Złożone w roku 2023

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto.pdf

Zastępca Burmistrza Gołdapi
Joanna Magdalena Łabanowska.pdf

Sekretarz Gminy Gołdap
Anna Rawinis.pdf

Skarbnik Gminy Gołdap
Edyta Rita Białek.pdf

Kierownik Wydziału USC

Beata Brzozowska.pdf

Kierownik Wydziału GPO
Beata Kołakowska.pdf

Kierownik Wydziału OSS

Anna Podciborska.pdf

Główny specjalista - Architekt Miejski
Agnieszka Agustynowicz.pdf

Specjalista ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Natalia Popławska.pdf

Natalia Popławska na dzień 31.10.2023 r.pdf

Arleta Sidorowic zna dzień 6.11.2023 r.pdf.

Starszy specjalista ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Małgorzata Golubek.pdf

Główny specjalista ds. inwestycji
Magda Kardel.pdf

Magda Kardel na dzień 31.08.2023 r.pdf


Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Halina Wojtanis.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Dziobkowska.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi
Marcin Białous.pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spóła z o.o.
Jan Modzalewski.pdf

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jarosław Dzienis.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Emilia Mor-Górska.pdf

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Barszczewska stan na 1.08.2023 r.

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych  i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Elżbieta Świętoń.pdf

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Agnieszka Elżbieta Grzeszczak na dzień 31.01.2023 r.

Agnieszka Elżbieta Grzeszczak.pdf

Anna Barszczewska na dzień 1.02.2023 r.

Anna Barszczewska na dzień 31.07.2023 r.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
Zbigniew Konobrocki.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Odziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
Sylwia Ostrowska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Anna Budzińska.pdf

Anna Budzińska.pdf - stan na 31.08.2023 r.

Iwona Poreda pdf. stan na 1.09.2023 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
Leszek Retel.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Bożena Kalinowska.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

Jolanta Lipińska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

Monika Taudul.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Grabowie
Irena Taudul.pdf


Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

Hołdyński Wojciech Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Hołdyński Wojciech Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

załącznik do oświadczenia mająkowego Wojciecha Hołdyńskiego

Mieruński Zbigniew Jan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Mieruński Zbigniew Jan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Wawrzyn Józef Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wawrzyn Józef Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Anuszkiewicz Wioletta Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi

Anuszkiewicz Wioletta Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Chmielewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

Chmielewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Dzienis Teresa Radna Rady Miejskiej w Gołdapi

Dzienis Teresa Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi

Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Syperek Zofia Radna Rady Miejskiej w Gołdapi

Syperek Zofia Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Wałejko Monika Marta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi

Wałejko Monika Marta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Tobolski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

Tobolski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Zajączkowski Marek Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

Zajączkowski Marek Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Anna Staroszczuk-Luto Radna Rady Miejskiej w Gołdapi

Anna Staroszczuk-Luto Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi

Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf
 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-04-2023 8:57:05
Autor edycji: Marta Zarzycka
Data edycji: 21-11-2023 10:32:31