Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GOŁDAPI


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Większość osób uzależnionych, doświadczając negatywnych konsekwencji swojego picia, próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem. Uzależnieni starają się okresowo powstrzymać od spożywania alkoholu lub ograniczyć jego ilość, zmieniają rodzaje trunków, czas i miejsce picia, przyjmują leki uspokajające lub nasenne, czasem przeciwdepresyjne, wszywają Esperal, składają przysięgi w Kościele. Próby te jednak kończą się niepowodzeniem, a jednocześnie uzależnieni nie szukają pomocy specjalistycznej i reagują sprzeciwem na propozycję skorzystania z leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. W związku z tym, osoby uzależnione częściej trafiają do lecznictwa odwykowego na skutek presji otoczenia (rodziny, pracodawcy, sądu) niż w wyniku własnej refleksji i wynikającej z niej decyzji.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  1. rozpad życia rodzinnego

  2. demoralizację nieletnich

  3. uchylają się od pracy

  4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Siedziba:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi

Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
ul. Partzantów 31 pok. 72  (II piętro)
19-500 Gołdap

tel. 570 750 099

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi:

1. Dorota łasica - Przewodniczący

2. Jolanta Kabat - Sekretarz 

3. Ryszard Antolak - Członek 

4. Czesława Borkowska - Członek 

5. Zofia Burel - Członek 

6. Celina Ostrowska  - Członek 

7. Mirosława Poniatowska - Członek  

Wnioski w sprawie procedury zmierzającej do orzeczenia postanowienia o przymusowym leczeniu można składać w godzinach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Wzór wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi. 


GMINNY PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY (PIK)

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, ICH RODZIN i OFIAR PRZEMOCY

 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GOŁDAP


Oferta Punktu Gminy Gołdap obejmuje:

  • konsultacje z zakresu terapii uzależnień, oraz terapii przemocy w rodzinie,

  • grupę wsparcia dla osób uzależnionych , które odbyły terapię na poziomie podstawowym i utrzymują abstynencję,

  • konsultacje prawne (po wcześniejszym umówieniu się),

  • możliwość otrzymania informacji na temat ośrodków leczenia uzależnień. 

Siedziba:

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych, Ich Rodzin i Ofiar Przemocy
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
ul. Partyzantów 31, pok. 72 (II piętro)
19-500 Gołdap
tel. 570 750 099

czynny:
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:    8.00 - 16.00  oraz 16.00 - 18.00 zajęcia grupy wsparcia (dla osób, które zakończyły program podstawowej terapii uzależnienia)
Przyjmuje: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień - Jolanta Kabat

tel. 570 750 099

Konsultacje prawne

Przyjmuje: Prawnik - Monika Kłoczko-Śmigiel 

2 razy w miesiącu, w wymiarze 5 godzin miesięcznie, we wtorek w godz. 16:00 - 18:00 (dyżur stacjonarny i telefoniczny wg podanego harmonogramu)

tel. 508 138 433

Harmonogram konsultacji z prawnikiem w 2024 r.:


-  wtorek: 16.01.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny,

- wtorek: 23.01.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyzur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,

-  wtorek: 06.02.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,

- wtorek: 13.02.2024 r., w godz. 16:00-17:00 dyzur stacjonarny, w godz. 17:00-18:00 dyżur telefoniczny,

-  wtorek: 05.03.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,

- wtorek: 19.03.2024 r., w godz. 16:00-17:00 dyżur stacjonarny, w godz. 17:00-18:00 dyżur telefoniczny,

- wtorek: 09.04.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,

- wtorek: 16.04.2024 r., w godz. 16:00-17:00 dyżur stacjonarny,

- wtorek: 07.05.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,

- wtorek: 28.05.2024 r., w godz. 17:00-18:00 dyżur stacjonarny,

- wtorek: 04.06.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,

- wtorek: 18.06.2024 r., w godz. 16:00-17:00 dyżur stacjonarny, w godz. 17:00-18:00 dyżur telefoniczny.


Konsultacje i porady w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są w trybie stacjonarnym. 

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy świadczonej przez Punkt za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji: kontaktu telefonicznego.

W celu skorzystaniia z konsultacji lub porady za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji - należy wcześniej dokonać zapisu pod nr telefonu: 

- Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień - Jolanta Kabat - tel. 570 750 099

- Prawnik - Monika Kłoczko-Śmiegiel - tel. 508 138 433

Porady w PIK są bezpłatne.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-10-2014 14:31:40
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 16-05-2024 8:17:57