Złożone w roku 2019


Burmistrz Gołdapi
Tomaz Rafał Luto za 2018 r..pdf

Zastępca Burmistrza Gołdapi
Jacek Antoni Morzy za 2018 r..pdf

Sekretarz Gminy Gołdap
Anna Rawinis za 2018 r..pdf

Skarbnik Gminy Gołdap
Joanna Magdalena Łabanowska za 2018 r..pdf

Kierownik Wydziału USC
Grażyna Teresa Rojek za 2018 r..pdf

p.o. Kierownika Wydziału GPO
Beata Kołakowska za 2018 r..pdf

Kierownik Wydziału WA
Agnieszka Iwanowska za 2018 r..pdf
Agnieszka Iwanowska korekta.pdf

Kierownik Wydziału OSS
Ewa Bogdanowicz-Kordjak za 2018 r..pdf

Inspektor ds.zobowiązań podatkowych w Wydziale FB
Żaneta Przyborowska za 2018 r..pdf

Oświadczenie z związku z zakończeniem stosunku pracy.
Żaneta Przyborowska zakończenie.pdf

Specjalista - Architekt Miejski
Agnieszka Augustynowicz stan na 17.07.2019 r..pdf


Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Marta Jurgiełan za 2018 r..pdf
Mirosław Bobrowski.pdf
Mirosław Bobrowski - oświadczenie pierwsze.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi
Marcin Białous za 2018 r..pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spóła z o.o.
Anna Anetta Kozioł za 2018 r..pdf

Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji.
Anna Anetta Kozioł zakończenie.pdf

Marcin Mariusz Misiewicz - oświadczenie pierwsze.pdf

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Jarosław Wiktor Dzienis za 2018 r..pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Odziałami Integracyjnymi w Gołdapi
Sylwia Izabela Ostrowska za 2018 r..pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Anna Budzińska za 2018 r..pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi
Leszek Retel za 2018 r..pdf

p. o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi
Jolanta Lipińska za 2018 r..pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
Monika Bożena Wojtala-Taudul za 2018 r..pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
Bożena Kalinowska za 2018 r..pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie
Irena Łabacz za 2018 r..pdf
Irena Łobacz korekta.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich
Edyta Izbicka.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Halina Wojtanis za 2018 r..pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Iwona Wasilewska za 2018 r..pdf

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Emilia Mor-Gorska za 2018 r..pdf

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Elżbieta Katarzyna Świętoń za 2018 r..pdf
Elżbieta Katarzyna Świętoń-korekta.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
Mariusz Kowalczuk za 2018 r..pdf


Radni Rady Miejskiej w Gołdapi:

Hołdyński Wojciech Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Hołdyński Wojciech za 2018 r..pdf

Mieruński Zbigniew Jan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Mieruński Zbigniew Jan za 2018 r..pdf

Wawrzyn Józef Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Wawrzyn Józef za 2018 r..pdf

Anuszkiewicz Wioletta Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Anuszkiewicz Wioletta Maria za 2018 r..pdf

Chmielewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Chmielewski Marian za 2018 r..pdf

Dzienis Teresa Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Dzienis Teresa za 2018 r..pdf

Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Janczuk Zdzisław za 2018 r..pdf

Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Makarewicz Zbigniew za 2018 r..pdf

Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Mioduszewski Marian za 2018 r..pdf

Otto Beata Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Otto Beata Maria za 2018 r..pdf

Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Pietrewicz Janina za 2018 r..pdf

Syperek Zofia Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Syperek Zofia za 2018 r..pdf

Wałejko Monika Marta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Wałejko Monika Marta za 2018 r..pdf

Zajączkowski Mirosław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Zajączkowski Mirosław za 2018 r..pdf

Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi (rozpoczęcie kadencji)
Sadowska Krystyna - rozpoczęcie kadencji.pdf

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 11-07-2019 7:57:05
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 24-08-2020 12:28:27