2018

Kontrola Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - WZ-I.431.2.2018 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej gminie uzdrowiskowej Gołdap na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w 2017 r.

 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 02-11-2022 14:56:27
Autor edycji: Justyna Anzulewicz
Data edycji: 03-01-2023 9:34:30