I%20kw.%202018.pdf

Należności Rb N:

/files/files/Rb%20N%20-%20I%20kw.%202018.pdf

Zobowiązania Rb Z:

/files/files/Rb%20%20Z%20-%20I%20kw.%202018.pdf

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 23-04-2018 14:53:31
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 23-04-2018 14:55:42