Złożone w roku 2023

Burmistrz Gołdapi

Zastępca Burmistrza Gołdapi
 

Sekretarz Gminy Gołdap
 

Skarbnik Gminy Gołdap
 

Kierownik Wydziału USC

 

Kierownik Wydziału GPO
 

Kierownik Wydziału WA

 

Kierownik Wydziału OSS

 

Główny specjalista - Architekt Miejski
 

Specjalista ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
 

Starszy specjalista ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Małgorzata Golubek.pdf

Główny specjalista ds. inwestycji
 


Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi
 

Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spóła z o.o.
 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jarosław Dzienis.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
 

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych  i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
 

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Agnieszka Elżbieta Grzeszczak na dzień 31.01.2023 r.

Anna Barszczewska na dzień 1.02.2023 r.

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Odziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Bożena Kalinowska.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Grabowie
 


Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

Hołdyński Wojciech Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

 

Mieruński Zbigniew Jan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Wawrzyn Józef Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Anuszkiewicz Wioletta Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Chmielewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Dzienis Teresa Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Syperek Zofia Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Wałejko Monika Marta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Tobolski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Zajączkowski Marek Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Anna Staroszczuk-Luto Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-04-2023 8:57:05
Autor edycji: Marta Zarzycka
Data edycji: 20-04-2023 12:54:13