Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

http://bip.goldap.pl/pl/1289/17823/zarzadzenie-nr-298-viii-215-burmistrza-goldapi-z-dnia-25-sierpnia-215-roku-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-gminy-za-i-polrocze-215-r-.html

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 27-08-2015 15:04:45
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 27-08-2015 15:05:01