Rejestr umów

 

 

 

 

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Kwota wykonania umowy

06.06.2024 r. MULTICLEAN Mariusz Gliniecki,
ul. Kolejowa 15, 19-500 Gołdap
Utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap 11 993,75 zł brutto
06.06.2024 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Gen. Sikorskiego 9A,
19-500 Gołdap
Koszenie gminnych terenów zielonych
na terenie sołectwa Botkuny w ramach środków z funduszu sołeckiego
3 000,00 zł brutto
29.05.2024 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu rekreacyjnego i przystanku autobusowego w miejscowości Wronki Wielkie w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo 1 500,00 zł brutto
29.05.2024 r. Błysk Sylwia Proniewicka,
ul. Nadbrzeżna 13, 9-500 Gołdap
Wykonanie odnowienia i konserwacji wiat rekreacyjnych
w miejscowości Kołkowo i Boćwinka
4 550,00 zł brutto
17.05.2024 r.

Tomasz Świtaj Centrum Projektu

Plac Zwycięstwa 6A

19-500 Gołdap

Sprawowanie nadzoru inwestrorskiego nad przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi 13 500,00 zł brutto
16.05.2024 r. ROAD COLOR Adam Kościelak Rafał Jodzis s.c., Łumbie 4, 16-500 Sejny Odnowienie oznakowania poziomego na drogach należących do Gminy Gołdap wynagrodzenie globalne 14 335,95 zł netto/ rozliczenie za 1 m2 15,50 zł netto
16.05.2024 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 maja 1A, 19-500 Gołdap Eksploatacja i konserwacja fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym w Parku Miejskim w Gołdapi wynagrodzenie globalne 151 040,00 zł brutto/ 16 980,00 zł brutto miesięcznie
15.05.2024 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Naprawa niecki i suchej fontanny miejskiej 5 658,00 zł brutto
15.05.2024 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-500 Gołdap Koszenie poboczy dróg gminnych na obszarze wiejskim gminy Gołdap wynagrodzenie globalne 96 000,00 zł/rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac
10.05.2024 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wykonanie przepustu na działce nr geod. 817/3 obręb Gołdap 2 7 380,00 zł brutto
10.05.2024 r. Usługi Geodezycje Marcin Józefowicz Sobiechy 61, 11-606 Budry Wykonanie okazania granic geodezyjnych nieruchomości komunalnych stanowiących drogi gminne wewnętrzne 8 500,00 zł brutto/ rozliczenie po ilości faktycznej zleconych i okazanych punktów granicznych nieruchomości
10.05.2024 r. Ółów Budownictwo Piotr Ołów,
ul. Kościuszki 16B/33, 19-500 Gołap
Wykonanie raportu
z rocznego przeglądu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewętrznych oraz wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Gołdap
7 000,00 zł brutto
08.05.2024 r. Błysk Sylwia Proniewicka,
ul. Nadbrzeżna 13, 19-500 Gołdap
Wykonanie konserwacji urządzeń zabawowych oraz elementów wyposażenia placu zabaw w Jabramowie
i w Kozakach
w ramach środków
z funduszu sołeckiego
3 300,00 zł brutto
30.04.2024 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Bitkowo 29 987,40 zł
26.04.2024 r. EWIROAD Katarzyna Skotnicka-Rakoczy ul. Lenartowicza 37/1, 43-300 Bielsko-Biała Wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów przeglądów pięcioletnich stanu technicznego dróg oraz fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych 16 900,00 zł brutto
26.04.2024 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Naprawa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Babki 7 575,57 zł brutto
26.04.2024 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołd r.ap Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap 117 335,00 zł brutto
23.04.2024 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną "na gorąco" wynagrodzenie globalne 137 500,00/ rozliczenie pokosztorysowe
17.04.2024 r. Inżynieria Mostowa Andrzej Gałat ul. Florentyny Malskiej 8/13, 25-435 Kielce Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Alina w ciągu drogi nr 137020 N w km 0+318 w miejscowości Główka 18 696,00 zł brutto
17.04.2024 r. Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska, ul. tarpanowa 32 lok.4, 70-796 Szczecin Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu szypułkowego pominka przyrody-rosnącego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 5 196,75 zł brutto
16.04.2024 r.

Centrum Projektu Tomasz Świtaj

Plac Zwycięstwa 6A

19-500 Gołdap

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi wewnętrznej w msc. Dzięgiele 9 102,00 zł brutto
11.04.2024 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały w formule "zaprojektuj i wybuduj" 1 479 757,13 zł brutto
11.04.2024 r.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Przytorowa 24

16-400 Suwałki

Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi 2 735 587,69 zł brutto
04.04.2024 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie naprawy drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Wielki 7 041,75 zł
27.03.2024 r. Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o. Wielopole 63, 33-210 Olesno Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap- dostawa kruszywa drogowego 764 487,00 zł brutto wartość globalna/ rozliczenie po faktycznej ilości
21.03.2024 "MELIO" Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1,                            19-520 Banie Mazurskie Wykonanie zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych stóp fundamentowych Tężni Solankowych 8 364,00 zł brutto
20.03.2024 Infreco Patrycjusz Krok,                    ul. Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego 2/22, 16-400 Suwałki Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych
z ul. Warszawskiej do rowu melioracyjnego R-R
3 075,00 zł brutto
18.03.2024 r. Transport Cięzarowy i Roboty Ziemne Krzysztof Korenkiewicz ul.Garbaska 44, 16-424 Filipów Konserwacja poboczy dróg gminnych wynagrodzenie globalne 123 990,00 zł brutto/ rozliczenie po faktycznej ilości prac
12.03.2024 r. Zakład Usług Leśnych Robert Buraczewski Zatyki 34, 19-400 Olecko Utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i placów pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap poprzez ich zamiatanie wartość globalna 83 275,50 zł/rozliczenie pokosztorysowe
08.03.2024

ADAM MIKIELSKI "ADACH" USŁUGI BUDOWLANE,              Kośmidry 35B,                                   19-500 Gołdap

Wykonanie zabezpieczenia, konserwacji pokrycia dachowego sali ceremonii na cmentarzu komunalnym przy         ul. Zadumy 8 539,89 zł brutto
04.03.2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonej w m. Dunajek 21 2000,00 zł brutto
04.03.2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap
Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonej w Górnem 22 2000,00 zł brutto
01.03.2024 r. Usługi Leśne Jacek Dąbkowski Młynowo 20, 11-700 Mrągowo Wycinka zakrzaczeń rosnących przy drogach gminnych 18 120,00 zł brutto wartość globalna/rozliczenie kosztorysowo
29.02.2024 Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki 1 297,46 zł brutto
21.02.2024 r. EKO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn Konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz współpracujacych z nimi osadników na terenie miasta Gołdap 19 980,00 zł brutto
09.02.2024 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich 15 903,04 zł brutto
02.02.2024 r. Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz Przygotowanie procedury oraz dokumentacji odnośnie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii na rok 2025 w ramach Giżyckiej Grupy Zakupowej 3 800,00 zł netto
25.01.2024 r. ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul. Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach należących do Gminy Gołdap w 2024 r. wartość globalna 44 077,05 zł/rozliczenie kosztorysem powykonawczym
18.01.2024 r. Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki 2 251,84 zł brutto
18.01.2023 r UNI-GEO Piotr Rant Zlecenie wykonania dwóch odwiertów  baadawczych z opinią geotechniczną,dz. nr 1983/6, Gołdap, Promenada Zdrojiwa 3345,60 zł brutto
12.01.2024 r. Gabinet Lekarski Wojciech Matecki Świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy 12 000.00 zł brutto
29.12.2023 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołd r.ap Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gołdap 18 000,00 zł brutto
29.12.2023 r. eGoldap Sebastian Liwak Świadczenie usług związanych z realizacją zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 13 284,00 zł brutto
22.12.2023 r. eGoldap Sebastian Liwak Świadczenie usług związanych z realizacją zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi na rzecz jednostek 44 427,60 zł brutto
21.2.2023 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIRPAW" Mirosłąw Pawelski Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ na rzecz jednostek 19 200,00 zł brutto
21.12.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymywanie w czystości zieleńcow, chodnikow oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi wartość globalna 18 000,00 zł brutto
19.12.2023 r.

eGoldap Sebastian Liwak

ul. Emilii Platre 23/5

19-500 Gołdap

świadczenie usług związanych z realizacją zadan ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi danych Straży Mieskiej w Gołdapi 3 690,00 zł brutto
13.12.2023 r. F.H.U. "NATURA" Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz Odbiór, transport i przekazanie do utylizacji przeterminowanych lekarstw, igieł i strzykawek z aptek na terenie Gminy Gołdap

10,80 zł za 1 kg utylizacji leków

12,96 zł za 1 kg zużytych igieł i strzykawek

13.12.2023 r. Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym. 127 210,25 zł
12.12.2023 r.

Usługi Sprzętowo - Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeiński

ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap

Odławianie, przyjęcie oraz utrzymywanie bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Gołdap w schronisku dla zwierząt 886 800,00 zł brutto
08.12.2023 r.

P.W. "EDAR" Iwona Edyta Glińska, ul. Partyzantów 18, 19-500 Gołdap

Dostawa sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Żelazkach w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki 4 527,00 zł brutto
04.12.2023 r. Zakład Elektroniki SUWAR Spółka Jawna, ul. 1 Maja 24, 16-400 Suwałki Stała konserwacja instalacji sygnalizacji alarmu włamania (ESSW), sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), oddymiania. 4500,00 zł brutto
04.12.2023 r. Zakład Elektroniki SUWAR Lilianna Sadowska, ul. 1 Maja 24, 16-400 Suwałki Monitorowanie drogą radiową GSM GPRS sygnalizacji alarmu włamaniowego oraz sygnalizacji alarmu pożarowego zainstalowanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz zlecenia interwencji na każdy sygnał grupom interwencyjnym STEKOP. 3000,00 zł brutto
01.12.2023 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap 17 500,00 zł brutto
24.11.2023 r.

PRĄDOMEK Usługi Elektryczne Roman Szurc,                                  ul. Jodłowa 8, 19-500 Gołdap

Montaź, demontaż oświetlenia świątecznego w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 5 000,00 zł brutto
23.11.2023 r.

ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz

ul. Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn

Dostawa i montaż barier szczeblinkowych U-11a w miejscowości Główka oraz barier typu olsztyńskiego U-12a w miejscowości Jeziorki celem wykonania zabezpieczenia obiektów mostowych 12 964,20 zł brutto
21.11.2023 r. F.PUH. WATRA Spółka z o.o. ul. Gronowa 22/1215, 61-655 Poznań Bezzwłoczna transmisja alarmów pożarowych II stopnia do COAP, CMOS i COSU 4500,00 zł brutto
16.11.2023 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. T.Brzeziński, M.Brzeziński ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew na terenie Gminy Gołdap 410,40 zł/h
16.11.2023 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Wykonanie instalacji elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Jabłońskich 3 966,20 zł brutto
15.11.2023 r. Usługi Geodezyjne Marcin Józefowicz Sobiechy 61, 11-606 Budry Wykonanie okazania granic geodezyjnych nieruchomości komunalnych stanowiących drogi gminne wewnętrzne 230,00 zł za pkt
08.11.2023 r. MULTIDEKOR S.A. ul.Stanisława Noakowskiego 4, 05-820 Piastów Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic na terenie miasta Gołdap 53 689,50 zł brutto
07.11.2023 r. P.P.U.H. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Goldap- Część 1 Wycinka dzrew na terenie miejskim i wiejskim gminy Goldap 349,32 zł brutto za 1 szt./ rozliczenie wg faktycznej ilości wyciętych drzew
07.11.2023 r. P.P.H.U. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Cześć 2 Wycinka drzew technikami specjalistycznymi na terenie gminy 535,05 zł brutto za 1 szt./ rozliczenie wg faktycznej ilości wyciętych drzew
07.11.2023 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- część 3 Wycinka 12 szt. drzew gat. topola kanadyjska rosnących w pasie drogi publicznej Wronki Wielkie-Jabłońskie 14 256,00 zł brutto
06.11.2023 r. Dom Kultury w Gołdapi ul.Krótka 1, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazkiw ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki

2 977,98 zł brutto

31.10.2023 r. MBS Computergraphik Sp. z o.o. z ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie Dostawa wraz z montażem 1 parkometru Model MBS Z3-0 30 873,00 ZŁ brutto
31.10.2023 r. Gospodarstwo Szkólkarskie Rafał Łanczkowski Jabłońskie 34, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek drzew różnego gatunku do dokonania nasadzeń zastępczych 8 850,00 zł brutto
31.10.2023 r. Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lamp solarnych dla sołectwa kowalki oraz Galwiecie w ramach środkow z funduszu sołeckiego 29 766,00 zł brutto
30.10.2023 r. Transport Ciężarowy i Roboty Ziemne Krzysztof Korenkiewicz ul.Garbarska 44, 16-424 Filipów Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pogorzel 13 200,00 zł brutto
27.10.2023 r.

Rom - Stal Roman Sereda

ul. Zatorowa 10, 19-500 Gołdap

Wykonanie i montaż barierki z pochwytem na schodach zlokalizowanych na działce nr geod. 874/63 obręb 0002 Gołdap 2 przy budynku Plac Zwycięstwa 16 w Gołdapi 1 586,70 zł brutto
27.10.2023 r.

UP LED Sp.z o.o.

ul. Centarlanego Okregu Przemysłowego 6

37-450 Stalowa Wola

Dostawa ekranu LED oraz nagłośnienia do Domu Kultury w Gołdapi w ramach projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury" 257 070 zł brutto
25.10.2023 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo_handlowe "TRANSROM"    Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24

19-500 Gołdap

Zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów i chodników na terenie wiejskim Gminy Gołdap 1 292 220,00 zł brutto
25.10.2023 r. Przedsiębiorstwo Handlowe "PAXER" Sp. j. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn Dostawa materiałów biurowych 5725,43 zł brutto
23.10.2023 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzężna 4, 19-500 Gołdap Doprowadzenie energii elektrycznej do kontenera wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Juchnajcie w ramach środków z funduszu sołeckiego 13 500,00 zł brutto
23.10.2023 r. Z.E.WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skocze w ramach środków z funduszu sołeckiego 17 000,00 zł brutto
23.10.2023 r. Z.E.WOLT Sławomir Romanowski, ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jany w ramach środków z funduszu sołeckiego 12 790,00 zł brutto
16.10.2023 r.

Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk Marta Wojsa i Partnerzy s.c.

ul. Walentego Barczewskiego 1

10-061 Olsztyn

Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na dostwe urządzen i wyposażenia Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Gołdap 4 305,00 zł brutto
11.10.2023 r. Zakład Usług Meblarskich Marcin Radziszewski, Wronki Wielkie 9, 19-500 Gołdap Wykonanie, wniesienie i montaż biurka do pomieszczenia nr 14 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 3800,00 zł brutto
10.10.2023 r. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Jan Bludnik, ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N w miejscowości Kozaki - I etap budowa chodnika 39 096,45 zł brutto (wynagrodzenie kosztorysowe)
10.10.2023 r. TOP KOP Krzysztof Świtaj, Niedrzwica  ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap Przebudowa przepustu w Dunajku Małym 44 096,02 zł brutto
10.10.2023 r.

CPU ZETO Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Gróra

dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 82 231,77zł brutto
6.10.2023 r.

EUROSOC Sp. z o.o.

ul. Śląska 53/B505

81-304 Gdynia

Dostaw i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania w celu poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego 187 029,97 zł brutto
6.10.2023 r.

IT-tender Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17

62-064 Plewiska

dostawa sprzetu IT oraz oprogramowania w celu poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego 126 638,33 zł brutto
3.10.2023 r.

Scanlaser - Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych i przepustu w ciągu dróg publicznych na terenie Gminy Gołdap 3 407,10 zł brutto
27.09.2023 r. Infreco Patrycjusz Krok ul.Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego 2 lik.22, 16-400 Suwałki Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki 32 000,00 zł brutto
27.09.2023 r. EKO-STOK Sp. z o. o.                  Górskie Ponikły - Stok 50,               18-312 Rutki-Kossaki Odbiór padłych zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Gołdap oraz padłych zwierząt wolnożyjących w przypadku zdarzeń drgowych na drogach pozostających w zarządzie Gminy Gołdap 378,00 zł brutto za jeden odbiór
26.09.2023 r. JAR-EL Usługi ELektryczno- Energetyczne Jarosław Tołłoczko-Kozioł Częściowa modernizacja oświetlenia na ciągach pieszo-komunikacyjnych, holach, klatce schodowej oraz pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi 18555,50 zł brutto
20.09.2023 r. Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4C,                     85-059 Bydgoszcz Sporządzenie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołdap na lata 2024-2039" 15 375,00 zł brutto
18.09.2023 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Część 1- zimowe utrzymanie gminnych ulic, placów, chodników i dróg wewnętrznych na terenie miasta Gołdap 1 742 580,00 zł brutto/ wg stawek jednostkowych i faktycznej ilości wykonanych prac
07.09.2023 r.

ENERGA OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2024 r. 948 218,96 zł brutto
07.09.2023 r.

ENERGA OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Dostawa energii elektrcznej do lokali i obiektów w 2024 r. 1 090 347,24 zł brutto
04.09.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie odwodnienia działki stanowiącej plac zabaw w miejscowości Siedlisko przy wsparciu środków z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł brutto
04.09.2023 r.

Biuro Inżynieryjne MAREX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Dostawa pieca do wypału ceramini w ramach projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury" 35 880,33 zł brutto
04.09.2023 r.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o.

al. Solidarności 15

15-751 Białystok

Dostawa mebli w ramach projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury" 214 794,90 zł brutto
04.09.2023 r.

Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: "Rozwój ponecjału gołdapskich instytucji kultury" 8 057,73 zł brutto
24.08.2023 r. ARCHIPARK Paweł Michalak ul.Wojciecha Chrzanowskiego 4 lok.96 04-381 Warszawa Dostawa betonowych stołów do gry w szachy i chińczyka w ramach zadania pod nazwą "Aktywne i zielone sołectwo Botkuny" realziowanego w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2023 roku 23 672,58 zł brutto
23.08.2023 r. "ADACH" Usługi Budowlane Adam Mikielski, Kośmidry 35b, 19-500 Gołdap Wymiana obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach 23 171,23 zł brutto
18.08.2023 r. Pawlukanis Ryszard Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "PALWOD" EXPORT-IMPORT ul.Suwalska 16, 19-500 Gołdap Wykonanie niwelacji terenu działki rekreacyjnej w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Bałupiany 541,20 zł brutto za godz. pracy spycharki gąsienicowej/ wynagrodzenie wg faktycznej ilości godzin pracy sprzętu
17.08.2023 r. PIRS Creative Lab Sp. z o.o. Zakup, dostawa i montaż znaczników dźwiękowych wspomagających orientację przestrzenną oraz zwiększającą poziom bepzieczeństwa osób z niepełnosprawnością wzroku w Urzędzie Miejskim w GOłdapi 25 200,00 zł brutto
16.08.2023 r.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne Krzysztof Kuhn

ul. Wojska Polskiego 15A lok. 3

11-400 Ketrzyn

dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap 384 450,00 zł brutto
28.07.2023 r. Sebastian Menderski Opracowanie  ekspertyz faunistyczno florystycznych dotyczących likwidacji ptasiej wyspy i realizacji rozwiązań zastępczych 10 800,00 zł (Brutto)
28.07.2023 r. Transport Ciężarowy i Roboty Ziemne Krzysztof Korenkiewicz ul. Garbaska 44, 16-424 Filipów Konserwacja przepustów i poboczy dróg gminnych wartość globalna wynagrodzenia 83 148,00/rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac
28.07.2023 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski, ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap wartość globalna wynagrodzenia 277 093,44 zł/ rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac
26.07.2023 r. Roman jankowski ROMI ul.Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka Dostawa i montaż piłkochwytu pod przyszłe boisko na Ustroniu w Gołdapi w ramach środków finansowych Rady Osiedla nr 5 w Gołdapi 6 359,73 zł brutto
20.07.2023 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wywieszanie flag na terenie miasta lub w obrębie Placu Zwycięstwa z okazji uroczystości, świąt, rocznic. 60 000,00 zł brutto
17.07.2023.r.

Firma "R-M projekt" Radosław Mieczkowski 

ul. 1 Maja 2b/11 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

Prowadzenie ndzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wilkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi. 139 400,00 zł brutto
12.07.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Bieżąca konserwacja mienia gminnego na terenie Gminy Gołdap 3 660,00 zł brutto
03.07.2023 r. Roman Jankowski ROMI ul.Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka Dostawa i montaż siatek piłkochwytów na wyspę rekreacyjną w rożyńsku małym w ramach środków z funduszu sołeckiego 3 444,82 zł brutto
27.06.2023 r. Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaz lampy solarnej dla sołectwa Botkuny w ramach środków z funduszu sołeckiego 6 888,00 zł brutto
23.06.2023 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Koszenie poboczy dróg gminnych na obszarze wiesjkim gminy Gołdap wartość globalna wynagrodzenia 77 000,00 zł/rozliczenie po faktycznej ilości wykonanych prac
21.06.2023 r. PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap Dostawa lamp solarnych w ramach środków finasowych z funduszy sołeckich 39 876,00 zł brutto
21.06.2023 r. Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o., Wielopole 63, 33-210 Olesno Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap w zakresie konserwacji dróg wartość globalna 421 580,00 zł brutto/rozliczenie po faktycznej ilości zleconych prac
15.06.2023 r.

Kancelaria prawna Marcin Adamczyk Marta wojsa i Partnerzy s.c.

ul. Walentego Barczewskiego 1

10-061 Olsztyn

przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na dostawę urzadzeń i wyposażenia Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Gołdapi 4 920,00 zł brutto
13.06.2023 r. Nolmo Sp. z o.o. ul. 1 Maja 35, 41-706 Ruda Śląska Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- Część 2 Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Galwiecie 11 803,08 zł
12.06.2023 r. Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o., Wielopole 63, 33-210 Olesno Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap w zakresie dostawy kruszywa drogowego wartość globalna 410 500,00 zł brutto/rozliczenie po faktycznej ilości zakupionego kruszywa
01.06.2023 r. Petra Energia Sp. z o.o., ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap 89 544,00 zł brutto
01.06.2023 r. Polski Związek Głuchych, Oddział Mazowiecki Usługa tłumaczenia komunikatu na język migowy 1476,00 zł brutto
01.06.2023 r. Polski Związek Głuchych, Oddział Mazowiecki Usługa tłumacza języka migowego on-line 738,00 zł brutto
01.06.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Gołdap- Część 1 Skoszenie terenów zrekultywowanych składowisk odpadów 10 649,76 zł
01.06.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz, Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Gołdap- Część 2 Koszenie terenów zielonych na terenie miasta Gołdap wg stawki jednostkowej, po faktycznej ilości wykonanych prac
31.05.2023 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi 1 492 925,80 zł brutto
30.05.2023 r.

Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

Budowa, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele w formule "zaprojektuj i wybuduj" 1 510 000,00 zł brutto
29.05.2023 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego na ul. Gumbińskiej w Gołdapi 7 336,03 zł brutto
25.05.2023 r.

Ryszard Pawlukanis

PHUP "PALWOD" Export-Import

ul. Suwalska 16

19-500 Gołdap

Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi 6 919 991,97 zł brutto
23.05.2023 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych T.Brzeziński, M.Brzezińska s.c. ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu rekreacyjnego i przystanku autobusowego w miejscowości Wronki Wielkie w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo 1 200,00 zł brutto
19.05.2023 r. ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul. Klonowa 13, 19-500 Gołdap Dostawa i montaż barier typu olsztyńskiego do zabezpieczenia miejsca rekreacyjnego w ramach środków finansowych rady Osiedla nr 3 w Gołdapi 4 335,75 zł brutto
15.05.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap 14 000,00 zł brutto
15.05.2023 r. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy gołdap- Część 3 Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy ul.Małej w Gołdapi 6 765,00 zł brutto
15.05.2023 r. Nolmo Sp. z o.o., ul. 1 Maja 35, 41-706 Ruda Śląska Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Dzięgiele w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego 3 461,22 zł brutto
15.05.2023 r. Nolmo Sp. z o.o., ul.1 Maja 35, 41-706 Ruda Śląska Dostawa imontaż urządzeń siłowni zewnetrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- Część 1 Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Dzięgiele 8 468,55 zł brutto
05.05.2023 r. Przedsiębiorstwo Handlowe "PAXER" Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski Dostawa materiałów biurowych 10 116,56 zł brutto
02.05.2023 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz, ul.Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Zakup sadzonki drzewa gatunku dąb szypułkowy w ramach obchodów 453-lecia nadania praw miejskich miastu Gołdap

4 100,00 zł

02.05.2023 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego na Promenadzie Zdrojowej i Parku Zdrojowym w Gołdapi 8 856,50 zł
28 .0.2023 r.

Konopka&Konopka, Jacek Konopka Łucja Cywińska -Konopka Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska S.C.,

ul. Ługwałdzka 22,11-001 Dywity

Usługi doradcze pryz opracowani mpzp obszaru położonego na zachód od ul. Gumbińskiej, obr. Bałupiany gm. Gołdap 6 150,00zł brutto/msc
24.04.2023 r.

TOP-KOP Krzysztof Świtaj

Niedrzwica, ul. Graniczna 3

19-500 Gołdap

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap 2 059 097,23 zł brutto
19.04.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie konserwacji urządzenia zabawowego na placu zabaw w Grabowie w ramach środków z funduszu sołeckiego 3 500,00 zł brutto
13.04.2023 r.

Compensa TU S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Ubezpieczenie NNW członków OSP 6 417,60 zł brutto
13.04.2023 r.

Generali TU S.A.

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

ubezpieczenie komunikacyjne 89 313,00 zł brutto
13.04.2023 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

ul. Raabego 13

02-793 Warszawa

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 690 593,60 zł brutto
13.04.2023 r. Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska ul.Tarpanowa 32 lok.4, 70-796 Szczecin Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu szypułkowego- pomnika przyrody-rosnącego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 4 889,25 zł brutto
06.04.2023 r. Przychodnia Weterynaryjna ARA-VET s.c. J.Karpiński, M.Waśkiewicz-Karpińska, ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap 83 250,00 zł
06.04.2023 r. Dom Kultury w Gołdapi, ul.Krótka 1, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-animacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki 1 601,94 zł
04.04.2023 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. ul.Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce Wykonanie monitoringu zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie Gminy Gołdap 14 950,65 zł
03.04.2023 r. OŁÓW BUDOWNICTWO Piotr Ołów ul. Kościuszki 16B/33, 19-500 Gołdap Wykonanie raportu z rocznego przeglądu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnetrznych oraz wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Gołdap 7 000,00 zł brutto
27.03.2023 r.

Zakład Ogólnobudowlany

Tomasz Iszkuło

Gąski 41, 19-400 Olecko

Termomoderniazacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi - budynek oddziału przedszkolnego przy SP nr 1 380 183,54 zł brutto
24.03.2023 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego na Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi 9 863,76 zł brutto
23.03.2023 r. Usługi Ogólnobudowlane Jan Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Wykonanie parkingu w miejscowości Kozaki 19 891,99 zł brutto
15.03.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Remont schodów stanowiących przejście z ulicy 11-go Listopada na ulicę Żeromskiego w Gołdapi 7 900,00 zł brutto
10.03.2023 r.

EUROENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach projektu dotyczącego " Kompleksowej modernizacji energetycznej trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap" 24790,00 zł brutto
07.03.2023 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski, ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 5 088,49 zł brutto
06.03.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Demontaż drewnianej kładki prowadzącej na teren wyspy rekreacyjnej w miejscowości Rożyńsk Mały 5 166,00 zł brutto
01.03.2023 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska s.c. Świadczenie usług odbioru odpadów ziberanych selektywnie 21 721,60 zł brutto (kwota szacunkowa)
23.02.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie czystości dróg i ulic pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap poprzez zamiatanie ręczne 0,65 zł brutto/m2
08.02.2023 r. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji MARBUD Mariusz Szczepański, Konikowo 12, 19-500 Gołdap Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi- sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 3 1 371 587,75 zł brutto
08.02.2023 r.

Firma Usługowo - Handlowa "OLMA - BUD" Zbigniew Sebuń, Chojniak 9A, 19-300 Ełk

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogorzeli 573 730,49 zł brutto
02.02.2023 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświeltenia ulicznego na ul.pod Piękną Górą w Gołdapi 3 945,68
31.01.2023 r. P.P.H.U. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie oczyszczenia przepustów pod drogą gminną w miejscowości Jeziorki Małe (ścieżka rowerowa Green Velo) 9 286,50
30.01.2023 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie remontów przystanków autobusowych na terenie Gminy Gołdap w ramach środków z funduszu sołeckiego 5 953,20 zł
27.01.2023 r. Gospodarstwo Ogrodnicze anna Fiedorowicz, ul.Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich 11 245,00 zł brutto
26.01.2023 r. EKO_SYSTEM Sp. z o.o. ul.Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn Konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz współpracujących z nimi osadników na terenie miasta Gołdap 19 980,00 zł brutto
25.01.2023 r. ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane ul.Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn bieżaca konserwacja oznakowania pionowego na drogach należących do Gminy Gołdap w 2023 r. wg stawek jednostkowych
25.01.2023 r. Gabinet Lekarski Wojciech Matecki Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi 6000
19.01.2023 r. Fundacja Centrum Sportu ul.Wileńska 9, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w sołectwie Pogorzel 4 000,00 zł brutto
30.12.2022 r. MITEL michał Szorc ul.Suwalska 69A, 19-300 Ełk Świadczenie usług monitorowania pojazdów wg stawek jednostkowych
30.12.2022 r.

MELIO Ireneusz Abramowicz

Mieczniki 2 / 1, 19-520 Banie Mazurskie

Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym 123 127,99 zł
30.12.2022 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gołdap 19 000,00 zł brutto
30.12.2022 r.

MELIO Ireneusz Abramowiecz

Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta Gołdap - rejon II 133 369,60 zł brutto
30.12.2022 r.

MELIO Ireneusz Abramowicz

Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta Gołdap - rejon I 301 323,20 zł brutto
30.12.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków -
30.12.2022 r. Zakład Elektroniki SUWAR Lilianna Sadowska Monitorowanie drogą radiową sygnalizacji alarmu włamaniowego i pożarowego 2952,00 zł brutto
30.12.2022 r. MELIO Ireneusz Abramowicz Mieczniki 2/1, 19-520 Banie Mazurskie utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi 15 600,00 zł brutto
30.12.2022 r.

GOMAR Sp z o.o.

ul. Warszawska 11

19-500 Gołdap

Dostawy paliw silnikowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej 145 729,00 zł brutto
22.12.2022 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIRPAW" Mirosław Pawelski

ul. Armii Krajowej 18/14

19-500 Gołdap

wykonywanie czynności specjalisty BHP i inspektora Ppoż.na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Gołdap 16 800,00 zł brutto
22.12.2022 r.

eGoldap Sebastian Liwak

ul. Emilii Plater 23/5

19-500 Gołdap

świadczenie usług związanych z realizacją zadań przypisanych  inspektorowi danych osobowych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Gołdap 44 427,60 zł brutto

 

22.12.2022 r.

eGoldap Sebastian Liwak

ul. Emilii Plater 23/5

19-500 Gołdap

świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowychoraz zadań przypisanych inspektorowi danych osobowych 3 690,00 zł brutto
13.12.2022 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kram Sp. z o.o. ul. Sejneńska 36, 16-400 Suwałki Dostawa materiałów do wykonania ogrodzenia panelowego w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki 6 649,44 zł brutto
08.12.2022 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska s.c.

ul.Zatorowa 1

19-500 Gołdap
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych należących do Gminy Gołdap - Część 3 Dzierżawa pojemników, odbiór i transport odpadów komunalnych z targowiska miejskiego w Gołdapi 59 646,00 zł brutto
08.12.2022 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska s.c.

ul.Zatorowa 1

19-500 Gołdap
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych należących do Gminy Gołdap - Część 2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze sprzątania ogólnodostępnych terenów miejskich (sprzątanie śmieci z ulic, placów, skwerków, alejek, parkingów) 98 880,00 zł brutto
08.12.2022 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska s.c.

ul.Zatorowa 1

19-500 Gołdap
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych należących do Gminy Gołdap - Część 1 Opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych na terenie miasta Gołdap 258 000,00 zł brutto
01.12.2022 r.

Z.E WOLT Sławomir Romanowski

ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jany, gmina Gołdap 9859,31
29.11.2022 r. P.W. "EDAR" Iwona Edyta Glińska, ul. Partyzantów 18, 19-500 Gołdap Dostawa sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Żelazkach w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Babki 3 428,00 zł
23.11.2022 r.

"JANEX" Zbigniew Jankowski

Kośmidry 48

19-500 Gołdap

Dystrybucja węgla

270,60 zł brutto/t
23.11.2022 r. P.P.U.H. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap "Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Gołdap” - Część 2 w zakresie zimowego utrzymania gminnych dróg, placów i chodników na terenie wiejskim Gminy Gołdap 865 710,00 zł brutto
21.11.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie remontu przysatnku autobusowego w miejscowości Babki w ramach środków z funduszu sołeckiego 6 396,00 zł brutto
17.11.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

„Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Gołdap”- Cześć 1:  zimowe utrzymanie gminnych ulic, placów, chodników i dróg wewnętrznych na terenie miasta Gołdap

2  171 924,50 zł brutto

 

15.11.2022 r. Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie miasta Gołdap- oświetlenie ul. Mikołajczyka oraz przedłużenia ul. Spacerowej 55 965,00 zł brutto
15.11.2022 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul.Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap Wykonanie parkingu w miejscowości Jabaramowo 19 511,61 zł/wynagrodzenie pokosztorysowe
10.11.2022 r.

IT-Tender Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17

62-064 Plewiska

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pt.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2 768 649,90 zł brutto
9.11.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap
Przebudowa drogi w Kolniszkach 164 999,62 zł brutto
8.11.2022 r. PGK Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 2 Wycinka drzew technikami specjalistycznymi na terenie gminy Gołdap 1 296,00 zł/1 szt.
8.11.2022 r. PGK Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 1 Wycinka drzew na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap 864,00 zł/1 szt.
7.11.2022 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego na ul.Wojska Polskiego w Gołdapi 7 874,28 zł brutto
7.11.2022 r. PRĄDOMEK Roman Szurc ul. Jodłowa 8, 19-500 Gołdap Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego w parku Miejskim Na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 5 000,00 zł brutto
4.11.2022 r.

Spółdzielnia Wielobranżowa "Niegocin"

ul. Mazurska 3

11-500 Giżycko

Budowa oświetlenia w miejscowości Skocze 65 998,50 zł brutto
24.10.2022 r. Przedsiębiosrtwo Usług Komunalnych s.c. Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska, ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew na terenie Gminy Gołdap 330,00 zł netto/h
24.10.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Remont schodów stanowiących przejście z ulicy 11-go Listopada na ulicę Żeromskiego w Gołdapi 7 872,00 zł brutto
17.10.2022 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach 733 999,68 zł brutto
13.10.2022 r. EKO SERWIS Tomasz Lotkowski Olecko Kolonia nr 37, 19-400 Olecko Budowa oczyszczalni ścieków pod kontener magazynowy w miejscowości Juchnajcie w ramach środków z funduszu sołeckiego 13 500,00 zł brutto
4.10.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, między ulicą Konstytucji 3 Maja, a ulicą Wojska Polskiego w Goldapi 179 325,27 zł brutto
3.10.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Utwardzenie terenu pod elementy małej architektury na placu rekreacyjnym w miejscowości Górne 10 073,27 zł brutto
27.09.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach Armii Krajowej nr 34 i 36 w Gołdapi 284 500,72 zł brutto
22.09.2022 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul.Zeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Zakup roślinności wieloletniej miododajnej w ramach zadania pod nazwą "Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo" realziowanego w ramach konkursu "Aktywna wieś, Warmii, Mazur i Powiśla" 2 590,00 zł bruuto
15.09.2022 r. Grupa EPX Paweł Matera, Pustków 288, 39-205 Pustków Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi - dostawa i montaż urządzeń zabawowych z Budżetu obywatelskiego na 2022 r. "Sportowy Raj" - II etap 130 000,00 zł brutto
14.09.2022 r. JPB Zakład Usług Budowlanych Janusz Ołów ul. Kolejowa 6B lok.42, 19-500 Gołdap Przygotowanie terenu pod boisko do piłki noznej na ul.Ustronie w Gołdapi w ramach środków finansowych Rady osiedla nr 5 w Gołdapi 9 016,00 zł
24.08.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-500 Gołdap Odnowienie przejścia pod wiaduktem drogowymn przy ul.Konstytucji 3 Maja w Gołdapi 3 230,00 zł brutto
24.08.2022 r. Wichary Technic Sp. z o.o. Sp.k., ul.Handlowa 2B, 41-807 Zabrze Dostawa i montaż lamp solarnych dla sołectwa Kowalki w ramach środków z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł brutto
24.08.2022 r. P.P.U.H. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 gołdap Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Kolniszki 4 428,00 zł brutto
23.08.2022 r. SIMBA Group Sp. z o.o. ul.Zimna 15, 20-204 Lublin Dostawa i montaż urządzeń silowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Goldap w ramach środków finansowych rad osiedlowych 16 800,00 zł
23.08.2022 r. Wichary Technic Sp. z o.o. Sp.k., ul.Handlowa 2B, 41-807 Zabrze Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap 127 920,00 zł brutto
01.08.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z o.o.,     ul. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap Prowadzenie parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi w Gołdapi wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości 4059,00 zł brutto oraz wynagrodzenie zmienne
27.07.2022 r.

JPB Zakład Usług Budowlanych Janusz Ołów, ul. Kolejowa 6B/42, 19-500 Gołdap

Budowa placu zabaw  przy Szkole Podstawowej  nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi - I etap wykonanie nawierzchni 113 504,26 zł brutto
25.07.2022 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej typu "polbruk" oraz paleniska w ramach zadania pod nazwą "Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo" realziowanego w ramach konkursu "Aktywna Wieś, Warmii, Mazur i Powiśla". 9 920,00 zł
19.07.2022 r. TAMPA REX Sp. z o.o. ul.Nadbrzeżna 4,19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego kabla na słupie oświetlenia ulicznego na ul.Suwalskiej w Gołdapi 2 833,43 zł brutto
19.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Usunięcie zapadnięcia na drodze dojazdowej do budynku zlokalizowanego przy ul.partyzantów 27B w Gołdapi 5 614,52 zł brutto
18.07.2022 r. PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap Dostawa i montaż lamp solarnych w ramach projektu z budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2022 - "Bezpieczne Sołectwo Jabłońskie, Włosty i Rostek" 46 983,60 zł brutto
07.07.2022 r. Usługi Inżynierskie "A - D DROGA", ul. Emilii Plater 15 lok. 5, 16-400 Suwałki Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy przepustu drogowego pod projektowaną drogą w starorzeczu Gołdapy w miejscowości Rożyńsk Mały na działce o nr ewidencyjnym 26. 3 690,00 zł
4.07.2022 r. Fundacja Centrum sportu ul.Wileńska 9, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć edukacyjno- animacyjnych dla dzieci i młodzieży w sołectwie Pogorzel 2 400,00 zł
30.06.2022 r. MBS Computergraphik Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie Bezprzewodowa transmisja danych z parkomatu do systemu zarządzającego Optima 45 zł netto miesięcznie za parkomat
30.06.2022 r.

TAMPA REX Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

Konswerwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Gminy Gołdap 329 514,43 zł brutto
29.06.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie remontu przystanku autobusowego w miejscowości Główka w ramach środków z funduszu sołeckiego 5 129,10 zł brutto
28.06.2022 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" Maciej Wronka, Pluski, ul. Pluszna 19, 11-034 Stawiguda

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na zachód od ul. Gumbińskiej w obrębie ewidencyjnym Bałupiany 36 531,00 zł brutto
27.06.2022 r. Came Poland Sp. z o.o. ul.Okólna 48, 05-270 Marki Wymiana szlabanu parkingowego wjazdowego 8 372,00 zł netto
14.06.2022 r. ROLPLON s.c. Anna Fiedorowicz, Jacek Fiederewicz, ul. Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Dostawa generatora prądotwórczego w rmach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo 4 000,00 zł brutto
13.06.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi na ul.Dolnej w Goldapi 3 936,00 zł brutto
08.06.2022 r. OMEGA PARTNER Katarzyna Sikora ul. Adama Nowowiejskiego 8, 64-100 Leszno Dostawa wiaty przystankowej w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo 8 437,80 zł brutto
03.06.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach na placach postojowych i drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej 1 660,50 zł brutto za 1 tonę
31.05.2022 r. Came Poland Sp. z o.o., ul.Okólna 48,, 05-270 Marki Wymiana szlabanu parkingowego wjazdowego 7 098,00 zł netto
27.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap Administrowanie targowiskiem miejskim w Gołdapi 94 710,00 zł brutto
27.05.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap 9 151,00 zł brutto
27.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. marta Brzezińska, Tomasz Brzeziński, ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu rekreacyjnego w miejscowości Wronki Wielkie w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo 1 350,00 zł brutto
25.05.2022 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw w miejscowości Jurkiszki w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Botkuny 8 253,69 zł brutto
25.05.2022 r. Spółdzielnia Socjalne Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Naprawa chodników na terenie Gminy Gołdap 2 550,00 zł brutto
20.05.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie gminy Gołdap- Część 1- Skoszenie terenów zrekultywowanych składowisk odpadów 7 321,71 zł brutto
20.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie gminy Gołdap- Część 2- Koszenie terenów zielonych na terenie miasta Gołdap wg stawki jednostkowej 0,11 zł/m2
19.05.2022 r. P.P.U.H "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu na drodze gminnej w miejscowości Kolniszki 4 059,40 zł brutto
16.05.2022 r. Grupa Producencka "Wielkopolanka" Sp. z o.o., Wielopole 63, 33-210 Olesno Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap- dostawa kruszywa drogowego wg stawek jednostkowych/ prognozowana wartość umowy 255 511,10 zł brutto
16.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Hanlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Letnie utrzymanie dróg żworowych na terenie gminy Gołdap- konserwacja dróg wg stawek jednostkowych/ prognozowana wartość umowy 441 942,00 zł brutto
16.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie miasta Gołdap- konserwacja przepustów i poboczy dróg wg stawek jednostkowych/ prognozowana wartośc umowy 352 395,00 zł brutto
10.05.2022 r. OŁÓW BUDOWNICTWO PIOTR OŁÓW ul. Kościuszki 16B/33, 19-500 Gołdap Wykonanie raportu pięcioletniego z przeglądu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnetrznych oraz wiat rekreacyjnych i przystankowych na terenie Gminy Gołdap 9 500,00 zł brutto
05.05.2022 r. MBS Computergraphik Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie Dostawa wraz z montażem 1 parkomatu Model MBS Z3-0 30 405,60 zł
05.05.2022 r. ROAD COLOR Adam Kościelak, Rafał Jodzis s.c. Łumbie 4, 16-500 Sejny Odnowienie oznakowania poziomego na terenie Gminy Gołdap 17,22 zł brutto za 1m2
04.05.2022 r. PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap Zakup lamp solarnych w ramach środków finansowych z funduszy sołeckich- Część 3 12 500,00 zł brutto
04.05.2022 r. PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap Zakup lamp solarnych w ramach środków finansowych z funduszy sołeckich- Część 2 7 500,00 zł brutto
04.05.2022 r. PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap Zakup lamp solarnych w ramach środków finansowych z funduszy sołeckich- Część 1 10 000,00 zł brutto
04.05.2022 r. PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap Zakup lamp solarnych w ramach środków finansowych z funduszy sołeckich 7 500,00 zł brutto
29.04.2022 r. P.P.U.H "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie odnowienia przepustu na drodze gminnej w miejscowości Bitkowo 7 348,80 zł brutto
26.04.2022 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ul.Oboźna 1, 00-340 Warszawa Zakup osprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dunajku 2 830,00 zł brutto
22.04.2022 r.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ul.Oboźna 1, 00-340 Warszawa

Zakup mundurów galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie 4 200,00 zł brutto
20.04.2022 r. P.P.H.U. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie niwelacji dróg gminnych należących do Gminy Gołdap wg stawki jednostkowej
19.04.2022 r. TAMPA REX Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego na ul.Szkolnej w Gołdapi 6 112,15 zł brutto
19.04.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie czystości dróg i ulic pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap poprzez zamiatanie ręczne 0,66 zł brutto / m2
19.04.2022 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul.Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na okres 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach Giżyckiej Grupy Zakupowej 3000 zł netto
12.04.2022 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c. Janusz karpiński, Małgorzata Waśkiewicz- Karpińska, ul. Mickiewicza 9, 19-500 Goldap Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap wg stawek jednnostkowych
01.04.2022 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., ul.Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce Wykonanie monitoringu zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie Gminy Gołdap 12 976,50 zł brutto
29.03.2022 r. AQUA REVITA TOMASZ HEESE ul. Mahoniowa 10, 75-639 Koszalin Wykonanie monitoringu wód jeziora Gołdap 13 000,00 zł jedna seria pomiarowa
29.03.2022 r. Simba M. Ćwirzeń, W.Gęsicki s.c., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnetrznej oraz urzadzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- część 2- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Kośmidry 8 190,00 zł brutto
29.03.2022 r. Simba M. Ćwirzeń, W. Gęsicki s.c. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- część 1- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Babki 10 780,00 zł brutto
29.03.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Naprawa chodnika na ul.Warszawskiej w Gołdapi 2 460,00 zł brutto
29.03.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Odbudowa zniszczonego w wyniku zdarzenia drogowego przepustu na drodze gminnej publicznej w miejscowości Kolniszki 3 690,00 zł brutto
29.03.2022 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Wykonanie ogrodzenia panelowwgo placu zabaw przy świetlicy i remizie w Grabowie (etap II) 12 750,00 zł
23.03.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Rozbiorka płyty silosowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Grabowo, działka nr geod. 138/4 4059,00 zł
18.03.2022 r. Przedsiębiorstwo- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o., ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie odnowienia przepustu na drodze gminnej w miejscowości Kołkowo 7 601,40 zł brutto
15.03.2022 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul. Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich 16 182,04 zł brutto
9.03.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie  ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Naparwa uszkodzonej nawierzchni drogi na Osiedlu II w Gołdapi 2 952,00 zł brutto
2.03.2022 r. EKO- SYSTEM Sp. z o.o., Ługwałd 42, 11-001 Dywity Konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz współpracujacych z bini oadaników na terenie miasta Gołdap 15 120,00 zł brutto
2.03.2022 r. TAMPA REX Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej w Gołdapi 5 229,90 zł brutto
2.03.2022 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Dostawa kruszywa w postaci kamienia przekruszonego do 16 mm na drogi gminne wraz z jego mechanicznym rozplantowaniem wg stawki jednostkowej
28.02.2022 r. MPb Zakład Usłu Projektowo- Budowlanych Marek Ołów ul. Kościuszki 16B/2, 19-500 Goldap Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw "Sportowy Raj" w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2022 przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 3 500,00
23.02.2022 r. ROLPLON s.c. Jacek Fiedorowicz, Anna Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zakup traktorka kosiarki z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką 26 456,00 zł brutto
23.02.2022 r. ROLPLON s.c. Jacek Fiedorowicz, Anna Fiedorowicz ul. Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Kośmidry w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Kośmidry 11 399,00 zł brutto
17.02.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 maja 1A, 19-500 Gołdap Eksploatacja i konserwacja fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym w Parku miejskim w Gołdapi 205 800,00 zł
09.02.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie osłon ochronnych na wiacie rekreacyjnej w miejscowości Dzięgiele w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Dzięgiele 4 000,00 zł brutto
04.02.2022 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie remontu przystanku autobusowego w miejscowości Regiele zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 65 4 182,00 zł brutto
03.02.2022 r. ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul.Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach należących do Gminy Gołdap w 2022 r. wg stawek jednostkowych
27.01.2022 r. Fundacja Centrum Sportu ul.Wileńska 9, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć edukacyjno- animacyjnych dla dzieci i młodzieży w sołectwie Pogorzel 1 800,00 zł brutto
12.01.2022 r. TAMPA REX Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skocze 5 751,79 zł brutto
12.01.2022 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych T.Brzeziński, M.Brzezińska s.c. ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z targowiska miejskiego w Gołdapi wg stawek jednostkowych
03.01.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Dostawa i montaż barier typu "szczeblinkowego" celem zapewnienia bezpieczeństwa na drodze gminnej w miejscowości Jany 16 592,70 zł
31.12.2021

Nanocom Mariusz Pientkowski

ul. Wiejska 71/55

15-351 Białystok

umowa serwisowa 2880,00 zł netto
31.12.2021 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c., J. Karpiński, M. waśkiewicz- Karpińska, ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gołdap 1 600,00 zł/ msc
29.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 maja 1A, 19-500 Gołdap Zimowe utrzymanie terenów targowiska miejskiego w Gołdapi wg stawek jednostkowych
28.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Administrowanie targowiskiem miejskim w Gołdapi 6 480,00 zł/msc
23.12.2021 r.

GOMAR Sp. z o.o.

ul. Warszawska 11, 19-500 Gołdap

Dostawa paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych Gmny Gołdap 63 421,20 zł brutto
20.12.2021 r.

Auto-Myjnia, Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski

Aleje Lipowe 1D

19-400 Olecko

dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem na cele opałowe 103 220,00 zł brutto
16.12.2021 r. F.H.U. "NATURA" Marek Michałowski ul.Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz Odbiór, transport i przekazanie do utylizacji przeterminowanych leków, igieł i strzykawej z aptek na terenie Gminy Gołdap wg stawek jednostkowych
16.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Część 2- Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze sprzątania ogólnodostepnych terenów miejskich (sprzątanie śmieci z ulic, placów, skwerów, alejek, parkingów) wg stawek jednostkowych
16.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Część 1- Opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych na terenie miasta Gołdap 103 200,00 zł brutto/ 8 600,00 zł za msc
16.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński Marta Brzezińska s.c.

ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w mieście Gołdap 420,00 zł/Mg
14.12.2021 r.

eGoldap Sebastian Liwak

Plac Zwycięstwa 11/19, 19-500 Gołdap

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych Straży Miejskiej w Gołdapi w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 3 000,00 zł brutto
13.12.2021 r.

TAMPA-REX Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną i ulicą Żeromskiego w Gołdapi poprzez wkonanie oświetlania oraz antypoślizgowych stref oczekiwania w systemie 'zaprojektuj i wybuduj" 22 000,00 zł brutto
13.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A

19-500 Gołdap

 

Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 64 575,00 zł brutto
13.12.2021 r.

"TOP-KOP" Krzysztof Świtaj

ul. Graniczna 3

19-500 Gołdap

Budowa, przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi 1 109 511,62 zł brutto
1.12.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Regiele 10 000,00 zł
25.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o., ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 4 Wycinka drzew wraz z usunięciem całości karczy 1 080,00 zł/szt.
25.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o., ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 3- Wycinka drzew wraz z usunięciem pniaków na terenie gminy Gołdap 553,50 zł/ szt.
25.11.2021  r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 2- Wycinka drzew technikami specjalistycznymi na terenie gminy Gołdap 1 296,00 zł /szt.
25.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o., ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 1- Wycinkia drzew na terenie wiejskim i miejskim gminy Gołdap 398,52 zł/ szt.
23.11.2021 r. PRĄDOMEK Roman Szurc ul.Jodłowa 8, 19-500 Gołdap Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego na drzewach po północnej stronie Placu Zwycięstwa w Gołdapi 8 000,00 zł brutto
16.11.2021 r. KOMA EŁK Sp. z o.o., ul.Krzemowa 8Bc, 19-300 Ełk Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołdap- Część 2 odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z obszaru wiejskiego Gminy Gołdap 658,80 zł brutto/1Mg
16.11.2021 r. KOMA EŁK Sp. z o.o., ul. Krzemowa 8Bc, 19-300 Ełk Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołdap- Część 3 odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Gołdap oraz dostawa i dzierżawa pojemników na odpady wg stawek jednostkowych
16.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o.. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów i chodników na terenie wiejskim Gminy Gołdap 640  494,00 zł brutto
15.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie niwelacji terenu na drodze gminnej w miejscowości Barkowo wg stawek jednostkowych pracy sprzętu
15.11.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie odnowienia i konserwacji wiaty rekreacyjnej w miejscowości Suczki 2 460,00 zł brutto
15.11.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie wymiany odeskowania drewnianych ławek w parkach miejskich 2 829,00 zł brutto
15.11.2021 r. PRĄDOMEK Roman Szurc ul.Jodłowa 8, 19-500 Gołdap Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic na terenie miasat Gołdap- Częśc 1 Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego 29 800,00 zł brutto
9.11.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

 

Zimowe utrzymanie gminnych ulic, placów, chodników i dróg wewnetrznych na terenie miasta Gołdap 691 235,75 zł brutto
8.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kram Sp. z o.o., ul. Sejneńska 36, 16-400 Suwałki Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla sołectwa kozaki w ramach środków z funduszu sołeckiego 5 971,08 zł brutto
4.11.2021 r. INTER SYSTEM s.c. A. Pawłowski, M. Soroka, ul.T.Zana 6, 71-161 Szczecin Zakup i dostawa ławek stalowych w ramach środków finansowych rady Osiedla nr 5 w Gołdapi 9 295,65 zł brutto
3.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. T. Brzeziński, M. Brzezińska ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew na terenie miasta Gołdap 300,00 zł netto/godz.
2.11.2021 r. Spółdzielnia Wielobranżowa "NIEGOCIN", ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko Budowa oświetlenia w miejscowości Kowalki 52 441,69 zł
2.11.2021 r. PRĄDOMEK Roman Szurc ul.Jodłowa 8, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego 5 000,00 zł
2.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Generała Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap Wykonanie przyłącza wodociągowego do kontenera magazynowego w miejscowości Juchnajcie 3 363,45 zł brutto
29.10.2021 r. MULTIDEKOR S.A. ul.Stanisława Noakowskiego 4, 05-820 Piastów Wykonanie świetlnej dekoracji światecznej ulic na terenie miasta Gołdap- Część 2 Wynajem, montaż i demontaż oświetlenia światecznego (elementy słupowe, latarniowe) 28 900,00 zł brutto
26.10.2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. M.Brzezińska, T. Brzeziński ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Wykonanie jednorazowego sprzątniecia gminnych przystanków autobusowych 2 484,00 zł
26.10.2021 r. EDUKACJA EKOLOGICZNA Dagmara Hirsz ul.Poziomkowa 16, 91-496 Łódź Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych związanych z tematyką gospodarki odpadami celem zwiększenia świadomości ekologicznej wśród dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gołdap 490,00 zł brutto/ za 1 zajęcia
22.10.2021 r. DEKARS Jacek Racis Jabłońskie 18, 19-500 Gołdap Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłońskie 15 168,04 zł brutto
22.10.2021 r. Gałązka Małgorzata Anna Hortus Architektura Zieleni i Środowiska ul. Tuwima 20 lok.17, 19-300 Ełk Wykonanie systemu nawadniającego drzew poprzez ułożenie rury drenarskiej dla nasadzeń wykonywanych przy Promenadzie Zdrojowej w ramach projektu "Wzbogacenie zieleni w Parku Zdrojowym w Uzdrowisku Gołdap" 27,00 zł brutto/szt.
14.10.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Odbudowa zniszczonej studni betonowej przy ul.Oleckiej w Gołdapi 4 291,00 zł brutto
14.10.2021 r. Fundacja Zielono Mi Jabłońskie 34, 19-500 Gołdap Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew przy drogach gminnych 2 800,00 zł brutto
11.10.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o., ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Zagospodarowanie i modernizacja terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kozakach 5 000,00 zł brutto
11.10.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie osłon ochronnych na wiacie rekreacyjnej w miejscowości Bronisze w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Botkuny 2 706,00 zł brutto
11.10.2021 r.

Z.E. WOLT Sławomir Romanowski

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

Budowa oświetlenia przejsc dla pieszych w ramach projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych - bezpieczny bo widoczny" 93 728,00 zł brutto
11.10.2021 r.

Tampa Rex sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

Budowa oświetlenia w msc. Niedrzwica 29 178,99 zł brutto
06.10.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o., ul.Suwalsak 24, 19-500 Gołdap Wykonanie prac związanych z ułożeniem kostki brukowej typu "polbruk" przy świetlicy wiejskiej w Kozakach w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Kozaki 12 300,00 zł brutto
06.10.2021 r. Petra Energia Sp.z o.o., ul.Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lapmy solarnej dla sołectwa Galwiecie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego Galwiecie 7 355,40 zł brutto
06.10.2021 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw przy świetlicy i remizie w Gołdapi 11 025,30 zł
06.10.2021 r. Simba M.Ćwirzeń W.Gęsicki s.c. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej ba plac zabaw w miejscowości Wronki Wielkie w ramach środków z funduszu sołeckiego 3 430,00 zł brutto
01.10.2021 r.

Spółdzielnia Wielobranzowa "Niegocin"

ul. Mazurska 3

11-500 Giżycko

Budowa oświetlenia w miejscowości Skocze 55 763,87 zł brutto
29.09.2021 r. Fundacja Zielono Mi, Jabłońskie 34, 19-500 Gołdap Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew przy drodze gminnej prowadzącej do nieruchomosci przy ul. Wojska Polskiego 50 w Gołdapi 3 900,00 zł brutto
28.09.2021 r. AVIS-ECO Place Zabaw Marek Małecki ul.Turystyczna 106, 20-230 Lublin Część 10- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Bronisze 7 072,50 zł brutto
28.09.2021 r. SIMBA M.Ćwirzeń W.Gęsicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin Część 9- Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Wronki Wielkie 5 070,00 zł brutto
28.09.2021 r. SIMBA M.Ćwirzeń W.Gęsicki ul.Zimna 15, 20-204 Lublin Część 8- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach środków z budżetu obywatelskiego- Atrakcyjne wsie 11 960,00 zł brutto
27.09.2021 r.

Gałązka Małgorzata Anna HORTUS Architektura Zieleni i Środowisko

ul. Tuwoma 20/17

19-300 Ełk

Wzbogacenie zieleni w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gołdap w przedmiocie wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin 440 505,11 zł brutto
27.09.2021 r.

TOP-KOP Krzysztof Świtaj

ul. Graniczna 3

19-500 Gołdap

Budowa znaku przestrzennego "GOŁDAP" 288 479,07
08.09.2021 r. DAWIWID Dawid Mikielski, Kośmidry 27/2, 19-500 Gołdap Przebudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Kośmidry w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kośmidry 10 500,00 zł brutto
03.09.2021 r. STRUGA S.A. Jezuicka struga 3, 88-111 Rojewo Odbiór padłych zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gołdap oraz padłych zwierząt wolnożyjących w przypadku zdarzeń drogowych na drogach pozostajacych w zarządzie gminy Gołdap 378,00 zł brutto za jeden odbiór
18.08.2021 r. P.P.H.U "SIRANT" Firma prywatna Jarosław Sirant, ul. Batumi 1 lok.7, 02-760 Warszawa Dostawa i montaż barier drogowych U-12a na stpoie celem wykonania zabezpieczenia obiektu mostowego w miejscowości Kołkowo 12 474,24 zł brutto
09.08.2021 r.

Z.E. WOLT Sławomir Romanowski

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

Budowa oświetlania w msc. Wrotkowo 63 027,05 zł brutto
05.08.2021 r. TAMPA REX Sp. z o.o. ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego ulicznego przy Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi 8 736,05 zł
27.07.2021 r. Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lampy solarnej dla sołectwa Główka w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Główka 5 092,20 zł brutto
26.07.2021 r. Prestige Sport Serwis Miron Mieczkowski, ul. Skudry 10, 05-840 Brwinów Dostawa i montaż piłkochwytu na boisko w miejscowości Boćwinka w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Główka 14 760,00 zł brutto
22.07.2021 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw przy ul. Armi iKrajowej 34 w Gołdapi 12 800,00 zł brutto
21.07.2021 r. Petra Energia Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap 71 290,80 zł brutto
15.07.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o., ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Usunięcie starych fundamentów, kamieni, niwelacja terenu na drodze prowadzącej do zabudowań w miejscowości Nasuty 22 rozliczenie kosztorysem powykonawczym/ wg cen jednostkowych
13.07.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o., ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Naprawa nawierzchni na wiadukcie w miejscowości Galwiecie 4 500,00 zł brutto
9.07.2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z.o.o.ul. Konstytucji 3- Maja 1A 19-500 Gołdap Umocnienie skarp i pobocza na drodze gminnej płytami ażurowymi 13 000 zł
08.07.2021 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul. Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki 11 850,00 zł brutto
02.07.2021 r. Fundacja Centrum Sportu ul.Wileńska 9, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć sportowo- animacyjnych dla dzieci i młodzieży w sołectwie Pogorzel 3 000,00 zł brutto
1.07.2021 r Przedsiebiorstwo Produkcyjnio -Handlowo-Usługowe TRANSROM Sp. z o.o., ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Naprawa mostu drwnianego w miejscowości Kośmidry 5100 zł brutto
1.07.2021 r. TAMPA REX Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Konserwcja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap 341 393,19 zł brutto wartość globalna/ wynagrodzenie okręslone kosztorysem powykonawczym
29.06.2021 r. PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap Zakup lamp solarnych w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Siedlisko 13 833,84 zł brutto
28.06.2021 r. Arkadiusz Tarsiewicz ATAR Ndzór i Wykonastwo Budowlane Arkadiusz Tarasiewicz ul. Klonowa 3, 11- 400 Kętrzyn Dostawa i montaz barier typu Olsztyńskiego na Moście w Miejscowości Błupiany oraz przepuście ul. Olecka 15 400 zł brutto
25.06.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Usuniecie awarii na ciagu drenarskim 5000 zł brutto
21.06.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap 8 690,00 zł brutto
10.06.2021 r. Rolplon s.c. J. Fiedorowicz, A. Fiedorowicz, ul. Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Rożyńsk Wielki w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Rożyńsk Wielki 8 899,00 zł brutto
08.06.2021 r. PRONIEK Patryk Proniewicki ul.Warszawska 7A, 19-500 Gołdap Zakup lamp solarnych w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Dunajek 11 000,00 zł brutto
08.06.2021 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Wykonannie fundamentu betonowego pod magazyn kontenerowy dla sołectwa Juchnajcie 3 000,00 zł brutto
31.05.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie czystości terenów pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap na terenie miasta gołdap poprzez utrzymanie ręczne (część 1) 0,60 zł brutto/m2 rozliczenie kosztorysem powykonawczym
27.05.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Gołdap- Część 1 Skoszenie terenów zrekultywownych składowisk odpadów 7 321,71 zł brutto
27.05.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Gołdap- Część 2 Koszenie terenów zielonych na terenie miasta Gołdap 0,12 zł brutto za m2 / rozliczenie kosztorysowo
25.05.2021 r KSPRO Krzysztof Sienkiewicz Al. Zwycięstwa 3/8, 19-400 Olecko OPerat Wodno prawny na przebudowe przepustu w Dunajku Małym 3075,00 zł brutto
24.05.2021 r. Prestige Sport Serwis Miron Mieczkowski ul, Skudry 10, 05-840 Brwinów Dostawa i montaż piłkochwytu na boisko w miejscowości Wilkasy w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Zatyki 15 731,70 zł brutto
24.05.2021

SIEMIŃSKI CONSULTING dr Marek Siemiński, ul. Popiełuszki 1/27, 10-659 Olsztyn

Wyliczenie luki finansowej  dla projektu : Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap 4305,0 zł brutto
19.05.2021 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul.Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Dostawa i montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia magazynowego przy ul.Żeromskiego w Gołdapi 4 200,00 zł brutto
19.05.2021 r. AWARES Sp. z o.o. ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa Zakup i dostawa detektora gazowego w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Grabowo 3 321,00 zł brutto
18.05.2021 r.

PUK s.c. T. Brzeziński, M. Brzezińska

ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap

Przygotowanie trawnika przy ul. Warszawskiej pod dalsze zagospodarowanie zielenią 4 428,00 zł brutto
18.05.2021 r. TOP KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap Uporządkowanie terenu pod dalsze zagospodarowanie na cele rekreacyjne w miejscowości Kośmidry w ramach środków z funduszu sołeckiego 3 500,00 zł brutto
18.05.2021 r. Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik ul. Paderewskiego 24 lok.3, 19-500 Gołdap Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego nr 11 w galwieciach gm. Gołdap 19 0458,03 zł/ rozliczenie kosztorysem powykonawczym
12.05.2021 r. ROAD COLOR s.c. Łumbie 4, 16-500 Sejny Odnowienie oznakowania poziomego na terenie Gminy Gołdap 12,30 zł brutto/m2 kolor biały oraz 30,75 zł brutto za m2 koloru niebieskiego
6.05.2021 r. ZAKŁAD STOLARSKI Waldemar Nowak ul.Lipowa 22, Zębowo, 64-310 Lwówek Dostawa i montaż urządzeń "street workout" na plac zabaw w miejscowości Jurkiszki i Botkuny 14 000,00 zł brutto
5.05.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnicka 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzyamnie czystości terenów pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap poprzez utrzyamnie ręczne (część 2) Prognozowana wartość 76 060,80 zł brutto/ 0,60 zł brutto/m2 rozliczenie kosztorysem powykonawczym
29.04.2021 r. Grzegorz Kraśko Golubka 8,19-314 Kalinowo Naprawa nawierzchni asfaltowych przy uzyciu remontera Rozliczenie po kosztorysowe 627,30 zł za tonę materiału 
27.04.2021 r. JARS Spółka Akcyjna ul. Kościelna 2a, Łajski, 05-119 Legionowo Wykonanie monitoringu zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie Gminy Gołdap kwota całościowa 13 302,45 zł brutto
23.04.2021 r. Przedsiebiorstwo Prrodukcyjno  Handlowo Usługowe TRANSROM Sp. z.o.o., ul. Suwalska 24,19-500 Gołdap Usuniecie starych fundamentów na drodze w miejscowości Zelazki. 10 000 zł brutto
21.04.2021 r. ZAKŁAD STOLARSKI Waldemar Nowak Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek Część 1- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych w ramach środków z budżetu obywatelskiego- Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie 33 248,13 zł brutto
21.04.2021 r. ATUT Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina Część 2- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi 22 700,00 zł brutto
21.04.2021 r. Fit Park Sp. z o.o., Sp.komandytowa ul.Powstańców Wielkoposkich 74, 87-100 Toruń Część 4- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Dzięgiele 4 182,00 zł brutto
21.04.2021 r. SOLID-MEBEL Marek Gałka, ul. Leśna 13 lok.43, 07-320 Małkinia Górna Część 6- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Górne 8 000,00 zł brutto
21.04.2021 r. Zakład Produkcyjno- Usługowy ROMEX Sp. z o.o., ul.Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz Część 7-Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach środków finansowych rady Osiedla nr 1 5 668,29 zł brutto
21.04.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Bieżąca konserwacja konstrukcji stalowych oraz drewnianej kładki mostka nad fontanną miejską zlokalizowaną w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 6 369,00 zł brutto
21.04.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie zabezpieczenia i zadarnienia skarp na rowerowym placu zabaw typu PUMPTRACK 3 690,00 zł brutto
20.04.2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. T. Brzeziński, M. Gawryluk s.c., ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu rekreacyjnego w miejscowości Wronki Wielkie w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo 437,50 zł brutto/miesiąc
13.04.2021 Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c. J. karpiński, M. Waśkiweicz-Karpińska, ul.Mickiewocz 9,19-500 Gołdap Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap wg stawek jednostkowych
9.04.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go maja 1A Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Krótkiej  9381,21 zł brutto
9.04.2021 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie wiaty przystankowej w m. Regiele 9000 zł brutto
07.04.2021 r.

Piotr Marcinkowski "MSW" BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niciarniana 50

92-320 Łódź

Usunięcie wad i rozbieżności  dokumentacji projektowej Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi 126 800,00 zł netto
31.03.2021 r.

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych 686 919,40 zł brutto
31.03.2021 r.

Concordia Polska TU S.A.

ul. Stanisława Małachowskiego 10

61-129 Poznań

ubezpieczenie w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz społek komunalnych - ubezpieczenie komunikacyjne 84 548,10 zł brutto
30.03.2021 r. TESSEN Mikołaj Tiahnnybok ul. Katowicka 3, 43-300 Bielsko- Biała Zakup i dostawa trawy w rolkach celem wykonania zadarnienia skarp na rowerowym placu zabaw typu PUMPTRACK 6 720,00 zł + koszty transportu
25.03.2021 r. Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Switłana Jankowska, ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu szypułkowego- pomnika przyrody- rosnącego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 3 997,50 zł brutto
23.03.2021 r. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej 1815N we wsi Skocze    27 827,95 zł brutto
22.03.2021 r. BMT Sp. z o.o., ul. Kaszubska 52 lok.308, 70-229 Szczecin Dostawa mikroczipów do elektronicznego oznakowywania zwierząt 6 126,00 zł brutto
18.03.2021 r. Systemy Automatyki Budynkow Jacek Wysocki, ul. Zgrupowania Żmija 9 lok.261, 01-875 Warszawa Naprawa urządzeń technicznych fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 152 579,98 zł brutto
05.03.2021 r. PROJAND Anna Bąk, ul.Osiedle Młodych 31, 89-530 Śliwice Wykonanie rocznego raportu z przeglądu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Gołdap 3 500,00 zł brutto
22.02.2021 r. EROTREX Sp z o.o., Biskupice ul. Olsztyńska 1 lok A, 42-256 Olsztyn Czyszczenie i przeglad separatorów 23 247,00 zł brutto
08.02.2021 r.

Centrum Projektu Tomasz Świtaj

Plac Zwycięstwa 6A, 19-500 Gołdap

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: Rozbudowa ciagów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap" 17 500,00 zł brutto
08.02.2021 r. TAMPA REX Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul.Wczasowej w Gołdapi 2 719,96 zł brutto
02.02.2021 r. ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul.Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach należących do Gminy Gołdap w 2021 r. rozliczenie kosztorysem powykonawczym
26.01.2021 r.

TOP-KOP Krzysztof Świtaj

ul. Graniczna 3, Niedrzwica

19-500 Gołdap

Budowa skweru kinezyterapeutycznego we wschodniej części centrum uzdrowiska Gołdap 1 453 996,46 zł brutto
26.01.2021 r.

TOP-KOP Krzysztof Świtaj

ul. Graniczna 3, Niedrzwica

19-500 Gołdap

Wykonanie zadania inwestycyjnego związanego z zamknięciem pętli kinezyterapeutycznej wokół strefy "A" ochrony uzdrowiskowej 968 883,71 zł brutto
25.01.2021 r. ROLPLON s.c. ul. Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Górne w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Górne 7 500,00 zł brutto
25.01.2021 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich 13 564,95 zł brutto
21.01.2021 r.

Came Poland Sp. z o.o.

ul. Okólna 48

05-270 Marki

Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa  w systemie zaprojektuj i wybuduj 189 999,0 zł brutto
19.01.2021 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "TRANSROM" Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap

Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Gołdap - transport żużlu i ścinka poboczy 246 615,00 zł brutto
19.01.2021 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "TRANSROM" Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap

Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Gołdap - konserwacja dróg 288 285,00 zł brutto
19.01.2021 r.

TOP-KOP Krzysztof Świtaj

ul. Graniczna 3, Niedrzwica

19-500 Gołdap

Letenie utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Gołdap - dostawa kruszywa 256 250,00 zł brutto
05.01.2021 r.

TOP-KOP Krzysztof Świtaj

ul. Graniczna 3, Niedrzwica

19-500 Gołdap

przebudowa drogi dojazdowej przy ulicy Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi

177 555,17 zł brutto

(wynagrodzenie kosztorysowe)

29.12.2020 r.

eGoldap Sebastian Liwak

Plac Zwycięstwa 11/19, 19-500 Gołdap

świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych w Straży Miejskiej w Gołdapi 3 000,00 zł brutto
29.12.2020 r. MBS Computergraphik Sp. z o.o.ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie Dostawa wraz z montażem 1 parkomatu Model MBS Z3-0 22 999,77 zł brutto
28.12.2020 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" Janusz Karpiński, Małgorzata waśkiewicz- Karpińska s.c. ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gołdap 1 400,00 zł miesięcznie
23.12.2020 r.

Adam Kozłowski

Auto - Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Aleje Lipowe 1D, 19-400 Olecko

sukcesywna dostawa oleju opałowego 42 080,00 zł brutto
23.12.2020 r.

GOMAR Sp z o.o.

ul.Warszawska 11, 19-500 Gołdap

sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów słuzbowych Gminy Gołdap 62 360,00 zl brutto
23.12.2020 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta Gołdap- część 1 204 522,20 zł brutto
23.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska s.c., ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta Gołdap- część 2 86 549,92 zł brutto- wynagrodzenie globalne
22.12.2020 r. Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Gołdap 8 288,75 zł brutto/ miesiąc
11.12.2020 r.

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

733 777,90 zł brutto

 

9.12.2020 r PGK sp zo.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A 19-500 Gołdap Zageszczenie nawierzchi  na  drodze w m. Jabłońskie 5000 zł brutto
08.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska s.c., ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpdów na terenie miasta Gołdap- Część 1 Opróżnianie, odbiór i zagospodarwoanie odapdów z koszy ulicznych na terenie miasta Gołdap 96 996,00 zł brutto/ 8 083,00 zł brutto za msc
08.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński, Marta Brzezińska s.c., ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów na terenie miasta Gołdap- Część 2- Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze sprzątania ogólnodostepnych terenów miejskich (sprzątanie śmieci z ulic, placów, skwerków, alejek, parkingów) 92,00 zł/m3
1.12.2020 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe- Usługowe "ARO" Arkadiusz Leśniewski, ul.Słoneczna 118 lok.1, Dubidze, 98-331 Nowa Brzeźnica

Zakup i dostawa sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Skocze w ramach środków z funduszu sołeckiego 4 249,00 zł brutto
24.11.2020 r. TOP KOP Krzysztof Świtaj ul.Graniczna 3, 19-500 Gołdap Zakup i dostawa materiałów budowlanych dl sołectwa Kozaki w ramach środków z funduszu sołeckiego- Część 1 Zakup i dostawa materiałow budowlanych do budowy parkingów w miejscowości Kozaki i Jabramowo 19 598,00 zł brutto
24.11.2020 r. TOP KOP Krzysztof Świtaj ul.Graniczna 3, 19-500 Gołdap Zakup i dostwa materiałów budowlanych dla sołectwa Kozaki w ramach środków z funduszu sołeckiego- Część 2 Zakup i dostawa materiałów budowlanych do rozbudowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kozaki 3 093,30 zł brutto
24.11.2020 r. PGK Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 maja 1A, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 2- Wycinka dzrew technikami specjalistycznymi na terenie gminy Gołdap 780,00 zł brutto/ sztuka (rozliczenie po faktycznej ilości wyciętych drzew)
24.11.2020 r. Wiesław Klaus POI ul. Leśna 1 19-400 Olecko Opracowanie załącznika graficznego do ucwały w/s aglmeracji Gołdap  2650,00 zł brutto
24.11.2020 r PGK Sp z o.o. ul. Konstytucji 3 maja 1A., 19-500 Gołdap  Wykonanie umocnienia skarpy przy drodze od ul. Żeromskiego 5000, 00 zł brutto
24.11.2020 r. PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie Gminy Gołdap- Część 4- Wycinka drzew wraz z usunięciem całości karczy 1 500,00 zł brutto/sztuka (rozliczenie po faktycznej ilości wyciętych drzew)
17.11.2020 r. P.P.H.U. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 3- Wycinka drzew wraz z usunięciem pniaków na terenie gminy Gołdap 625,00 zł/sztuka (rozliczenie po faktycznej ilości wyciętych drzew)
17.11.2020 r. P.P.H.U. "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część1- Wycinka drzew na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap 400,00 zł/ sztuka (rozliczenie po faktycznej ilości wyciętych drzew)
04.11.2020 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie przystanku autobusowego oraz odnowienie i konserwacja wiat rekreacyjnych w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Botkuny 11 452,50 zł brutto
03.11.2020 r. Prestige Sport Serwis Miron Mieczkowski ul. Skudry 10 05-840 Brwinów Dostawa i montaż piłkochwytu na boisko w miejscowości Galwiecie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Galwiecie 6 888,00 zł
02.11.2020 r.

Centrum Projektu Tomasz Świtaj

ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap

sprawowanie nadzoru inwestorskiego na przebudową drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie 8 400,00 zł brutto
02.11.2020 r.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Suwałkach

ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

Przebudowa drogi gminnej do Kościoła Parafialnego w Górnem 169 988,09 zł brutto
27.10.2020 r Przedsiebiorstwo Gospaodarki Komunalnej Sp z o.o. ul. 1-go Maja 1A 19-500 Gołdap dostawa masy asfaltowej w celu wykonania dojścia do pumptraka 3013 zł brutto
21.10.2020 r. POLAMP Sp. z o.o. ul.Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic na terenie miasat Gołdap- Część 2- Wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego (elementy słupowe, latarniowe) 33 820,82 zł brutto
21.10.2020 r. PRĄDOMEK Roman Szurc ul.Jodłowa 8, 19-500 Gołdap Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic na terenie miasta Gołdap- Część 1- Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego 38 800,00 zł brutto
21.10.2020 r. PRĄDOMRK Roman Szurc ul.Jodłowa 8, 19-500 Gołdap Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego 12 500,00 zł brutto
19.10.2020 r.

EL-PRZEM & FROM LIGHT Sp. z o.o.

Nowe Dąbie 67B, 89-210 Łabiszyn

Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap 22 140,00 zł brutto
16.10.2020 r. PPUH TRANSROM u. Suwalska 24 19-500 Gołdap Dostawa kruszywa na drogę Wilkasy Zatyki  I etap 40 000,00 zł
15.10.2020 r Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe Mirosław Debowski ul. Norwida 8 19-400 Olecko Usuniecie awarii nawierzchni na przepuście w m. Kowalki 16 450,00 zł brutto
15.10.2020 r. P.P.H.U. "TOSIA" Karol Zyśk ul.Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo 17 939,55 zł brutto
15.10.2020 r Przedsiebiorstwo Handlowo- UsługowoProdukcyjne PALWOD Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19-500 Gołdap naprawa awarii kanalizacji deszczowej w ul. Dolbej 3690,00 zł brutto
12.10.2020 r. ROLPLON s.c. J. Fiedorowicz, A.Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonki drzewa gatunku dąb szypułkowy w ramach obchodów 450-lecia nadania praw miejskich miastu Gołdap 3 780,00 zł brutto
12.10.2020 r. P.P.H.U "TOSIA" Karol Zyśk ul. Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnetrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie Gminy Gołdap Część 10- Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej w ramach środków finansowuch z funduszu sołeckiego sołectwa Pogorzel 2 734,29 zł brutto
12.10.2020 r. AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. K.Małecka, M.Małecki ul.Turystyczna 106, 20-230 Lublin Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnetrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap Część 9- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego w ramach środków finansowych Rady Osiedla nr 5 2 718,30 zł brutto
12.10.2020 r. AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. K.Małecka, M.Małecki ul.Turystyczna 106, 20-230 Lublin Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap Część 8- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Juchnajcie 11 186,85 zł brutto
09.10.2020 r. ROLTOP Sp. z o.o. ul. Wislana 4, 83-020 Cedry Wielkie Zakup zamiatarki ciągnikowej z zasobnikiem na odpady do zamiatania dróg w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa łobody 9 300,00 zł brutto
30.09.2020 r. "TOP KOP" Krzysztof Świtaj ul.Graniczna 3, 19-500 Gołdap Wykonnaie parkingu i ścieżek chodnikowych przy budynkach użyteczności publicznej w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kośmidry 9 500,00 zł brutto
29.09.2020 r. ROTECH Cezary Romanowski              ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Wykonnaie wiązań zabezpieczających konary drzewa dębu szypułkowego- pominka przyrody- rosnącego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 7 006,00 zł brutto
23.09.2020 r.

TAMPA REX Sp. z o.o.

ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap

Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 4 191,00 zł brutto
23.09.2020 r.

Tomasz Świtaj

Centrum Projektu

Plac Zwycięstwa 6A

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Polnej w Gołdapi 23 500,00 zł brutto
23.09.2020 r. ROLPLON s.c. J.Fiedorowicz, A.Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Budowa miejsca integracji społecznaości lokalnej w miejscowości Górne w gminie Gołdap w ramach środków pochodzących z konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa warmińsko- Mazurskiego" w 2020 roku- zakup roślinności wieloletniej 2 870,00 zł brutto
21.09.2020 r.

Sławomir Romanowski

Z.E. WOLT

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy/ przebudowy sieci oświetlenia drogowego w Gminie Gołdap - część 2 - Skocze 7 000,00 zł brutto
21.09.2020 r.

Sławomir Romanowski

Z.E. WOLT

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy/ przebudowy sieci oświetlenia drogowego w Gminie Gołdap - część 1 - Wrotkowo 10 300,00 zł brutto
15.09.2020 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Bieżąca konserwacja mienia gminnego na terenie miasta Gołdap 3 345,60 zł brutto
10.09.2020 r PHUP PALWOD Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19-500 Gołdap Przebudowa przepustu na rzece Rozynka w m. Marcinowo 48999,44 zł brutto
08.09.2020 r. ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Jabłońskie 6 750,00 zł brutto
07.09.2020 r. PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o. ul.Aleja Solidarności 117 lok.315, 00-140 Warszawa Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w gminie Gołdap w ramach środków pochodzących z konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- mazurskiego" w 2020 roku- zakup elementów małej architektury 15 880,00 zł brutto
07.09.2020 r. ROTECH Cezary Roamnowski ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Babki oraz Żelzaki w sołectwie Babki w ramach środków pochodzących z konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Wojewodztwa Warmińsko- Mazurskiego" w 2020 r. 18 750,00 zł brutto
01.09.2020 r.

GEO-SYSTEM sp. z o.o.

ul. Kulbickiego 9 lok 5

02-954 Warszawa

Uruchomienie usługi iGeoDecyzje  wraz z przygotowaniem bazy inicjalnej 7 380,00 zł brutto
1.09.2020 r. ROLPLON s.c. J. Fiedorowicz, A.Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zakup i dostawa grilla gazowego dla sołectwa Grabowo 2 999,00 zł brutto
27.08.2020 r. Z. E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Wykonanie przyłacza wewnętrznej linii zasialającej wraz z instalacją do wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kośmidry 9 500,00 zł brutto
12.08.2020 r. Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. ul. Boheterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok Dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. w formie zakupu biletów miesięcznych- CZĘŚĆ 2 wg ceny jednostkowej
12.08.2020 r. Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok Dowożenie uczniów do szkół położonych  na terenie Gminy Gołdap w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. w formie zakup biletów miesięcznych- CZĘŚĆ 1 wg ceny jednostkowej
11.08.2020 r. PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie 1 950 000,00 zł brutto
07.08.2020 r. Fundacja Centrum Sportu Ul.Wileńska 9, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie zajęć sportowo- animacyjnych dla dzieci i młodzieży w sołectwie Pogorzel 3 000,00 zł brutto
06.08.2020 r. "MASTER" Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Mirosław Stankiewicz Andrzejewo 11, 16-411 Szypliszki Wykonanie przebudowy drogi Wilkasy- Zatyki (I etap). 86 424,72 zł brutto
03.08.2020 r PHU DARIA Tomasz Stalewski ul Wczasowa 7- 19-500 Gołdap Wycinka drzew na drodze w m. Kamionka 6400 zł brutto
29.07.2020 r. GSG INDUSTRIA Sp. z o.o. ul.Granitowa 47, 70-750 Szczecin Opracowanie dokumentacji technicznej renowacji, przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego 52 877,70 zł brutto
29.07.2020 r. PBO Kazimierz Karwowski, ul. Polna 2 a, 19-500 Gołdap Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi  w zakresie części I - branża budowlana 937 260,70 zł brutto
21.07.2020 r. "ADACH" Uslugi Budowlane Adam Mikielski Remont części pokrycia dachowego z blachy trapezowej  w SP 2 7257 zł brutto
29.06.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 57 od ul. M.Konopnickiej do ul. M.Kajki w Gołdapi Rozliczenie kosztorysem powykonawczym
18.06.2020 r. ROAD COLOR Adam Kościelak, Rafał Jodzis s.c., Łumbie 4, 16-500 Sejny Odnowienie oznakowania poziomego na terenie Gminy Gołdap 10,00 zł/m2 (rozliczenie kosztorysem powykonawczym)
08.06.2020 r.

"PRO-GAL" Przemysław Galiński

ul. Stadionowa 7

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej budowy łącznika pieszo-rowerowego między ulicą Konstytucji3-go Maja,    a ulicą Wojska Polskiego (przy obwodnicy)  13 530,00 zł brutto
8.06.2020 r. PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wykonanie prac naprawczych w pomieszczeniu technicznym fontanny miejskiej 3 444,00 zł brutto
1.06.2020 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie cmentarzy wojenneych na terenie Gminy Gołdap 6 935,00 zł brutto
27.05.2020 r. PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie gminy Gołdap- Część 1- Skoszenie terenów zrekultywowanych składowisk odpadów 6 150,21 zł brutto
27.05.2020 r. PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie gminy Gołdap- Część 2- Koszenie terenów zielonych na terenie miasta Gołdap 0,12 zł brutto za m2 (rozliczenie kosztorysem powykonawczym)
25.05.2020 r. IBOMBO Janusz Kubasik ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno Dostawa i zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów 3 221,37 zł brutto
14.05.2020

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji MARBUD Mariusz Szczepański Konikowo 12, 19-500 Gołdap

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1- w zakresie części I- branża budowlana 360 288,64
11.05.2020 r.

ASKAN-Gdańsk Anna Hoppe

ul. Będomińska 46

80-298 Gdańsk

czyszczenie i przeprowdzenie inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej ulicy Paderewskiego w Gołdapi

37 670,40 zł brutto

ostateczna wysokość wynagrodzenia obliczona zostanie na podstawie faktycznie wykonanych jednostek prac i cen jednostkowych

07.05.2020 r. AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. ul. turystyczna 106, 20-230 Lublin Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Dzięgiele 7 191,68 zł brutto
06.05.2020 r. Prestige Sport Serwis Miron Mieczkowski ul. Skudry 10, 05-840 Brwinów Dostawa i montaż piłkochwytu na boisko w miejscowości Wilkasy 9 591,54 zł brutto
06.05.2020 r. P.P.H.U. "TOSIA" Karol Zyśk ul. Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- Część 6- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego w ramach środków finansowych Rady Osiedla nr 5 4 059,00 zł brutto
06.05.2020 r. Fit Park Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- Część 5 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach środków finansowych Rady Osiedla nr 1 6 888,00 zł brutto
06.05.2020 r.

Fit Park Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Powstańców Wielkopolskich 74. 87-100 Toruń

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- Część 3 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabowo 6 494,40 zł brutto
06.05.2020 r. AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin Dostawa i montaż urządzeń silowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Gołdap- Część 2 Dostawa i montaz urządzenia sprawnościowego w miejscowości Wiłkajcie 4 809,30 zł brutto
06.05.2020 r. Fit Park Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie Gminy Gołdap- Część 1 Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki 37 761,00 zł brutto
30.04.2020 r. Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap 89 544,00 zł brutto
28.04.2020 r. Przedsiębiorstwo Godpodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górne 15 000,00 zł brutto
24.04.2020 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce Wykonanie monitoringu zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie Gminy Gołdap wynagrodzenie kosztorysowe- wartość globalna 13 714,50 zł brutto
14.04.2020 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" Janusz karpiński, Małgorzata Waśkiewicz- Karpińska s.c.                ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Gołdap rozliczenie wg faktycznie wykonanej ilości usług i stawek jednostkowych
10.04.2020 r POI Wiesław Klaus ul. Leśna 1 19-400 Olecko Opreat wodo prawny na zrzut wody deszczowej przy ul. Mazurskiej 3075,00 zł
6.04.2020 r.

BIRG CONTROL Magdalena & Inez Dopierała ul. Fordońska 353 p.5

85-766 Bydgoszcz

Zakup biosonicznego odstraszacza ptaków 6 457,50 zł brutto
6.04.2020 r. POI Wiesław Klaus ul. Leśna 1 19-400 Olecko Operat wodno prawny na wykonanie dojazdu do wyspy w m Rozyńsk Mały 3075,00 zł brutto
3.04.2020 r. Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin Wykonanie badań drzew rosnących na terenie miasta Gołdap przy użyciu rezystografu 5 793,30 zł brutto
31.03.2020 r. AQUA REVITA TOMASZ HEESE ul. Mahoniowa 10, 75-639 Koszalin Wykonanie monitoringu wód jeziora Gołdap 12 500,00 zł brutto za jedną serie badań pomiarowych
17.03.2020 r Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A 19-500 Gołdap Wykonanie zjazdu na działkę 26/76 obręb Kośmidry 5666,61  zł brutto
16.03.2020 r. ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bronisze 15 400,00 zł brutto
11.03.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Eksploatacja i konserwacja fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym w Parku Miejskim w Gołdapi 8 100,00 zł brutto miesięcznie
10.03.2020 r. TOP KOP Krzysztof Świtaj ul.Graniczna 3, 19-500 Gołdap Uporządkowanie terenu pod plac zabaw i boisko w miejscowości Wilkasy- część II 4 500,00 zł brutto
02.03.2020 r. Bułak & Syn BUDOWNICTWO Maciej Bułak ul. Bolesława Chrobrego 6a/4, 15-057 Białystok Wykonanie rocznego przegladu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnetrznych oraz wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Gołdap 5 412,00 zł brutto
1.03.2020 r . Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp zo.o. ul. Konstytucji 3-go maja Uzupełniene nawierzchni ubytków w nawierzchni bitumicznej 1660,60 zł/za tonę masy
24.02.2020 r.

Radosław Zięcina Budimar

Krasnoborki 37

16-310 Sztabin

wykonanie prac remontowych drewnianego obiektu mostowego na rzece Gołdapa w ciagu drogi gminnej Kośmidry - Bałupiany 38 702,43 zł brutto
06.02.2020 r.

Centrum Projektu Tomasz Świtaj

Plac Zwycięstwa 6A

19-500 Gołdap

prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową i przebudową drogi gminnej w Kośmidrach 7 800,00 zł brutto
06.02.2020 r.

Michał Wołyniec

MW-PROJEKT Michał Wołyniec

ul. Górna 4/26, 19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji istniejacego budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi 30 000,00 zl brutto
06.02.2020 r.

Marek Ołów

MPb Zakład Usług Projektowo - Budowlanych Marek Ołów

ul. Kościuszki 16B/2

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji istniejacego budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi 13 500,00 zl brutto
06.02.2020 r.

Janusz Ejsmont Usługi Budowlane

ul. Daszyńskiego 7/8

11-500 Giżycko

opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli 12 300,00 zł brutto
06.02.2020 r.

Janusz Ejsmont Usługi Budowlane

ul. Daszyńskiego 7/8

11-500 Giżycko

wykonanie i opracowanie audytów energetycznych

14 760,00 zł brutto
06.02.2020 r.

Centrum Projektu Tomasz Świtaj

Plac Zwycięstwa 6A

19-500 Gołdap

prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi 7 800,00 zł brutto
06.02.2020 r. ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta Gołdap 6 520,00 zł netto
27.01.2020 r. ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul.Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach należących do Gminy Gołdap w 2020 r. wynagrodzenie na podstawie faktycznie wykonanych prac rozliczane kosztorysem powykonawczym
22.01.2020 r. Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe TRANSROM Sp z.o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Naprawy nawierzchni dróg żwirowych 10 000 zł netto
22.01.2020 r. TAMPA REX Sp. z o.o. ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Dostawa i montaż słupa oświetlenia drogowego na ul.Suwalskiej w Gołdapi w miejsce uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego. 6 629,49 zł brutto
21.01.2020 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul.Zeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich 16 502,82 zł brutto
17.01.2020 r. Przemysław Galiński PRO-GAL ul. Stadionowa 7 19-500 Gołdap Dokumentacja kosztorysowa na remont mostu w Kośmidrach 400,00 netto
10.01.2020 r. Wiesła Klaus Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji ul.Letnia 1 29-400 Olecko Operat wodno -prawny 3750,00 zł brutto
31.12.2019 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" Janusz Karpiński, Małgorzata Waśkiewicz- Karpińska ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gmniy Gołdap 1 400,00 zł brutto miesięcznie
27.12.2019 r.

eGołdap Sebastian Liwak

Plac Zwycięstwa 11/19

19-500 Gołdap

świadczenie usług inspektora ochrony daych osobowych Straży Miejskiej w Gołdapi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 250,00 zł brutto miesięcznie
27.12.2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A,19-500 Gołdap Przebudowa drogi gm. Somaniny - Łobody - Grygieliszki w formule "zaprojektuj i  wybuduj" 1 491 150,0 zł
18.12.2019 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. Marta Gawryluk, Tomasz Brzeziński ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Część 1- Opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych na ternie miasta Gołdap 7 992,00 zł brutto/ miesiąc
18.12.2019 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych s.c. Marta Gawryluk, Tomasz Brzeziński  ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Część 2- Odbiór i zagspodarowanie odpadów ze sprzątania ogólnodostepnych terenów miejskich (sprzątanie śmieci z ulic, placów, skwerek, alejek, parkingów) 91,80 zł brutto/ m3
17.12.2019 r. TAMPA REX Sp. z o.o. ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Dostawa i montaż słupa służącego do obsługi kamery monitoringu wizyjnego na ul. Paderewskiego w Gołdapi w miejsce uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego 3 303,40 zł brutto
16.12.2019 r. Usługi Komunalne Marzena Mądzik ul. Wileńska 13, 19-500 Gołdap Administrowanie zaletem miejskim położonym przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi 4 1500,00 zł brutto miesięcznie/ 49 800,00 zł brutto rocznie
16.12.2019 r.

GOMAR Sp. z o.o.

ul. Warszawska 11, 19-500 Gołdap

bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Gminy Gołdap na podstawie faktycznej ilości zakupionego paliwa oraz ceny jednostkowej brutto pomniejszonej o stały opust cenowy w wysokości 2,5%
13.12.2019 r. Usługi Budowlane Mariusz Jaźwiński Wronki Wielkie 41 lok 2 19-500 Gołdap Przełozenie istniejacego chodnika w miejscowości Wronki 5000, 00 zł brutto
11.12.2019 r. P.P.H.U. TRANSROM Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Zakup kostki brukowej typu "polbruk" dla sołectwa Galwiecie 5 785,92 zł brutto
11.12.2019 r.

Adam Kozłowski

Auto-Myjnia Hurtowa i detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Aleje Lipowe 1D, 19-400 Olecko

sukcesywana dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem na cele grzewcze w okresie            od 01.01.2020 r.                  do 31.12.2020 r.

na podstawie faktycznej ilości zakupionego paliwa oraz ceny jednostkowej brutto pomniejszonej o stały opust cenowy w wysokości 4,15%
11.12.2019 r. ROLPLON s.c. J.Fiedorowicz, A.Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Marcinowo 10 000,00 zł brutto
9.12.2019 r. PPHU TRANSROM Sp. z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Niwelacja terenu pod drogę w Galwieciach w/g cen jednostkowych max 10 000 zł netto
06.12.2019 r.

PPHU TRANSROM Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24

19-500 Gołdap

Zimowe utrzymanie dróg na terenie wiejskim Gminy Gołdap - część 2 - zachód 432 864,00 zł brutto
06.12.2019 r.

PPHU TRANSROm Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24

19-500 Gołdap

Zimowe utrzymanie dróg na terenie wiejskim Gminy Gołdap - część 1 -  wschód 456 624,00 zł brutto
4.12.2019 r. ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Wykonanie doposażenia wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dzięgiele 2 500,00 zł netto
4.12.2019 PBO Kazimierz Karwowski, ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 - część II branża sanitarna

1044245,09 zł brutto

4.12.2019 PBO Kazimierz Karwowski, ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - część II branża sanitarna 859 770,00 zł brutto
4.12.2019 ELAM Dariusz Jarmoc, ul. Gdańska  10/8, 15-249 Białystok Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 - część III branża elektryczna 580303,21 zł brutto
4.12.2019 r. Usługi Sprzętowo- Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeziński ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odławianie, przyjęcie do schroniska dla zwierząt i utrzyamnie bezdomnych psów odłowionych z terenu gminy Gołdap wartość globalna umowy 1 420 800,00 zł brutto
2.12.2019 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Zimowe utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenir gminy Gołdap wg stawek jednostkowych
2.12.2019 r. Krzysztof Świtaj TOP-KOP ul. Graniczna 3 19-500 Gołdap Wykonanie przykrycia rowu w. Kolniszki 9600,00 zł brutto
2.12.2019 r. Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Gołdap 93 600,00 zł brutto/ 7 800,00 zł brutto miesięcznie
28.11.2019 r.

Krzysztof Świtaj TOP-KOP

ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap

Przebudowa scieżki pieszej w Botkunach

211 633,95 zł brutto

wynagrodzenie pokosztorysowe

28.11.2019 r.

Fimot Filipkowscy Sp. jawna

ul. Podmiejska 1, 19-300 Ełk

dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gołdapi 186 200,00 zł brutto
28.11.2019 r. ELAM Dariusz Jarmoc, ul. Gdańska  10/8, 15-249 Białystok Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - część III branża elektryczna 768414,14 zł brutto
27.11.2019 r.

innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświatlenia drogowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 601 213,49 zł brutto
27.11.2019 r.

innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

Dostawa energii elektrycznej  do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 484 718,46 zł brutto
25.11.2019 r. F.H.U. "NATURA" Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz Odbiór, transport i przekazanie do utylizacji przeterminowanych leków, odpadów niekwlifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w zczególności igieł i strzykawek z aptek na terenie Gminy Gołdap wg stawek jednostkowych
25.11.2019 r.  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Mirosław Dębowski ul. Norwida 8, 19-400 Olecko Przebudowa drogi osiedlowej żwirowej w Babkach 178 627,44 zł brutto
20.11.2019 r. Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko Budowa i przebudowa drogi gminnej  we wsi Kośmidry 2 043 834,41 zł brutto
20.11.2019 Centrum Projektu  Tomasz Świtaj, Plac Zwycięstwa 6A, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 137049N 82000,00 zł brutto
19.11.2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A,19-500 Gołdap Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej  w Gołdapi 2 006 106,14 zł brutto
13.11.2019 r. JP-TECH Szram, Habas Spółka Jawna ul. Kopernika 60A, 69-100 Słubice Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego dla sołectwa Babki 4 180,00 zł brutto
4.11.2019 r.

HORTUS Architektura Zieleni i Środowisko Małgorzata Gałązka ul. Tuwima 20/17, 19-300 Ełk

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew różnego gatunku na terenie Parku miejskiego na ul. Lipowej oraz wzdłuż południowej pierzei Placu Zwycięstwa w Gołdapi 100,00 zł brutto 1 szt./ rozliczenie pokosztorysowe
4.11.2019 r. PPUH TRANSROM sp. z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Naprawa na drodzew w miejscowości Babki 2000 netto
4.11.2019 r. ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorkiego 29/2, 19-500 Gołdap Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego 15 744,00 zł brutto
29.10.2019 r.

Przemysław Galiński

"PRO-GAL" Usługi Projektowe

Przemysław Galiński

ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: "Budowa skweru kinezyterapeutycznego wschodniej części centrum uzdrowiska Gołdap" 29 520,00 zł brutto
29.10.2019 r. PPUH TRANSROM sp z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Wykonanie przepustu pod droga w Siedlisku 2500,00 brutto
29.10.2019 r. PPUH TRANSROM sp . z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Naprawa przepustu w m. Kowalki 2500,00 zł brutto
29.10.2019 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek drzew 9 530,00 zł netto
24.10.2019 r.

TAMPA REX Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci oświatlenia drogowego w msc. Dzięgiele 5 535,00 zł brutto
24.10.2019 r.

TAMPA REX Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci oświatlenia drogowego w msc. Jany 7 995,00 zł brutto
24.10.2019 r.

TAMPA REX Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 4

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci oświetlania drogowego  w msc. Dunajek 5 535,00 zł brutto
16.10.2019 r. P.P.U.H. TRANSROM Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wycinka dzrew na terenie gminy Gołdap- Część 1 Wycinka drzew na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap 350,55 zł brutto za 1 szt.
16.10.2019 r. PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 2- Wycinka drzew techniaki specjalistycznymi na terenie gminy Gołdap 1 080,00 zł brutto za 1 szt.
16.10.2019 r. P.P.H.U. TRANSROM Sp. z o.o. ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap- Część 3- Wycinka drzew wraz z usunięciem pniaków na terenie gminy Gołdap 600,00 zł brutto za 1 szt.
16.10.2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A,19-500 Gołdap Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem 187 824,14 zł brutto
14.10.2019

Zakład Usług Geodecyjnych sp. zo.o.

ul. Hoża 86 lok.410

00-682 Warszawa

Rozgraniczenie nieruchomości w obr.ew. Osowo, gm. Gołdap 7000,00zł brutto
14.10.2019

Zakład Usług Geodezyjnych sp. zo.o.

ul.Hoża 86 lok.410

00-682 Warszawa

Rozgraniczenie nieruchomości Gołdap, Plac Zwycięstwa 5535,00zł brutto
14.10.2019 r. PPuH TRANSROM Sp zo.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap naprawa uszkodzonego przepustu na drodze Babki - Górne  
10.10.2019

MD PROJECT PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Kościuszki 113/1

10-554 Olsztyn

opracowanie mpzp  terenów położonych w Śródmieściu  Gołdapi ograniczonych ulicamo: Generała Sikorskiego, Różaną ,Lipową 17 220,00 zł brutto
4.10.2019

MD PROJECT PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Kościuszki 113/1

10-554 Olsztyn

opracowanie projektu zmiany mpzp SSSE Podstrefy Gołdap 9102,00 zł brutto
4.10.2019 r. ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2 19-500 Gołdap Montaż, demontaż oświetlenia światecznego na terenie miasta Gołdap 59 800,00 zł brutto
4.10.2019 r. P.P.H.U. TOSIA Karol Zyśk ul. Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Niedrzwica 4 674,00 zł brutto
1.10.2019 r. IBOMBO Janusz Kubasik ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno Dostawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów 2 982,75 zł brutto
.09.2019 r Tech -Kan Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski Gać 71C 55-200 Oława Czyszczenie kanalizacji ul. Kościuszki i ul Źródlana 12 000 zł brutto
30.09.2019 r. STRUGA S.A. Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo Odbiór padłych zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gołdap oraz padłych zwierząt wolno żyjących w przypadku zdarzeń drogowych na terenach pozostających w zarządzie gminy Gołdap 350,00 zł netto za jeden odbiór
27.09.2019 r Przedsiebiorstwo Gospadarki Komunalnej Spz o.o. ul Konstytucji 3 Maja 1A 19-500 Gpołdap Wykonanie naprawy ubytków w nawierzchnni bitumicznej 1353 zł brutto /tonę
23.09.2019 r.

Ryszard Pawlukanis

PHUP "PALWOD" Export - Import

ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnej 338 888,70 zł brutto
11.09.2019 r Grzegorz Kraśko Frma Usługowa Golubka 8 19-314 Kalinowo Naprawa nawierzchni "remonterem" 470 zł/ tonę
13.09.2019 r. P.P.H.U. "TOSIA" Karol Zyśk ul.Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna Dostawa i montaż urządenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Juchnajcie 4 182,00 zł brutto
23.08.2019 .

Krzysztof Świtaj "TOP KOP"

ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap

Uporządkowanie terenu pod plac zabaw i boisko w miejscowości Wilkasy 2 730,00 zł brutto
20.08.2019 r.

Krzysztof Świtaj "TOP-KOP"

ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap

Przebudowa ulicy Spokojnej w Gołdapi 429 526,75 zł brutto
08.08.2019 r.

ABC Biuro Magdalena Machowska

ul. Kaliska 2

62 - 700 Turek

zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych do przedszkokoli na terenie Gminy Gołdap w ramach projektu pn.: Przedszkolaki Gołdapi - lepsza pszyszłość 28 500,50 zł brutto
30.07.2019 r. Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Andrzej Ryrych, ul. Wojska Polskiego 24, 19-500 Gołdap Termomodernizacja OPS w Gołdapi 469 419,59
29.07.2019 r EKOSYSTEM Sp. z o.o.o Ługwald 42 11-001 Ługwald Czyszczenie separatorów 16 212,00 zł brutto
26.07.2019 r. PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Zagospodarowanie terenu wokół wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dzięgiele 5 352,00 zł brutto
22.07.2019 r. BOOt HORTORUS Sp. z o.o. ul.Stróżańska 61, Kąty Węgierskie 05-126 Nieporęt Dostawa sadzonek roślin wieloletnich 4 687,35 zł brutto
22.07.2019 r. P.P.H.U TOP ZNAK Wojciech Karwel ul.Bagienna 12A, 19-500 Gołdap Oznakowanie dęba szypułkowego- pomnika przyrody rosnącego na terenie Parku Miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 3 610,00 zł
18.07.2019 r. BUDOMARK Marek Gierasimiuk Barany, ul. Wrzosowa 8, 19-300 Ełk Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap 17 800,00 zł brutto
17.07.2019 BUDOMARK Marek Gierasimiuk Barany, ul. Wrzosowa 8, 19-300 Ełk Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja OPS i SP3 14800,00 zł brutto
17.07.2019 r. PGK Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 3 19-500 Gołdap Wykonanie prac porządkowych wokół terenu świetlicy w miejscowości Skocze 6 600,00 zł brutto
17.07.2019 r.

"PRO-GAL" Przemysław Galiński

ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap 148 830,00 zł brutto
15.07.2019 r. ROTECH Cezary Romanowski            ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 4 830,00 zł netto
15.07.2019 r. Spółdzielnia Socjalna banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Broniszach 8 000,00 zł brutto
12.07.2019 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe "TRANSROM" Sp. z o. o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Koszenie terenów zielonych na terenie miasta Gołdap 0,14 zł brutto za 1m2
1.07.2019 r. Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki Doświetlenie sołectwa Główka- dostawa i montaż lamp ulicznych solarnych 18 600,00 zł brutto
28.06.2019 r. PGK Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 3 19-500 Gołdap Część II- Rozbudowa Promenady Zdrojowej 2 141 926,96  zł brutto
26.06.2019 r.

ROTECH Cezary Romanowski

ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap

Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jurkiszki 14 514,00 zł brutto
21.06.2019 r. Abrys Technika Sp. z o.o. ul.Wiślana 46, 60-401 Poznań Zakup przenośnej kabiny sanitarnej 2 767,50 zł brutto
21.06.2019 r. ROAD COLOE s.c. A.Kościelak, R.Jodzis Łumbie 4, 16-500 Sejny Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na terenie miasta Gołdap 9,50 zł netto za m2/ rozliczenie kosztorysem powykonawczym
18.06.2019 r. Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości (sześciu) z budynkami mieszkalnymi. Dofinansowanie do budowy sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków, po    3 000,00 zł. do jednej.

18 000,00 zł. brutto                     

14.06.2019 r Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe TRANSROM Sp z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Dostwa rur  karbowanych 6300,00 zł brutto
14.06.2019 r. USŁUGI BUDOWLANE Mariuz Jaźwiński Wronki Wielkie 41 lok.2, 19-500 Gołdap Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na plac do gry w piłkę koszykową 5 000,00 zł brutto
10.06.2019 r Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Wiesław Klaus ul. Letnia 1 19-400 Olecko Wykonanie operatu wodno-prawnego przepust na rzece Rożynka we wsi Marcinowo 3750 zł brutto
06.06.2019

PRO - GAL Przemysław Galiński

ul. Stadionowa  7, 19-500 Gołdap

Opracowanie dokumentacji technicznej  przebudowy wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi 16605,0 zł brutto
06.06.2019

PRO - GAL Przemysław Galiński

ul. Stadionowa  7, 19-500 Gołdap

Opracowanie dokumentacji technicznej  przebudowy drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie - Jabłońskie) 59 900,00 zł brutto
31.05.2019 PBO Kazimierz Karwowski  ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap Termomodernizacja  SP3 w Gołdapi 779 820,57 zł brutto
30.05.2019 r. P.P.H.U "TRANSROM" Sp. z o.o. ul.Suwlska 24, 19-500 Gołdap Część 1- Skoszenie terenu zrekultywowanych składowisk odpadów oraz terenu przy ul. Suwalskiej 6 094,83 zł brutto
30.05.2019 r.

P.P.U.H "TRANSROM" Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap

Część 2- Skoszenie terenów należacych do gminy Gołdap wokół zbiornika przeciwpowodziowego 3 535,32 zł brutto
30.05.2019 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie część 3- Koszenie trawy wokół drzew na odcinku zielonej bariery obwodnicy miasta Gołdap 924,00 zł brutto
29.05.2019 r. Z.E.WOLT ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Dostawa i montaż słupa oświetlenia drogowego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi w miejsce uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego 6 621,74 zł brutto
29.05.2019 r. Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław Część 9- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego w ramach środków finansowych Rady Osiedla  nr II 3 173,40 zł brutto
29.05.2019 r. Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław Część 7- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Rostek 2 066,40 zł brutto
29.05.2019 r. F.H. "SYSTEM" Krzysztof Milczek ul. Nadbrzeżna 29, 33- 335 Nawojowa Część 6- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Mażucie 5 250,87 zł brutto
29.05.2019 r. F.H. "SYSTEM" Krzysztof Milczek ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa Część 5- Dostawa i montaż urządzenia siłowni zwnętrznej w ra,ach środków finansowych Rady Osiedla nr I 2 690,01 zł brutto
29.05.2019 r. F.H. "SYSTEM" Krzysztof Milczek ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa Część 4- Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Jnay 2 570,17 zł brutto
29.05.2019 r. BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k. ul.M.Sobczaka 41, 01-492 Warszawa Część 3- Dostawa i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wilkasy 6 715,80 zł brutto
29.05.2019 r. BODY WORKS Sp. z o.o. Sp.k. ul.M.Sobczaka 41, 01-492 Warszawa Część 2- Dostawa i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiłkajcie 5 043,00 zł brutto
29.05.2019 r. BODY WORKS Sp. z o.o. Sp.k. ul.M.Sobczaka 41, 01-492 Warszawa Część 1- Dostawa i montaż urządzen siłowni zewnętrznej ww ramach środków z budżetu obywatelskiego 49 433,70 zł brutto
20.05.2019 r.  ELECTRO Radosław Tylenda ul. Przytorowa 1 lok.1, 19-500 Gołdap Wykonanie monitoringu wizyjnego na plac zabaw i altankę przy świetlicy w miejscowości Kozaki 5 000,00 zł brutto
17.05.2019 r. ROLPLON s.c. J. Fiedorowicz, A. Fiedorowicz ul. Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania 24 890,00 zł brutto
17.05.2019 r Edmund Lesner Firma Usługowa Dąb ul. Leśna 1 19-330 Stare Juchy Frezowanie karczy 7500 zł brutto
17.05.2019 r Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp zo.o.z ul. Konstytucji 3-go maja 1A 19-500 Gołdap usunięcie karczy i niwelacja terenu 10000 zł netto
17.05.2019 r. "REKORD" P.P.H.U Tomasz Wojcieechowski ul. Jęczmienne 2/4 lok.6 94-202 Łódź Dostawa małej architektury na terenie gminy Gołdap 5 043,00 zł brutto
16.05.2019 r.

BUDOMARK Marek Gierasimiuk

Barany, ul. Wrzosowa 6

19-300 Ełk

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego projektu dotyczącego budowy budynku Zakładu Przyrodoleczniczego 98 000,00 zł brutto
13.05.2019 r ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2 19-500 Gołdap Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Użbalach 5000,00 zł brutto
8.05.2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Część 1- Zimowe utrzymanie czystości ilic, placów i dróg wewnętrznych pozostajacych własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap 563 561,70 zł brutto wartość globalna
8.05.2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Część 2- Zimowe utrzymanie czystości chodników pozostajacych własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap 131 836,20 zł brutto wartość globalna
07.05.2019 r.

GERLAN Rafał Łanczkowski

Osiedla I/31 w Gołdapi

19-500 Gołdap

 

Wykonanie jednego zabiegu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy i miasta Gołdap. 39 086,00 zł. brutto
07.05.2019 r.

PRO GAL Przemysław Galiński

ul. Stadionowa 7

19-500 Gołdap

Opracowanie dokumentacji technicznej  przebudowy drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Chopina 2b w Gołdapi 8856,0
30.04.2019 r. BMT Sp. z o.o. ul. Kaszubska 52 lok.308, 70-226 Szczecin Dostawa mikroczipów do oznakowywania zwierząt 5 166,00 zł brutto
29.04.2019 r.

eGoldap Sebastian Liwak

Plac Zwycięstwa  11/19, 19-500 Gołdap

Świadczenie usług związanych z wdrożeniem i realizacją zadań ochrony danych osobowych  oraz zadań przypisanych  inspektorowi ochrony danych  Strazy Miejskiej w Gołdapi 1500,00 zł brutto oraz 300,00 zł /miesięcznie
26.04.2019 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzyamnie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap 7 999,99 zł brutto
25.04.2019 r.

Pracownia Projektowa  "Instal -Went" Monika Suberlak -Szarek

Okopa 34

11-200 Bartoszyce

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła podpiwnicenia OPS w Gołdapi 6150,00 zł brutto
25.04.2019 r. PPHU Limba Ryszard Majewski i Tomasz Szerel Sp. jawna Kukowo 4a, 19-400 Olecko Wykonanie i dostawa altany na plac zabaw w miejscowości Mażucie 7 047,90 zł brutto
18.04.2019 r. ROLPLON s.c. ul.Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zakup traktora kosiarki dla sołectwa Niedrzwica 9 900,00 zł brutto
18.04.2019

RAV NET Rafał Kurzyna

ul. Zdziarska 81G/1

03-289 Warszawa

Dostawa i montaz 4 krzesełek schodowych  w budynku Domu Kultury w Gołdapi 33210,0 zł bruttto
18.04.2019 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Sprzątanie przystanków autobusowych oraz miejsc obsługi rowerów usytuowanych na terenie gminy Gołdap 2 600,00 zł brutto koszt jednorazowej usługi
15.04.2019 r. TOP-KOP Krzysztof Świtaj Zatyki 7B 19-500 Gołdap Likwidacja zatoru oraz przepustu w m. Galwiecie cena 225 zł za h parcy koparki
15.04.2019 r Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. ul. Konstytucji 3- go Maja 1A 19-500 Gołdap  regulacja studni deszczowych oraz odbudowa przykanalika 4800 zł netto
15.04.2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych na terenia miasta Gołdap- częśc 1 Letnie utrzymanie ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostających własnością lub w zarzadzie gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap wg stawek jednostkowych
12.04.2019 r. TOI TOI Polska Sp. z o.o.  ul.Płochocińska 29, 03-044 Warszawa Opróznianie, mycie i dezynfekcja 2 przenośnych kabin toaletowych typu TOI-TOI zlokalizowanych w miejscach obsługi rowerów 101,52 zł brutto za jednorazową usługę
12.04.2019 r.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość 67 071,40 zł brutto
03.04.2019 r.

ASTO Andrzej Samulowski

ul. Ogrodowa 19

11-036 Gietrzwałd

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych projektów- "Przebudowa ul. Marii Konopnicka w Gołdapi", oraz "Przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry". Przygotowanie fiszek projektowych  dla 36 przedsięwzięć inwestycyjnych  w perspektywie lat 2021-2027 6000,0 zł brutto
01.04.2019 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Biuro Regionalne w Olsztynie

Oddział w Ełku

ul. Moniuszki 3

19-300 Ełk

ubezpieczenie NNW członków OSP w okresie

od 01.04.2019 r.

do 31.03.2021 r.

4 315,00 zł brutto
01.04.2019 r.

COMPENSA T.U. S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

kompleksowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, autocasco pojazdów, NNW kierowcy i pasażerów Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych - w okresie

od 01.04.2019 r.

do 31.03.2021 r.

97 986,00 zł brutto
01.04.2019 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Biuro Regionalne w Olsztynie

Oddział w Ełku

ul. Moniuszki 3

19-300 Ełk

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych w okresie

od 01.04.2019 r.

do 31.03.2021 r.

722 022,20 zł brutto
29.03.2019 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi 800,00 zł miesięcznie
29.03.2019 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c.  ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Gołdap wg stawek jednostkowych
20.03.2019 r. ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych 1960,00 zł brutto
26.02.2019 r. Żychlińskie Przedsiębiorstwo Ofertowo- Budowlane "PROFERT" Sp. z o.o. ul.Romualda Traugutta 16 lok.3 99-320 Żychlin Wykonanie rocznego raportu z przegladu gminnych placów zabaw, boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gołdap 4 870,80 zł brutto
18.02.2019 r. P.P.H.U. "TOP ZNAK" Wojciech Karwel ul. Bagienna 12A, 19-500 Gołdap Wykonanie tablic z regulaminami korzystania z obiektów będących własnością Gminy Gołdap według cen jednostkowych
18.02.2019 r. ROTECH Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta Gołdap  11 556,00 zł brutto
8.02.2019 r AMC Bałdyga Spółka Jawna ul. Sikorskiego 168 18-400 Łomża usuniecie drzew topoli na drodzew Wronki Jabłońskie oraz wm. Babki 10104,45 brutto
29.01.2019 r. ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz ul.Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach Gminy Gołdap w 2019 r. wg stawek jednostkowych
14.01.2019 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul.Żeromskiego 42B, 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich 22 936,75 zł brutto
08.01.2019 r.

Niepubliczny Żłobek "Radosne Skrzaty"

Paulina Brol

ul. Żeromskiego 13, 19-500 Gołdap

dotacja na dziecko w żłobku przy ulicy Żeromskiego 13 w Gołdapi 200 zł brutto miesięcznie na dziecko
31.12.2018 r. Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. ul.konstytucji 3 Maja 3, 19- 500 Gołdap Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Gołdap 7 800,00 zł miesięcznie
31.12.2018 r.

Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c. J.Karpiński, M.Waśkiewicz-Karpińska ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gołdap 1 500,00 zł miesięcznie
27.12.2018 r.

Poczta Polska S.A.

Rejon Sprzedaży Olsztyn

ul. Pieniężnego 21, 10-001 Olsztyn

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gołapi w okresie             od 01.01.2019 r.                do 31.12.2020 r. 341 835,40 zł brutto
27.12.2018 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński, Marta Gawryluk s.c. ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta Gołdap- rejon II 100 301,20 zł brutto
27.12.2018 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta Gołdap- rejon I 160 664,76 zł brutto
24.12.2018 r.

Mieczysław Markowski

Zakład Ogólnobudowlany

Os. Emilii Plater 10, 19 -500 Gołdap

Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach 109 630,00 zł brutto
24.12.2018 r.

MPb Zakład Usług Projektowo - Budowlanych Marek Ołów

ul. Kościuszki 16B/3

19-500 Gołdap

opracowanie dokumentacji technicznej, konstrukcji napisu przestrzennego - Gołdap 7 400,00 zł brutto
14.12.2018 r.

Adam Kozłowski

Auto-Myjnia Hurtowa i Detalicza Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Aleje Lipowe 1D, 19-400 Olecko

dostawa olejju opałowego 52 510,00 zl brutto
12.12.2018 r.

Gomar Sp.z o.o.

ul. Warszawska 11, 19-500 Gołdap

zakup oleju napędowego 59 532,00 zł brutto
12.12.2018 r.

Gomar Sp.z o.o.

ul. Warszawska 11, 19-500 Gołdap

zakup benzyny bezołowiowej 11 206,00 zł brutto
12.12.2018 Przedsiębiurstwo Usługowo - Handlowe Geo- System sp.z o.o. usługa e Gmina moduł iMPA oraz iMPZP 3075,00zł
11.12.2018 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych T.Brzeziński, M.Gawryluk s.c. ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów na terenie miasta Gołdap- Część II- Odbiór i zagospodarowanie odpadów zee sprzątania ogólnodostępnych terenów miejskich 81,00 zł /m3
11.12.2018 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych T.Brzeziński, M.Gawryluk s.c. ul.Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Odbiór i zgospodarowanie miejskich odpadów na terenie miasta Gołdap- Część I- Opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych na terenie miasta Gołdap 88 646,40 zł brutto
11.12.2018 r.

Virtual Technologies IT Sp.z o.o.

ul. Konstantego Damrota 6/301

40-022 Katowice

dostawa 24 komputerów przenośnych 50 160,00 zł netto
10.12.2018 r.

PKS NOVA S.A.

ul. Boh. Monte Casino 8

15-873 Białystok

dowożenie uczniów do szkoł w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

359 978,40 zł brutto - część I

452 635,20 zł brutto - część II

5.12.2018 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Dostawa 6 sztuk kurtyn zewnętrznych dekoracji oświetlenia świątecznego 4 280,40 zł
30.11.2018 r. Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska ul.Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu szypułkowego- pomnika przyrody- rosnącego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 4 489,50 zł
30.11.2018 r. Usługi Komunalne Marzena Mądzik ul.Wileńska 13, 19-500 Gołdap Administrowanie szaletem miejskim położonym przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi 46 800,00 zł
30.11.2018 r. BIRD CONTROL Magdalena & Inez Dopierała s.c. ul. Floriańska 353 p.5 85-766 Bydgoszcz Zakup biosonicznego odstraszacza ptaków 6 457,50 zł brutto
23.11.2018 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Zimowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta Gołdap 8 652,00 zł brutto
22.11.2018 r.

AKSONET Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań

dostawa 10 zestawów wodoodpornych radiotelefonów w ramach projektu pn.: Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap 3550,00 zł brutto
22.11.2018 r. MAGIC GARDEN Sp.z o.o. ul. kard.Stefana wyszyńskiegio 60A, 88-170 Pakość Dostawa i montaż urządzeń zabawowych 7 800,00 zł brutto
16.11.2018 r. PGK Sp. z  o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i dróg wewnetrznych pozostających własnością lub w zarządzie gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap 8 060,36 zł brutto miesięcznie
15.11.2018 r.

International Sourcing Sp. z o.o.

ul. Stawki 2/1707

00-193 Warszawa

dostaw dwóch torów wodnych w ramach projektu pn.: "Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" 62 730,00 zł brutto
13.11.2018 r.

Mariusz Antoniewicz

Office Place

ul. Wyszogrodzka 10/183

03-337 Warszwa

dostawa mebli w ramach projektu pn.: "Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" 8 700,00 zł brutto
9.11.2018 r TERKAN Sp zo.o. Sp.k ul. Traktat 31 87-140 Chełmża renowacja kanalizacji deszczowej w ul Żeromskiego 50 000 zł brutto
05.11.2018 r Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ul. Kolejowej 10

 

Część I- Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego
26 488 207,88 zł brutto
23.10.2018 r. Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski Os. Emilii Plater 10, 19-500 Gołdap Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłońskie 19 230,50 zł brutto
22.10.2018 r. Jacek i Anna Fiedorowicz ROLPLON s.c. ul. Żeromskiego 42b, 19-500 Goldap Odbudowa zniszczonej po pożarze wykonanej z zieleni bariery drzew na odcinku obwodnicy miasta Gołdap 12 382,00 zł brutto
22.10.2018 r.

Dorota Bukalska

F.H.U. "Diament"

ul. Traugutta 4/2

42-215 Częstochowa

dostawa sprzetu ICT do przedszkoli na terenie Gminy Gołdap  w ramach projektu pn.: Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość 114 350,99 zł brutto
22.10.2018 r. ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta Gołdap 4 500,00 zł netto
22.10.2018 r. ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego 9 360,30 zł brutto
16.10.2018 r.

Artur Aneszko ER-WIK

Rostek 5B, 19-500 Gołdap

dostawa i montaż zabudowy z płyty meblowej w sali wielofunkcyjnej i studiu nagrań Domu Kultury w Goldapi 13 200,00 zł brutto
16.10.2018 r.

TERKAN Sp.z o.o. Sp.k.

ul. Trakt 31, 87-140 Chełmża

renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji deszczowej Plac Zwycięstwa - ul. Dolna 303 810,00 zł brutto
12.10.2018 r ROTECh Cezary Romanowski ul. Sikorskiego 29/2 19-500 Gołdap Wykonanie wraz z montażem wiat przystankowych w Grygieliszach i Łobodach  10 000,00 zł brutto
10.10.2018 r AWAS -Serwis Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Egejska 1 lok 34 02764 Warszawa Czyszczenie i przeglad separatorów na kanalizacji deszczowej 38953,76 zł brutto
10.10.2018 r.

Maxi-Tech Przemysław Turowski

ul.Chabrowa 8, 16-400 Suwałki

Dostawa wyposażenia zabezpieczającego przed dewastacją i kradzieżą oraz wyposażenia nagłaśniającego i multimedialnego w ramach projektu: "Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" 43 328,16 zł brutto
10.10.2018 r.

Krzysztof Świtaj TOP-KOP

ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap

Wykonanie przepustów pod zjazdami zlokalizowanych w msc. Rostek, Kośmidry i Jabłońskie 25 059,59 zł brutto
10.10.2018 r.

Dorota Bukalska

Firma Handlowo - Usługowa DIAMENT

ul. Traugutta 2/4

42-215 Częstochowa

dostawa wyposażenia multimedilnego i nagłaśniającego w ramach projektu, pn.: "Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" 12 919,92
10.10.2018 r.

Przemysław Turowski MAXI-TECH

ul. Chabrowa 8

16-400 Suwałki

dostawa wyposażenia zabezpieczającego przed dewastacją  w ramach projektu pn.: "Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" 43 328,16 zł brutto
09.10.2018 r.

PP-U-H TRANSROM Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24

19-500 Gołdap

Przebudowa przepstów na drogach żwirowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej w msc. Janki oraz Górne - Remont drogi w msc. janki 57 318,00 zł brutto
09.10.2018 r.

PP-U-H TRANSROM Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24

19-500 Gołdap

Przebudowa przepustów na drogach żwirowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej w msc. Janki oraz Górne - Remont drogi w msc. Górne 61 992,00 zł brutto
2.10.2018 r.

PRĄDOMEK Usługi Elektryczne Roman Szurc

ul.Jodłowa 8, 19-500 Gołdap

Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gołdap 59 800,00 zł brutto
1.10.2018 r. Usługi Ogólnobudowlane "BUDO-TUR" Zdzisław Andrzej Turowicz Grabowo 20E/14, 19-500 Gołdap Modernizacja chodnika na wyspie rekreacyjnej w miejscowości Rożyńsk Mały 16 900,00 zł brutto
1.10.2018 r. Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu Ściborki 6. 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej w miejscowości Dzięgiele 9 000,00 zł brutto
20.09.2018 r. POLAMP Sp. z o.o. ul.Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko Dostawa 8 sztuk dekoracji oświetlenia świątecznego 5 183,20 zł netto
20.09.2018 r. Stolarnia Mobilna Krzysztof Szocik Niedrzwica 2/1, 19-500 Gołdap Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jabramowow 14 500,00 zł brutto
12.09.2018 r Z.E. WOLT  Sławomir Romanowski, ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego  w Gminie Gołdap dla części I- Jeziorki Wielkie 5535,0
12.09.2018 r Z.E. WOLT  Sławomir Romanowski, ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego  w Gminie Gołdap dla części II-Kowalki 7995,0
12.09.2018 r Z.E. WOLT  Sławomir Romanowski, ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego  w Gminie Gołdap dla części III - Kozaki 5535,0
12.09.2018 r Z.E. WOLT  Sławomir Romanowski, ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego  w Gminie Gołdap dla części IV -Niedrzwica 6150,0
12.09.2018 r Z.E. WOLT  Sławomir Romanowski, ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego  w Gminie Gołdap dla części V - Górne 5535,0
12.09.2018 r. Z.E. WOLT  Sławomir Romanowski, ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego  w Gminie Gołdap dla części  VI-Gołdap, ul. Bagienna 5 535,0
10.09.2018 r. Prestige Sport Aneta Mieczkowska ul. Leśna 10 lok.46, 05-120 Legionowo Dostawa i montaż piłkochwytu na boisko w miejscowości Babki 13 530,00 zł brutto
07.09.2018 r. P.P.H.U.-"TOP ZNAK" Wojciech Karwel ul.Bagienna 12A, 19-500 Gołdap Wykonanie naklejek i ich umieszczenie na tabliczkach kierunkowych na terenie miasta Gołdap 15,00 zł netto za 1 tabliczkę
27.08.2018

P.P.H.U. "TOSIA" Karol Zyśk

ul. Nurska 33

07-320 Małkinia Górna

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na Plac Zabaw Hasanka przy ulicy Wojska Polskiego w Gołdapi 69 500,00 zł brutto
23.08.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

przebudowa sieci wod. - kan. w ulicach Mała, Cicha i Zielona w Gołdapi 50 298,39 zł brutto
22.08.2018 r. Roman Jankowski ROMI ul. Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka Część I- Dostawa sprzętu i akcesorii do gry w piłkę nożną dla sołectwa Zatyki 3 751,99 zł brutto
22.08.2018 r. SportPoland.com Sp. z o.o. ul.Gdyńska 45, 80-209 Tuchom Część II- Dostawa sprzętu i akcesorii do gry w piłkę siatkową dla sołectwa Zatyki 995,00 zł brutto
22.08.2018 r. Stolarnia Mobilna Krzysztof Szocik Niedrzwica 2/1, 19-500 Gołdap Modernizacja przystanku autobusowego w miejscowości Niedrzwica 3 000,00 zł brutto
21.08.2018

Fundacja "Uzdrowiska"

ul. Szolc-Rogozińskiego 5/26

02-77 Warszawa

Sporządzenie operatu uzdrowiskowego "Uzdrowisko Gołdap" 20000,00 zł brutto
20.08.2018 r. "NATURA" Marek Michałowski ul.Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz Odbiór, transport i przekazanie do utylizacji przeterminowanych leków z aptek na terenie Gminy Gołdap wg stawek jednostkowych
17.08.2018 PRO GAL Przemysław Galiński ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi 29 520,00 zł brutto
17.08.2018 PRO GAL Przemysław Galiński ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap Dokumentacja techniczna  przebudowy ul. Różanej w Gołdapi 23 985,00 zł brutto
17.08.2018 ASTO Nndrzej Samulowski , ul. Ogrodowa 19, 11-036 Gietrzwałd Przygotowanie wniosku aplikacyjnego  projektu "Przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry" 2 500,00 zł brutto
14.08.2018 r. Radosław Szymanowski ul. Płk.W.Beliny- Prażmowskiego 41, 01-492 Warszawa Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwiecie w ramach środków pochodzących z konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2018 roku 11 009,50 zł brutto
01.08.2018 Andrzej Wojciechowski ZAkład Usług Ślusarskich, Instalatorstwa sanitarnego i co, ul. Gumbińska 4 A, 19-500 Gołdap Przebudowa rurociągu ciepłowniczego 2 583,0 zł brutto
31.07.2018 r.

Konsorcjum firm:

Cine Projekt Polska Sp. z o.o. w Poznaniu

ul. Tomaszewskiego 11

60 - 692 Poznań

Dialcom24 Sp. z o.o. w Poznaniu

ul. Kanclerskka 15, 6-327 Poznań

Dostawa wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi - częsć V - unowocześnienie wyposażenia kina oraz wyposażenie wizyjno - projekcyjne sali wielofunkcyjnej 133 860,83 zł brutto
31.07.2018 r. PGK Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap Dostawa 10 sztuk słupków parkingowych 4 391,10 zł brutto
30.07.2018 r. Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lampy ulicznej solarnej dla sołectw Główka 6 900,30 zł brutto
30.07.2018 r. Petra Energia Sp. z o.o. ul.Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki Dostawa i montaż lamp ulicznych solarnych na terenie Gminy Gołdap 20 454,90zl brutto
25.07.2018 r.

P.P.H.U. "TOSIA" Karol Zyśk

ul.Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Gołdap Część I- Dostawa i montaż urzadzeń zabawowych na plac zabaw w Broniszach 12 976,50 zł brutto
25.07.2018 r. KAM-I Music Media Jarosław Igielski ul.Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża Dostawa wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi- Część 1 Wyposażenie reżyserki studia nagrań 64 141,00 zł brutto
25.07.2018 r. KAM-I Music Media Jarosław Igielski ul.Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża Dostawa wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi- Część 2 Wyposażenie sali prób przy studiu nagrań 72 241,00 zł brutto
25.07.2018 r. KAM-I Music Media Jarosław Igielski ul.Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża Dostawa wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi- Część 3 Sprzęt oświetleniowy do sali wielofunkcyjnej i sali widowiskowo- kinowej wraz z akcesoriami ledowymi do pracowni teatralnej 55 293,00 zł brutto
25.07.2018 r. KAM-I Music Media Jarosław Igielski ul.Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża

Dostawa wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi- Część 4 Wyposażenie elektroakustyczne sali wielofunkcyjnej i sali widowiskowo- kinowej

123 115,00 zł brutto
23.07.2018 r Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski ul. E.Plater 10, 19-500 Gołdap Montaż elementów małej architektury na terenie miasta Gołdap 4 612,50 zł brutto
23.07.2018 r.

P.P.H.U. "TOSIA" Karol Zyśk

ul.Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Gołdap:

Część II- Dostawa i montaż urządzzenia zabawowego na plac zabaw w Wiłkajciach

Część III- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w Juchnajciach

Część IV- Dostawa i montaż urzadzenia zabawowego na plac zabaw w Boćwince

 

 

3 198,00 zł brutto

 

2 583,00 zł brutto

 

5 166,00 zł brutto

18.07.2018 r Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TRANSROM Sp z.o.o ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Usuniecie złomów i wywrotów 9000,00 zł brutto
13.07.2018 r. Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski ul. E.Plater 10, 19-500 Gołdap Montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowości Bronisze i Rudzie 5 046,40 zł brutto
12.07.2018 r.

Przedsiębiorstwo Robót Lądowych Jacek Mielechowicz

ul. Mickiewicza 1 lok.49, 19-300 Ełk

Wykonanie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych należących do Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap 9 714,54 zł / rozliczenie kosztorysem powykonawczym
10.07.2018 r.

Delphia Yachts KOT Spółka Jawna

ul. Żurawia 6 lok. 12

00-503 Warszawa

Oddział w Olecku

ul. Kosciuszki 63

19-400 Olecko

dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu urzadzenie nabrzeża jeziora Gołdap - dostawa jachtów 466 668,51 zł brutto
09.07.2018 r PGK Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A 19-500 Gołdap Usunięcie awari na drodze i kanalizacji deszczowej we Wronkach 49400,00 zl brutto
09.07.2018 r. Prestige Sport Aneta Mieczkowska ul.Leśna 10 lok.46, 05-120 Legionowo Dostawa sprzętu i akcesorii sportowych w ramach środków z funduszy sołeckich w Gminie Gołdap- Część V "Dostawa i montaż piłkochwytów dla sołectwa Juchnajcie" 5 473,50 zł brutto
09.07.2018 r. PPHU TRANSROM Sp z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Naprawa uszkodzonego dronowania w drodze Wronki Włosty 8000 zł netto
09.07.2018 r. "KAL-SPORT" Paweł Kalita Al.Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów Dostawa sprzętu i akcesorii sportowych w ramach środków z funduszy sołeckich w Gminie Gołdap- Część III "Dostawa pilkarzyków stołowych oraz stołu bilardowego dla sołectwa Grabowo" 2 700,00 zł brutto
09.07.2018 r.

Edward Tomczyk

Doradztwo-Finanse-Podarki

Kancelaria Biegłego Rewidenta

ul. Zientary Malewskiej 21

10-305 Olsztyn

wykonanie studium wykonalności dla inwestycji związanej z modernizacją obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego w Gołdapi i Gusiewie w ramach Programmu Wspołpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 15 000,00 zł brutto
04.07.2018 r. RCM Sp z.o.o. Zatyki &B 19-500 Gołdap  Wykonanie kosztorysów na wykonanie przepustów 5048,00 zł brutto
29.06.2018 r.

KOMA EŁK Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

Odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gołdap

w okresie od 01.01.2019 r.

do 31.12.2021 r.

wynagrodzenie globalne 289 585,44 zł brutto
29.06.2018 r.

KOMA EŁK Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z obszaru wiejskiego Gminy Gołdap w okresie

od 01.07.2018 r.

do 31.12.2021 r.

58 320,00 zł brutto

miesięcznie

29.06.2018 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Tomasz Brzeziński Matra Gawryluk s.c.

ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap

Odbiór odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w mieście Gołdap w okresie

od 01.07.2018 r.

do 31.12.2021 r.

63 180,00 złbrutto miesięcznie
28.06.2018 PRO GAL Przemysław Galiński, ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap Prowadzenie nadzoru inwestorkiego

16 605,00 zł brutto

28.06.2018 r.

Marcin Puźniak

Biuro Inżynieryjne MARTEX

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

 

dostawa narzędzi szkutniczych celem doposażenia bazy rekreacyjnej sportów wodnych w ramach projektu; pn.: Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap 78 643,74 zł brutto
14.06.2018 r.

PUK T.Brzeziński, M.Gawryluk s.c.

ul.Zatorowa 1, 19-500 Goldap

Opróznianie i odbiór odpadów z koszy ulicznych na Promenadzie Zdrojowej 864,00 zł brutto miesięcznie
14.06.2018 r.

HORTUS Architektura Zieleni i Środowisko

ul.Tuwima 20/17, 19-300 Ełk

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew zlokalizowanych na terenie parku miejskiego na ul.Wojska Polskiego w Gołdapi

100,00 zł netto za

1 szt.

06.06.2018 r PPUH TRANSROM Sp z o..o ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Dostwa Piasku na plac zabaw w Rudziach 9225,00 zł brutto
06.06.2018 PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Grabowie 1 183 757,15 zł brutto
30.05.2018 r. "REKORD" P.P.H.U Tomasz Wojciechowski ul. Jęczmienna 2/4 lok.6, 94-202 Łódź Dostawa elementów małej architektury z przeznaczeneim do montażu na terenie Gminy Gołdap 7 047,90 zł brutto
28.05.2018 r. ROAD COLOR s.c. A.Kościelak, R. Jodzis Łumbie 4, 16-500 Sejny Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na terenie miasta Gołdap 8,50 netto za 1 m2
25.05.2018 r.

Wojciech Niklas

PP-H-U "Navigo"

ul. Rogali 8, 83-424 Lipusz

dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i spportowe w ramach projektu urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap - dostawa pozostałego wyposażenia 20 520,00 zł brutto
25.05.2018 r.

Wojciech Niklas

PP-H-U "Navigo"

ul. Rogali 8, 83-4242 Lipusz

dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap - dostawa sprętu i akcesorii sportowych 72 085,00 zł brutto
25.05.2018 r.

Wojciech Niklas

PP-H-U "Navigo"

ul. Rogali 8, 83-424 Lipusz

dostaw wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap - dostawa boi 6 000,00 zł brutoo
25.05.2018 r.

Wojciech Niklas

PP-H-U "Navigo"

ul. Rogali 8, 83-424 Lipusz

dostawa wyposażenia z przeznaczenim na cele rekreacyjne i sportowe w ramch projektu Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap - dostawa desek windsurfingowych i osprzetu 88 600,00 zł brutto
25.05.2018 r.

International Sourcing Sp. z o.o.

ul. Stawki 2/1707, 00-193 Warszawa

dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" - dostawa dmuchanych placów zabaw  27 530,00 zł brutto
25.05.2018 r.

Michał Obelnicki, Bolesław Obelnicki

AQUARIUS

ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo

dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu "Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" - dostawa kajaków 32 125,00 zł brutto
22.05.2018 r.

GREEN DREAM BOATS Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 235/17

81-521 Gdynia

dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu "Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" - dostawa karamaranu 191 902,57 zł brutto
21.05.2018 r.

Jarosław Banaszek

Banan Jacht zakład Szkutniczy

ul. Husarów 1, 71-005 Szczecin

dostawa wyposażenia z przeznaczenim na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu "Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap" - dostawa łodzi 30 775,00 zł brutto
21.05.2018 r.

Jaroslaw Banaszek

Banan Jacht Zakład Szkutniczy

ul. Husarów 1, 71-005 Szczecin

dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu "Urządzenie nabrzeż jeziora Goldap" - dostawa żaglówek 57 225,00 zł brutto
21.05.2018 r. Stowarzyszenie harcerski ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu Ściborki 6, 19-520 Banie Mazurskie Wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej na placu zabaw w miejscowości Jany 9 765,00 zł brutto
21.05.2018 r. Franciszek Kamiński Przedsiębiorstwo Turystyczne ,,Duet Plus", 19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 6 usługa transportowa Gołdap-Stade, Stade-Gołdap. 14 690,00 zł brutto
16.05.2018 r.

OHP CKiW ul. Boczna 1

19-500 Gołdap

Skoszenie dwóch składowisk odpadów komunalnych oraz terenu przy ul. Suwalskiej w Gołdapi 6 500,00 zł brutto
16.05.2018 Usługi Projektowo- Doradcze  Zarządzanie Nieruchomościami  Leszek Zajkowski, ul. Paderewskiego  32 a, 19-500 Gołdap Dokumentacja zamienna  dla zadania polegającego na rozbudowie budynku Domu Kultury 6 750,0 zł netto
15.05.2018 r.

AG Agnieszka Mikołajczyk

Kleszczewo Kościerskie 69

83-206 Kleszczewo Kościerskie

Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele sportowe i rekreacyjne w ramach projektu urzadzenie nabrzeża jeziora Gołdap - dostawa rowerów wodnych 146 854,99 zł brutto
15.05.2018 r.

SPORTIS S.A.

ul. Na Dambnik 22, Bojano

84-207 Koleczkowo

Dostawa wyposażenia z przeznaczeniam na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap - dostawa sprzętu sportowego 62 225,70 zł brutto
15.05.2018 r.

SPORTIS S.A.

ul. Na Dambnik 22, Bojano

84-207 Koleczkowo

Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu uurzadzenie nabrzeża jeziora Gołdap - dostawa motorówki 99 630,00 zł brutto
14.05.2018 r.

INFO-NET Ewa Sobolewska-Gryniewicz

ul.Kolejowa 20 lok.1, 19-400 Olecko

Wykonanie monitoringu wizyjnego na plac zabaw i altankę przy szkole w miejscowości Pogorzel 4 229,00 zł brutto
27.04.2018 r.

Zakład Usług Meblarskich Marcin Radziszewski

ul. Gumbińska 1

19-500 Gołdap

dostawa mebli do pracowni garncarskiej 5 940,00 zl brutto
27.04.2018 r.

Marcin Puźniak

Biuro Inżynieryjne MARTEX

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

dostawa narzedzi i wyposażenia pracowni garncarskiej 25 989,90 zł brutto
27.04.2018 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap 5 997,25 zł brutto
27.04.2018 r.

BUDOMEX GLASS s.c.

R.Biernacka, E. Biernacki

Plac Zwycięstwa 10b, 19-500 Gołdap

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wejściowych do szaletu miejskiego na ul. Gumbińskiej w Gołdapi 3 459,99 zł brutto
26.04.2018 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych T.Brzeziński, M. Gawryluk s.c.

ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap

Opróżnianie, mycie i dezynfekcja 2 przenośnych toalet typu TOI-TOI zlokalizowanych na ścieżce rowerowej Green Velo 600,00 zł netto/ jednorazowa usługa
19.04.2018 r. Grzegorz Kraśko Golubka 8 119-314 Kalinowo Nprawa cząstkowa nawierzchni dróg remonterem 450 zł / za tonę netto
19.04.2018 r. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Wiesław Klaus ul. Letnia 1 19-400 Olecko Pozwolenie wodno-prawne 6150, 00 zł brutto
13.04.2018 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Konstytucji 3Maja 1 A, 19-500 Gołdap Remont niecki fonatnny miejskiej w Gołdapi 7000,00 zł netto
29.03.2018 r.

Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c. J.Karpiński, M. Waśkiewicz-Karpińska

ul.Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap

Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych u psów i kotów (kastracja, sterylizacja, czipowanie, leczenie zwierząt bezdomnych) według cen jednostkowych
26.03.2018 r. Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie ul.Konopnickiej 33A, 19-520 Banie Mazurskie Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta Gołdap 53 725,10 zł brutto
21.03.2018 r.

Edward Tomczyk

Doradztwo-Finanse-Podatki

ul. Zientary Malewskiej 21

10-305 Olsztyn

wykonanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją SP nr 3 oraz OPS w Gołdapi 10 000,00 zł brutto
20.03.2018 r.

Andrzej Samulowski ASTO 

ul. Ogrodowa 19, 11-036 Gietrzwałd

przygotowanie wniosku aplikacyjnego projektu termomodernizacji Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi 2 000,00 zł brutto
14.03.2018 r.

Janusz Ejsmont

Usługi Budowlane

ul. Daszyńskiego 7 lok. 8

11-500 Giżycko

opracowanie audytów energetycznych budynków oświatowych i użyteczności publicznej Gminy Gołdap 16 000,00 zł brutto
12.03.2018 Zakład Ogólnobudowlany  Tomasz Iszkuło, Gąski 41, 19-400 Olecko Adaptacja budynku gospodarczego na pracownię garncarską 203 863,42 zł brutto
09.03.2018 PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1 A, 19-500 Gołdap Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Gołdapi - część II Przebudowa budynku Domu Kultury  wraz z dziedzińcem 1 089 965,33 zł brutto
07.03.2018 r.

Tomasz Rykowski

STREETWISE

Dobrzyń 23, 13-100 Nidzica

opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Gieraliszki - Główka 15 990,00 zł brutto
28.02.2018 r.

Instytut Zrównoważonego Rozwoju

Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 17 lok. 1

15-620 Białystok

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Adaptacja budynku gospodarczego na pracownię garncarską 3 444,00 zł brutto
28.02.2018 r.

Instytut Zrównoważonego Rozwoju

Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 17 lok. 1

15-620 Białystok

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Gołdapi 23 370,00 zł brutto
28.02.2018 r.

Instytut Zrównoważonego Rozwoju

Sp.z o.o.

ul. Elewatorska 17 lok. 1

15-620 Białystok

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap 56 580,00 zł brutto
26.02.2018 r.

 

 

1. Ewa Kraśniewska - audytur wewnętrzny

2. Magdalena Ciechanowicz - asystent audytora

3. Katarzyna Radzewicz - asysten audytora

wykonanie audytu organizacyjno - finansowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi

wynagrodzenie odpowiednio do osób   w tym:

1. 3500,00 zl brutto

 

2. 2800,00 zł brutto

 

3. 2800,00 zł brutto

23.02.2018 r. Elżbieta Sakowicz Wykonanie raportu z przeglądu technicznego rocznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gołdap 6 154,00 zł
23.02.2018 Władysław Sakowicz Usługa przeprowadzania zajęć rekreacyjno-ruchowych w ramach projektu ,,Parki Przyjaźni 2" 1415 złotych brutto miesięcznie
16.02.2018 r Krzysztof Świtaj TOP KOP ul. A. Krajowej 16/17 19-500 Gołdap Konserwacja urzadzeń melioracyjnych 4500 zł brutto
16.02.2018

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

Monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gołdapi i Kośmidrach w 2018 i 2019 r.

31 140,00 zł netto /

za 2 lata

15.02.2018 Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji MARBUD Mariusz Szczepański, Konikowo 12, 19-500 Gołdap Przebudowa   i rozbudowa Domu Kultury - część I Rozbudowa budynku Domu Kultury 845 298,34
15.02.2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap - Część II Sanitariat i wypożyczalnia sprzętu 1 263 989,68
15.02.2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap - Część I Zagospodarowanie terenu 881 379,65
14.02.2018 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego ,,Z WOPR-em Bezpiecznie”. 5 000,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie na rzecz promocji sportu i rekreacji ,,Akademia 2012” Sport to zdrowie z Akademią 2012. 7 000,00 zł
14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy ,,Gołdap Zdrój" Tenis stołowy w gminie Gołdap. 8 000,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie Sportowe ,,Dzieci Kukurydzy” Gołdap Bieg przez przeszkodę. 2 000,00 zł
14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy ,,Jaćwingowie” Gołdap Piłka ręczna sport dla wszystkich.  10 000,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Sztuk” Sztafeta 11.11.11.11.18 4 000,00 zł
14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy ,,Jantar” przy Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi Gołdapska Akademia Siatkówki. 8 000,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie ,,Szkoła pod lasem” Niepodległa, niepokorna! 2 000,00 zł
14.02.2018 Gołdapski Szkolny Związek Sportowy Organizacja imprez sportowych w Gołdapi w ramach kalendarza imprez sportowych szkolnego związku sportowego 5 000,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie Dobry Start W zdrowym ciele zdrowy ZUCH. 2 000,00 zł
14.02.2018 Caritas Diecezji Ełckiej XVI Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Gołdap 2018. 4 000,00 zł
14.02.2018 Fundacja Tu i Teraz Niebieski Start. 2 000,00 zł
14.02.2018 Fundacja Piskorz Konkurs fotograficzny ,,Złap wiosnę za nogi”. 2 000,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie ,,Gromada” Działamy w świetlicach wiejskich. 1 000,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie Biegowe Łowcy Przygód Gołdap Bieganie łączy pokolenia. 4 000,00 zł
14.02.2018 Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy Kreatywnie Świąteczny Koncert Finałowy – warsztaty muzyczne. 2 500,00 zł
14.02.2018 Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy Kreatywnie Zielona szkoła marzeń.  1 500,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie ,,Emerytowanych Policjantów” Obóz harcerski w Kotlinie Kłodzkiej.  5 000,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie ,,Emerytowanych Policjantów” Sekrety Puszczy Rominckiej. 1 500,00 zł
14.02.2018 Stowarzyszenie ,,Emerytowanych Policjantów” Teatr dla każdego. 1 500,00 zł
14.02.2018 Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku Rozwój i rozszerzenie działalności GUTW. 6 500,00 zł
14.02.2018 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gołdapi Aktywizacja i integracja seniorów poprzez organizację wydarzeń w klubie seniora. 6 500,00 zł
14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy ,,Trójka” w Gołdapi Mini siatkówka chłopców w Gołdapi.

10 000,00 zł 

05.02.2018 Z.E. WOLT S. Romanowski ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Dostawa i montaż słupa oświetlenia drogowego na Promenadzie Zdrojowej w miejsce uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego 8 299,34 zł
2.02.2018 r PGK Sp zo.o. ul. Konstytucji 3-go maja 1A Nprawa drogi ul. Cmentarna 4000 zł netto
02.02.2018 r. ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2 19-500 Gołdap Krzesanie i formowanie koron drzew gatunku lipa wokół Placu Zwycięstwa 6 700,00 zł brutto
01.02.2018 r.

Przedsiębiorstwo PUH "SIRANT" Jarosław Sirant

Mazuchówka 60A, 11-510 Wydminy

Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach Gminy Gołdap w 2018 r. wg stawek jednostkowych
01.02.2018 r. MUKS "Piorun" Szkolenie Sportowe pływaków MUKS Piorun Gołdap 9 000,00 zł
01.02.2018 r. Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "Rominta" Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki 90 000,00 zł
01.02.2018 r. Gołdapski Fundusz Lokalny "Program stypendialny Aktywny Student" 15 000,00 zł
01.02.2018 r. Gołdapski Fundusz Lokalny "Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi" 3 000 zł
01.02.2018 r. Gołdapski Fundusz Lokalny Konkurs działaj lokalnie 2018 7 000 zł
01.02.2018 r. MUKS "Husaria Gołdap" "Mistrzowie są wśród nas, akademia sportów walki w Gołdapi" 20 000 zł
01.02.2018 r.

PRO-GAL Przemysław Galiński

ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej  nad jeziorem Gołdap 22755,0 zł brutto
31.01.2018 r.

PBO Karwowski - Lipa Sp.j

ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap

Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap - Część III Instalacja elektryczna i oświetleniowa 445 260,0 zł brutto
31.01.2018 r. Teresa Tomczak Zimowe utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,70 zł brutto/h
31.01.2018 r. Bożena Krupa Zimowe utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,70 zł brutto/h

30.01.2018 r.

TOP-ZNAK Wojciech Karwel

ul. Bagienna 12 a, 19-500 Gołdap

Dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych do projektu 5000,00 zł brutto
26.01.2018 r.

CIOG Spółka Akcyjna

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

Dostaw, instalacjia i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego projektu pn.: Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miesjkiego w Gołdapi"  2 511 645,30 zł brutto
26.01.2018 r. Małgorzata Tałejszys Usługa przeprowadzenia zajęć na temat zdrowego stylu życia w 4 szkołach podstawowych z terenu Gminy Gołdap w ramach projektu "Parki Przyjaźni 2" 1680,00 zł brutto miesięcznie
26.01.2018 r.

Fundacja Dobre Dobro, ul.Jeziorowa 17, 19-500 Gołdap

Usługa przeprowadzenia zajęć na temat zdrowego stylu życia w 4 szkołach podstawowych z terenu Gminy Gołdap w ramach projektu "Parki Przyjaźni 2"

1620,00 zł brutto miesięcznie
26.01.2018 r. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap "Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi" 160 000 zł
26.01.2018 r. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap "Konkurs fotograficzny Mazurski Zdrój" 4 000 zł
26.01.2018 r. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap "Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018" 15 000 zł
26.01.2018 r. Stowarzyszenie ,,Partnerstwo sztuk" "Wolontariusze pomagają i wspierają" 5 000 zł
26.01.2018 r. Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Pawłowski Henryk Ul. Słoneczna 7a, 19-500 Gołdap Przeprowadzenie ekshumacji zwłok osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w grabowie wg cen jednostkowych
22.01.2018 r. Zakład Betoniarsko- Kamieniarski Krzysztof Krzemiński ul.Zatorowa 7, 19-500 Gołdap Demontaż i ponowny montaż nagrobków na cmentarzu komunalnym w Grabowie wg cen jednostkowych

19.01.2018 r.

ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Usunięcie drzew z zadzrzewień zlokalizowanych na gruntach stanowiących własność Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap 400,00 zł brutto/ szt.
15.01.2018 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul. Żeromskiego 42B 19-500 Gołdap Dostawa sadzonek roślin jednorocznych 26 038,90 zł brutto
12.01.2018 r. PPUH TRANSROM Sp z o.o. ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Dostwa Kruszywa 24 000 zł brutto
8.01.2018 r. Usługi Transportowe Andrzej Korenkiewicz ul. Przemysłowa 8 16-400 Suwałki Dostawa Kruszywa 12 000 zł brutto
04.01.2018 r PRO - GAL Przemysław Galiński, ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Olecka - ul. Boczna 88 191,00 zł brutto
02.01.2018 r. PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Zimowe utrzymanie czystości terenów parkowych będących własnością gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap. 4 860,00 zł brutto miesięcznie
02.01.2018 r. Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap Prowadzenie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Gołdap 7 020,00 zł brutto miesięcznie
02.01.2018 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" s.c. ul.Mickiewicz 9, 19-500 Gołdap Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gołdap 1 500,00 zł brutto miesięcznie- dyżur
02.01.2018 r. UNI-GEO Piotr Rant ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap Wykonanie badań i dokumentacji geologicznej podłoża gruntowego cmentarza komunalnego w Grabowie 70,00 zł netto za 1m odwiertu
29.12.2017 r.

Paulina Brol

Niepubliczny Żłobek "Radosne Skrzaty"

ul. Tadeusza Kościuszki 16b/2

19-500 Gołdap

udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów pobytu dziecki w żłobku przy ul. Żeromskiego 13  w 2018 r. 200,00 zł za jedno dziecko miesięcznie
29.12.2017 PRIBO EPB  Ełk Część II -Budowa placu zabaw (Parki Przyjaźni 2) 1300398,18 zł
29.12.2017 PRIBO EPB  Ełk CzęśćI- Budowa pól do gry w minigolfa (Parki Przyjaźni) 349601,88 zł
29.12.2017 r. PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu między Placem Zwycięstwa a ul. Wąską w Gołdapi 21 648,0 zł brutto
28.12.2017 r.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. Białystok

ul. Bohaterów Monte Casino 8

15 - 873 Białystok

Dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasach oznaczonych nr V, VI, VII, VIII 256 785,00 zł brutto
28.12.2017 r.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. Białystok

ul. Bohaterów Monte Casino 8

15-873 Białystok

Dowożenie uczniów do szkół połozonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasach oznaczonych nr I, II, III, IV 205 071,00 zł brutto
27.12.2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Zimowe utrzymanie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Gołdap wg cen jednostkowych

31.08.2017r.

aneks z 12.12.2017r.

Związek Międzygminny, Gospodarka Komunalna z siedzibą w Ełku "Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego" w tym z terenu gminy Gołdap 49 327,56 zł brutto
12.12.2017 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński Marta Gawryluk s.c. ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap Opróżnianie i odbiór odpadów z koszy ulicznych na terenie miasta Gołdap 6 944,40 zł brutto miesięcznie
12.12.2017 r.

P.W. "EDAR" Iwona Edyta Glińska ul.Partyzantów 18, 19-500 Gołdap

Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiejw miejscowości Żelazki 4 589,00 zł brutto
05.12.2017 r. P.P.U.H TRANSROM Załądunek i transport opon do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Eko-Mazury 1 500,00 zł netto za jeden kurs
29.11.2017 r. ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2 19-500 Gołdap Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego 11 900,05 zł brutto
27.11.2017 r.

Phosloch Europe GmbH

Baarerstraase 12, Zug Ch 6300, Szwajcaria

Dostawa 300 Mg preparatu glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem 3 378 750,00 zł brutto
24.11.2017 r. Cezary Romanowski ROTECH ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego 8 654,00 zł brutto
23.11.2017r. "ADAMED" Lekarze Specjaliści Lucja Adamowicz, Sergiusz Adamowicz Spółka Jawna
19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 28/29
Usługa przeprowadzenia badań diagnostycznych w kierunku wykrycia wad postawy uczniów z 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Gołdap w ramach projektu "Parki Przyjaźni 2" 19.000 zł brutto
20.11.2017 r. Zakład Usług Leśnych              Mariusz  Andrzej Kozłowski  ul.Łabędzia 6, 16-300 Augustów Usunięcie 6 sztuk drzew zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Grabowie 4 800,00 zł netto
20.11.2017 r.

Jan Łazor

Biuro Konsultingowe "ADVISER"

ul. Żółta 10a/18, 10-140 Olsztyn

wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie trwałości projektu pn.: Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap" 1 480,00 zł brutto
20.11.2017 r. "MAGIC GARDEN Sp. z o.o." ul.kard.Stefana Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość Zakup i dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw w msc. Bronisze 5 000,00 zł brutto
20.11.2017 PPUH TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Likwidacja zalewiska i wykonanie przepustu w m. Główka 5500,00 zł
20.11.2017 r.

Konsorcjum spółek:

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Szymanowskiego 4

80-280 Gdańsk

PHOSLOCK Europe GmbH

Baarerstraase 12, Zug CH 6300, Szwajcaria

Rekultywacja jeziora Gołdap 564 570,00 zł brutto
15.11.2017 PPHU TRANSROM Sp z o.o. ul. Suwalskiej 24 Naprawa drogi w Juchnajciach 5000 zł netto
13.11.2017 r PPHU TRANSROM Sp z o.o. Uuniecie drzew na terenie wiejskim w/g cen jednostowych
13.11.2017 r. PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Zimowe utrzymanie gminnych ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostających włąsnością lub w zarządzie gminy Gołdap 1 948,69 zł brutto/ miesiąc
13..11.2017 r. PPUH TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Niwelacja terenu i ścinka poboczy 16000 zł
10.11.2017 r. Maja Poniatowska Świadczenie usługi managera projektu  pod nazwą ,,Parki Przyjaźni 2" 2632,90 brutto miesięcznie
06.11.2017 r.

PGK Sp. z o.o.

ul.Konstytucji 3 Maja 1A,

19-500 Gołdap

Usunięcie i zabezpieczenie uszkodzonego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Grabowie 16 076,10 zł brutto/ wynagrodzenie pokosztorysowe
06.11.2017 r.

OHP CKiW ul. Boczna 1,

19-500 Gołdap

Zabudowa dwóch wiat na terenie wyspy rekreacyjnej w msc Rożyńsk Mały 4 966,00 zł brutto
31.10.2017 r. Kostrzewa Agnieszka ul. Kolejowa 9/1 19-500 Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
31.10.2017 r. Szlaszyńska Mieczysława ul.Łokietka 8 19-500 Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
31.10.2017 r.

Ulewicz Hanna ul. Świerkowa 2 19-500Gołdap

Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
31.10.2017 r. Borusewicz Sylwia ul.Kolejowa 9/2 19-500 Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
20.10.2017 r PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Naprawa drogi oraz niwelacja terenu we wsi Bronisze 16000 zł
17.0.2017 PGK Sp. z o.o. w Gołdapi Naprawa balustrady przy kładce  pieszo -rowerowej na ul. Ustronie 2833,83 zł brutto
16.10.2017 r. ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew 3 100,00 zł netto
06.10.2017 r. POLAMP Sp. z o.o. ul.Przemysłowa 1 11-500 Giżycko Dostawa 30 sztuk kurtyn zewnętrznych oświetlenia świątecznego 15 256,06 zł brutto
03.10.2017 r. Jacek Fiedorowicz, Anna Fiedorowicz Rolplon s.c. ul. Żeromskiego 42b, 19-500 Gołdap Zagospodarowanie skarpy przy placu zabaw i boisku w miejscowości Kośmidry. 10 131,00 zł brutto
03.10.2017 r.

Tomasz Heese

AQUA REVITA

ul. Mahoniowa 10, 75-639 Koszalin

sprawowanie nadzoru w toku realizacji projektu pt.: Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap" 40 000,00 zł brutto
2.10.2017 r PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap udrożnienie przepustu likwidacja zalewiska w Jeziorkach Małych 9500 zł
29.09.2017 r. Majewska Maria Jabramowo 4, 19-500Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
29.09.2017 r. Zajkowska Ewa Bronisze 2, 19-500 Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
29.09.2017 r. Kornak Krystyna Kolniszki 3, 19-500 Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
29.09.2017 r. Bartosiewicz Renata Jabramowo 3, 19-500 Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
29.09.2017 r. Barbara Dębowska ul.Polna 2, 19-500Gołdap Utrzymanie i konserwacja terenów gminnych 13,00 zł brutto za godzinę
28.09.2017 r. Stanisław Luty, Gołdap Usługa spikerska podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 475 zł brutto
28.09.2017 r. ALLinONE Inga Odeta Moro-Figurska, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 18A Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 420 zł brutto
28.09.2017 r. Maja Poniatowska, Gołdap Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 355,36 zł brutto
28.09.2017 r. Patrycja Elżbieta Magielnicka, Gołdap Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 420 zł brutto
28.09.2017 r. Fundacja Dobre Dobro, 19-500 Gołdap, ul. Jeziorowa 17 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 420 zł brutto
28.09.2017 r. Małgorzata Tałejszys, Gołdap Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 840 zł brutto
28.09.2017 r. Fundacja AYUR, 19-500 Gołdap, Barkowo 13 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 979,98 zł brutto
28.09.2017 r. Michał Piszczek, Gołdap Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 979,98 zł brutto
28.09.2017 r. Aneta Adamczewska, Gołdap Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 979,98 zł brutto
27.09.2017 r. Falck Medycyna spółka z o.o., 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94
PPL Falck Medycyna Region Warmińsko-Mazurski, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn
Zabezpieczenie medyczne (świadczenie usług w zakresie pomocy medycznej) podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 1.200 zł
27.09.2017 r.

Jan Łazor

Biuro Konsultingowe  ADVISER

ul. Żółta 10A lok. 18, 10-140 Olsztyn

przeprowadzenie audytu zewętrznego projektu, pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - II etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej 1 270,00 zł brutto
27.09.2017 r. Jarosław Kwasiborski, 19-500 Gołdap, Niedzwica 2/1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia podczas ,,Festiwalu Zdrowia" 420 zł brutto
26.09.2017 r. TAMPA REX SP z o.o., 19-500 Gołdap, Zatyki 1 A Przygotowanie dokumentacji technicznej elektrycznej i obsługi elektrycznej ,,Festiwalu Zdrowia" 11.685 zł brutto
22.09.2017 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

ul. Konstytucji 3 Maja 1A

19-500 Gołdap

Wykonanie studzienki ściekowej wraz z przyłączem na parkingu przy Promenadzie Zdrojowej (dz.1983/2) 3379,43 zł brutto
22.09.2017 r. Telewizja Polska S.A. , Oddział Terenowy w Olsztynie, 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24 a Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia w ramach ,,Festiwalu Zdrowia" 16.236 zł
22.09.2017 r. ROTECH Cezary Romanowski ul.Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego 70 110,00 zł brutto
22.09.2017 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Brzeziński Marta Gawryluk s.c., 19-500 Gołdap, ul. Zatorowa 1 Ustawienie kontenerów i sprzątanie terenu imprezy ,,Festiwal Zdrowia" 3.300 zł brutto
22.09.2017 r. Jerzy Zaborowski ,,ART-PRESS", 19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 5 Usługa wykonania i dostawy zaproszeń i plakatów ,,Festiwalu Zdrowia" 2.653 zł brutto
22.09.2017 r. Jerzy Zaborowski ,,ART-PRESS", 19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 5 Usługa wykonania i dostawy medali, dyplomów oraz trofeów dla uczestników ,,Biegu Zdrojowego" 6.680 zł brutto
22.09.2017 r. Bayer Media Emil Bajer, ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki Wynajem sceny z zadaszeniem, nagłośnienia, oświetlenia, płoty zabezpieczające wraz z dostarczeniem własnym transportem, zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa imprezy organizowanej w Gołdapi na Promenadzie Zdrojowej w dniach 29-30.09.2017. 40.000 zł brutto
22.09.2017 r. Firma Ochroniarska ,,Ares" Mariusz Chojnowski, ul. Pileckiego 3/39, 19-300 Ełk Świadczenie czynności ochronnych i kontrolnych mających na celu zabezpieczenie imprezy Festiwal Zdrowia 7.132 zł
22.09.2017 r. Ekojarmarki.pl Dariusz Białek, ul. Stabłowiska 117 E, 54-062 Wrocław Udostępnienie drewnianych straganów wraz z transportem, rozładunkiem, montażem i demontażem na Festiwal Zdrowia 12.990 zł brutto
21.09.2017 r. Hotelik Gołdap Anna Jolanta Pawlukanis, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 21 Usługa noclegowa i wyżywienie grupy 7.020 zł brutto
21.09.2017 r. Zakład Ogólnobudowlany "DACH" J.Dąbrowski ul. Akacjowa 2A, 19-500Gołdap Remont świetlicy wiejskiej w Żelazkach 15 400,00 zł brutto
20.09.2017 r. PGE Obrót S.A. , ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji 4.555,10 zł brutto
18.09.2017 r. STRUGA S.A. Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo Odbiór padłych zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gołdap oraz padłych zwierząt wolno żyjących w przypadku zdarzeń drogowych na drogach pozostających w zarządzie gminy Gołdap 350,00 zł netto/ jednorazowa usługa
18.09.2017 Tampa Rex sp. z o.o. Projekt przebudowy oświetlenia stanowisk pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi 861 zł
15.09.2017 r.

Joanna Kulon

Galwiecie 30C, 19-500 Gołdap

zwrot kosztów dowożenia do szkoły dziecka niepełnosprawnego 0,50 zł/km brutto
15.09.2017

Teresa Budzińska

ul. Łaczna 16, 19-500 Gołdap

zwrot kosztu dowożenia do szkoły dziecka niepełnosprawnego 0,50 zł/km brutto
14.09.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi 1 299 752,88 zł brutto
12.09.2017 r. Telewizja Polska S.A, Oddział Terenowy w Olsztynie, 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24 a Produkcja spotu reklamowego i emisja na antenie TVP Olsztyn 791,85 zł brutto (produkcja), 2 712,15 zł (brutto emisja)
08.09.2017 r. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, oddział Białystok - Rejon Energetyczny Ełk z siedzibą w 19-300 Ełk, ul. Sportowa 1 Przyłączenie do siedzi dystrybucji obiektu - imprez plenerowa, lokalizacja: gmina Gołdap, miejscowość Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa, dz. nr 1983/1 944,40 zł netto
07.09.2017 r.

Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski

ul. E. Plter 10, 19-500 Gołdap

Montaż 15 ławek i 8 koszy na śmieci na terenie gminy Gołdap. 4 870,80 zł brutto
06.09.2017 r. Tampa Rex sp. z o.o. Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi 11.131,50 zł
4.09.2017 r Grzegorz Kraśko Golubka 8 19-114 Kalinowo Naprawa czastkowa z remonterea w/ cen jednostokwych
01.09.2017 r. Andrzej Aneszko zam. Ustronie 48, 19-500 Gołdap Wykonywanie czynności tj.: koszenie trawy,sprzątanie cmentarzy komunalnych, oczyszczanie ze śmieci centrum miasta. 13,00 zł brutto za godzinę
01.09.2017 r. Sylwia Borusiewicz ul. Kolejowa 9/1, 19-500 Gołdap Sobotnio- niedzielne sprzątanie ulic gminnych, parkingu i chodników w centrum miasta. 1 200,00 zł brutto
29.08.2017 r. Elżbieta Sakowicz ul. Jaworowa 1, 19-500 Gołdap wykonanie zadań przewidzianych dla Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 405 zł brutto
25.08.2017 r. SmartMedia Sp. z o.o., ul. Migowska 54d, Gdańsk Usługa opieki serwisowej programu STOCK 1.950,00 zł
21.08.2017 r.

iCreatio Sp. z o.o.

ul. Kawcza 44

04-167 Warszawa

Świadczenie usług nadzoru technicznego poprzez pełnienie funkcji inżyniera kontraktu projektu, pn.: Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi" 49 500,12 zł brutto
21.08.2017 r.

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszwa

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. 209 727,65 zł brutto
18.08.2017 r.

PRO GAL Przemysław Galiński

ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oraz rozbudowy drogi gminnej we wsi Kośmidry 50 000,0 zł brutto
16.08.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Budowa chodnika w msc Kozaki 9 999,41 zł brutto
10.08.2017 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe

TRANSROM Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap

Przebudowa drogi Jeziorki - Gieraliszki 180 000,00 zł brutto
10.08.2017 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

przebudowa drogi we wsi Wronki Wielkie 169 999,01 zł brutto
08.08.2017 r. Laboratorium Higieny Pracy "PRYZMAT", ul. Bydgoska 52, Suwałki badanie środowiska pracy w zakresie oświetlenia 1.033,20 zł brutto
04.08.2017 r.

TAMPA REX Sp. z o.o.

Zatyki 1A, 19-500 Gołdap

konserwacja urządzeń oświatlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap do 30.06.2019 r. 308 322,62 zł brutto
01.08.2017 Maria Majewska, zam. Jabramowo 4/3, 19-500 Gołdap Sobotnio-niedzielne sprzątanie ulic gminnych, parkingu i chodników w centrum miasta 1 200,00 zł
31.07.2017 Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski Roboty remontowe pomieszczenia archiwum w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi 29.608,06 zł brutto
31.07.2017 Emilia Chomicz, zam. Osiedle I/22 19-500 Gołdap Wydawanie suchej karmy dla kotów wolnożyjących będących pod opieką społecznych opiekunów 730,00 zł
19.07.2017 "REKORD" P.P.H.U. Tomasz Wojciechowski ul. Jęczmienna 2/4 lok.6 94-202 Łódź Zakup i dostawa ławek i koszy 7 929,00 zł netto
19.07.2017  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji  3 Maja 1 A, 19-500 Gołdap Budowa ścieżki kinezyterapeutycznej w ul. Stadionowej - przejście przez teren PKP 65 804,93
19.07.2017 Małgorzata Tramp Aikido Fitness Club 19-500 Gołdap, Osiedle Młodych 1/60 Usługa transportowa 9 984 zł
18.07.2017 Catering Poland Group Ryszard Awłas, Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa usługa żywieniowa w Warszawie grupy podczas trójstronnych spotkań młodzieży 4 860 zł
18.07.2017 Piękna Góra Rudziewicz Anna, 19-500 Gołdap, Konikowo 11 Usługa cateringowa 3 000 zł
18.07.2017 Joanna Wołyniec Pomoc organizacyjna oraz tłumaczenia w ramach trójstronnej wymiany młodzieży organizowanej w Polsce 1 100 zł
11.07.2017 r. Marta Zarzycka Wykonanie zadań w wyborach uzupełniających do Rady miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 24 września 2017 r. 150,00 brutto
11.07.2017 r. Sylwia Grotkowska Wykonanie zadań w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 24 września 2017 r. 200,00 zł brutto
11.07.2017 r. Anna Podciborska Wykonanie zadań w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 24 września 2017 r. 200,00 zł brutto
07.07.2017 Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św Leona i Św.Bonifacego w Gołdapi Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- remont zabytkowych organów w kościele p.w. św.Leona i św. Bonifacego. 50 000,00 zł brutto
05.07.2017 r. Barbara Dębowska, ul. Polna 2, 19-504 Dubeninki Sobotnio-niedzielne sprzątanie ulic gminnych, parkingu i chodników w centrum miasta 1 200,00 zł brutto
5.07.2017 r PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Naprawa dróg po Rajdzie  Polski 13750,00
30.06.2017

PGK Sp.z o. o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1 A

19-500 Gołdap

Likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Gołdap,          z powierzchni 32,75 ha.

 66 000,00 zł. brutto 

29.06.2017 Stanisław Luty Usługa spikerska na placu Zwycięstwa w Gołdapi podczas imprezy ,,Rajd Polski 2017" 475,00 zł brutto
26.06.2017 r.

PGK Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A,

19-500 Gołdap

Montaż 8 słupków typu Manchester na parkingu na Placu Zwycięstwa 2 400,00 zł netto
20.06.2017 APIS Polska Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - E. Plater 12632,10
20.06.2017 APIS Polska Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - Osiedle II 17539,80
19.06.2017 r.

MASSONI Sp. z o.o.

ul. Komorowicka 43

43-300 Bielsko - Biała

dostawa 24 szt. krzeseł obrotowych 20 000,16 zł brutto
16.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 3000,00 zł. brutto
13.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Jeziorkach Małych. 3000,00 zł. brutto
12.06.2017 r PPHU TRANSPORT Sp.z o.o.  Naprawa drogi z materiału Sołectwa Wikałcie 8000 zl
12.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Jeziorkach Wielkich. 3000,00 zł. brutto
09.06.2017 r. Paweł Zawadzki, ul.1-go Maja 56, 19-500 Gołdap Zapewnienie oprawy muzycznej podczas "Biesiady Galwieckiej" 1 430,00 zł brutto
09.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Skoczach. 3000,00 zł. brutto
09.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Jeziorkach Wielkich. 3000,00 zł. brutto
09.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Cmentarnej w Gołdapi. 3000,00 zł. brutto
09.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Pięknych Łąkach 3000,00 zł. brutto
09.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Jeziorkach Wielkich. 3000,00 zł. brutto
09.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Zatykach. 3000,00 zł. brutto
09.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Grabowie 3000,00 zł. brutto
09.06.2017 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Tomasz Brzeziński, Marta Gawryluk s.c. ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap

Opróżnianie, mycie i dezynfekcja 2 przenośnych kabin toaletowych typu TOI-TOI zlokalizowanych na ścieżce rowerowej 600,00 zł netto/jednorazowa usługa
08.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyzczalni ścieków w Konikowie. 3000,00 zł brutto
08.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyzczalni ścieków w Barkowie. 3000,00 zł brutto
08.06.2017 r. osoba fizyczna Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowej oczyzczalni ścieków w Pogorzeli 3000,00 zł brutto
5.06.2017 r.

Wojciech Jędrzejczyk

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "VITARO"

ul. J. Gagarina 32A lok. 8,           00-754 Warszawa

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

opracowanie dokumentacji technicznej drogi stanowiącej infrastrukturę techniczną zadania pn.: Budowa zakładu przyrodoleczniczego w uzdrowisku Gołdap 92 250,00 zł brutto
5.06.2017 r.

Mirosław Wojsław

ul. Sokola 3/29, 19-400 Olecko

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Jeziorki-Gieraliszki 12 000,00 zł brutto
05.06.2017 r. Magic Garden Sp. z o.o, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych do msc Jany, Boćwinka i Siedlisko 18 942,0 zł brutto
05.06.2017 ZUPH MAŁA ARCHITEKTURA Zbigniew Narloch, ul. Rzemieślnicza 23, 83-031 Różyny Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych w msc Mażucie 9000,0 zł brutto
2.06.2017 r. OHP CKiW w Gołdapi, ul.Boczna 1, 19-500 Gołdap Skoszenie powierzchni zrekultywowanych składowisk odpadów w Kośmidrach i w Gołdapi (ul. Gumbińska) oraz skoszenie terenu gminnego na ul. Suwalskiej 5 900,00 zł brutto
1.06.2017 r. Małgorzata Tramp Aikido Fitness Club usługa transportowa 1 199 zł
31.05.2017 r.

Mieczysław Markowski

Zakład Ogólnobudowlany

Os. E. Plater 10

19-500 Gołdap

wykonanie punktu sanitarnego z dostępem dla osoby niepełnosprawnej w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Skocze 20 684,77 zł brutto
31.05.2017 Tomasz Prześniak Zapewnienie oprawy muzycznej podczas festynu rodzinnego w Pogorzeli 1000 zł
29.05.2017 Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Usługowe Katarzyna Kuśtowska usługa cateringowa podczas polsko-rosyjskiej konferencji 4 600 zł
19.05.2017 Doradztwo - Finanse - Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, Olsztyn, ul. Zientary Malewskiej opracowanie 3 odrębnych studium wykonalności 10 000 zł/ studium
17.05.2017 Doradztwo - Finanse - Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, Olsztyn, ul. Zientary Malewskiej opracowanie studium wykonalności 10 000 zł
16.05.2017 Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny Międzynarodowy Plener Artystyczny ,,Północne światło Mazur" 2 000 zł
16.05.2017 Przedsiębiorstwo Turystyczne Duet Plus Franciszek Kamiński usługa transportowa 6 290 zł
15.05.2017 Doradztwo - Finanse - Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, Olsztyn, ul. Zientary Malewskiej opracowanie studium wykonalności 10 000 zł
15.05.2017 Piotr Dadełło BRUKLAND Giżycko Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu wraz z toaletą przy Promenadzie Zdrojowej 7 700 zł
15.05.2017 Piotr Dadełło BROKLAND Giżycko Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki kinezyterapeutycznej 7 300 zł
15.05.2017 Piotr Dadełło BRUKLAND Giżycko Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Parku Kinezyterapeutycznego 49 400
12.05.2017 RCM Sp. z o.o., Zatyki 7 B, 19-500 Gołdap Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi we wsi Galwiecie 8 800 zł
10.05.2017 r.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9

15-048 Białystok

dostawa i wymiana na nowe 16 szt. kloszy zewnętrznych w kamerach monitoringu wizyjnego miejsc publicznych na terenie miasta Gołdap 9884,28 zł brutto
09.05.2017 r. FHU Junior Michał Dutkowski, 19-500 Gołdap, ul. Armii Krajowej 34/26 usługa transportowa 7.990,- zł
04.05.2017 r. Krzysztof Tomasz Kazaniecki Przygotowanie lokalu wyborczego w Górnem 200,00 zł
28.04.2017 PGK Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A Budowa parkingu wraz z toaletą przy Promenadzie Zdrojowej 1 074 652,89
28.04.2017 PGK Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A Budowa ścieżki kinezyterapeutycznej w ul. Stadionowej 1 304 392,19
27.04.2017 r ZIEL-BUD Wojciech Rukat ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa Rozbudowa parku kinezyterapeutycznego 5 227 502,78
27.04.2017 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe VITARO W.Jędrzejczak

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap 196 800,0
24.04.2017 r PGK Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A Zagęszczenie nawierzchni ścieżki rowerowej Green Velo  wg cen jednostkowych
21.04.2017 PGK Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A Przebudowa drogi we wsi Galwiecie 617 606,60
21.04.2017 r.

Mieczysław Markowski

Zakład Ogólnobudowlany

E.Plater 10

19-500 Gołdap

roboty malarskie w garażu OSP Grabowow oraz uzupełenienie posadzki z płytek gres w światlicy wiejskiej za garażem OPS 6 197,92 zł brutto
14.04.2017 r.

BRUKLAND Piotr Dadełło

ul. Perkunowska 25, 11-500 Giżycko

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 137008 N Rostek - Kośmidry 23 919,24
14.04.2017

Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o.

ul. W.Polskiego 12, 19-400 Olecko

Przebudowa drogi gminnej nr 137008 N Rostek - Kośmidry 3 001 159,55
11.04.2017 r. PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, Gołdap Letnie utrzymanie ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostających własnością lub w zarządzie gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap. wg stawek jednostkowych
7.04.2017 r. Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET" ul. Mickiewicza 9, Gołdap Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych u psów i kotów (kastracja, sterylizacja, czipowanie) oraz zapewnienie całodobowego pogotowia na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. wg stawek jednostkowych
7.04.2017 r. OHP CKiW w Gołdapi ul. Boczna 1, Gołdap Wykonanie i montaż 3 drewnianych tablic ogłoszeniowych. 2.550,00 zł
4.04.2017 r.

ROAD COLOR s.c. Adam Kościelak, Rafał Jodzis

Łumbie 4, 16-500 Sejny

Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Gołdap 10,21 zł brutto za m2
03.04.2017 r. P.H.U. RFoG Tomasz Paszkowski ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice Dostawa 1000 szt. mikroczipów 9 500,00 zł brutto
28.03.2017 r OHP CKiW w Gołdapi ul. Boczna 1, Gołdap Renowacja 5 drewnianych ławek. 2.210,00 zł
24.03.2017 r Anna Łobanowska Wiata przystankowa w Regielach 3450 zł brutto
24.03.2017 r Anna Łobanowska Wiata przystankowa w Sokołach 2500 zł brutto
24.03.2017 r Anna Łobanowska Wiata przystankowa w Dzięgielach 3450 zł brutto
20.03.2017 Przedsiębiorstwo Turystyczne Duet Plus usługa transportowa 1.770 zł
10.03.2017 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-MAzurskiego ,Z WOPRem bezpiecznie" 5.000 zł
09.03.2017 r. Sigma Projekt Sp. z o.o w Warszawie Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg,fotorejestracji oraz wykonanie aktualizacji wskazanych w ewidencji dróg. 11.931 zł
08.03.2017

Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy Kreatywnie

,,Świąteczny Koncert Finałowy”

3.000 zł
08.03.2017

Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy Kreatywnie

,,Kreatywnie muzycznie”

1.500 zł
08.03.2017

Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk

,,Wolontariusze w działaniu”

5.000 zł
08.03.2017

Caritas Diecezji Ełckiej

,,Zlot do Krainy Łowców Przygód na XV Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Gołdap 2017”

4.000 zł
08.03.2017

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Gołdapi

,,Aktywizacja i integracja seniorów poprzez organizację wydarzeń w klubie seniora”

6.500 zł
08.03.2017

Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku

,,Rozwój i rozszerzenie działalności GUTW”

6.500 zł
08.03.2017

Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

,,Pszczelarstwo bliżej nas”

3.000 zł
08.03.2017

Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

,,Pszczelarstwo w służbie społeczności”

1.500 zł
08.03.2017

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo sztuk”

,,Sztafeta 11.11.11.11.17”

4.000 zł
03,03,2017 PPHU TRANSROM Naprawa dróg w Konikowie oraz Juchnajciach 10 500 zł
01.03.2017

Stowarzyszenie Biegowe Łowcy Przygód Gołdap

"Biegiem po zdrowie”

4.500 zł
01.03.2017

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria Gołdap”

"W poszukiwaniu mistrzów, akademia sportów walki
w Gołdapi”

20.000 zł
01.03.2017

Gołdapski Szkolny Związek Sportowy

"Organizacja imprez sportowych w Gołdapi w ramach kalendarza imprez sportowych szkolnego związku sportowego”

6.581 zł
01.03.2017

Fundacja Centrum Sportu

"Kreatywne plażowanie”

2.000 zł
01.03.2017

Fundacja Centrum Sportu

"Aktywne dzieciaki II edycja”

3.919 zł
01.03.2017

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piorun”

"Szkolenie sportowe pływaków MUKS Piorun Gołdap”

9.000 zł
01.03.2017

Uczniowski Klub Sportowy "Trójka”

"Mini siatkówka chłopców w Gołdapi”

10.000 zł
01.03.2017

Uczniowski Klub Sportowy "Jaćwingowie” Gołdap

"Piłka ręczna uczy, bawi, łączy”

9.000 zł
01.03.2017

Uczniowski Klub Sportowy "Jantar”

"Gołdapska Akademia Siatkówki”

8.500 zł
01.03.2017

Uczniowski Klub Sportowy "Jantar”

"Tenis stołowy w gminie Gołdap”

8.500 zł
01.03.2017

Stowarzyszenie "Miejski Klub Sportowy Rominta”

"Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej"

97.000 zł
01.03.2017

Stowarzyszenie "Szkoła pod lasem”

"Piękna nasza Polska cała”

4.000 zł
01.03.2017

Stowarzyszenie "Szkoła pod lasem”

"Rodzina razem”

2.000 zł
27.02.2017 r. SGS Polska Sp. z o.o. ul. J. Kazimierza 3, 01-248 Warszawa Monitoring zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gołdapi i Kośmidrach. 19.151,10 zł
23.02.2017 r. Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o. Pawłowice, ul. Topolowa 39, 05-555 Tarczyn Wykonanie projektu zabezpieczenia dębu - pomnika przyrody ożywionej rosnącego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi. 4.920,00 zł brutto
20.02.2017 r. ROTECH C. Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, Gołdap Pielęgnacyjne cięcia koron  drzew - lipa ul. Paderewskiego, kasztanowce ul. Wąska, buk ul. W. Polskiego 2.700,00 zł
20.02.2017 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi 160.000 zł
20.02.2017 Gołdapski Fundusz Lokalny Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi 3.000 zł
20.02.2017 Gołdapski Fundusz Lokalny Konkurs Działaj Lokalnie 2017 7.000 zł
20.02.2017 Gołdapski Fundusz Lokalny Program stypendialny Aktywny student 15.000 zł
20.02.2017 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap Prowadzenie funduszu stypendialnego 15.000 zł
17.02.2017 r. HORTUS Architektura Zieleni i Środowisko ul. Tuwima 20/17, Ełk Ekspertyza dendrologiczna ok. 40 szt. drzew różnego gatunku. 4.920,00 zł
17.02.2017 r. Elżbieta Sakowicz ul. Jaworowa 1, Gołdap Wykonanie rocznego przeglądu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych i siłowni zewnętrznych. 5.100,00 zł
16.02.2017 r. Marta Zarzycka Wykonanie zadań w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 7 maja 2017 r.: przygotowanie umów, list płac oraz innych dokumentów kadrowych z osobami zaangażowanym w pracę w wyborach 150,00 zł
16.02.2017 r. Anna Podciborska Wykonanie zadań w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 7 maja 2017 r. 200,00 zł brutto
16.02.2017 r. Stanisław Brzostowski Rozwieszanie Obwieszczeń urzędowych i innych dokumentów na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Gołdap w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 7 maja 2017 r. 150,00 zł
16.02.2017 r. Tomasz Mikielski Obsługa informatyczna Terytorialnej Komisji Wyborczej oraz obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 7 maja 2017 r. 430,00 zł
16.02.2017 r. Sylwia Grotkowska Wykonanie zadań w wyborach uzupełniających do Rady miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 7 maja 2017 r. 200,00 zł brutto
16.02.2017 r. Andrzej Ignacy Kruchelski Wykonanie zadań w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na 7 maja 2017 r., rozwieszanie Obwieszczeń urzędowych i innych dokumentów na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Gołdap, transport protokołów z głosowania do KBW w Olsztynie 150,00 zł
16.02.2017 PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 Gołdap Usunięcie drzew z zadrzewień wraz z usunięciem karczy w , Bitkowo i Kośmidry 23895,00 zł
       
17.02.2017 r. Agnieszka Kostrzewa, ul. Kolejowa 9/1, Gołdap Sprzątanie cmentarzy komunalnych w okresie zimowym 1.989,00 zł brutto
9.02.2017 r. Grażyna Dąbrowska ul. Szkolna 5/14, Gołdap Sprzątanie cmentarzy komunalnych w okresie zimowym 1.989,00 zł brutto
23.01.2017 r. ROTECH C. Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, Gołdap Pielęgnacyjne cięcia 33 lip na Placu Zwycięstwa i dębu (pomnika przyrody) na ul. Paderewskiego. 4.406,40 zł brutto
10.01.2017 r. Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul. Żeromskiego 42B, Gołdap Dostawa sadzonek roślin jednorocznych 24.444,80 zł
02.01.2017 r.

Administracja Domów Mieszkalnych

Spółka z o.o., ul.Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap

Prowadzenie cmentarzy komunalnych w Goldapi położonych przy ul.Gumbińskiej, Cmentarnej i przy ul.Zadumy wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym i Domem Przedpogrzebowym oraz w miejscowości Grabowo. 7 995,00 zł brutto
02.01.2017 r.

Czesław Rawinis

ul. Krzywa 2/19

19-500 Gołdap

wykonywanie w wymiarze 168 godzin czynności obserwowania przy użyciu środków technicznych obrazu, zdarzeń w miejscach publicznych w okresie od 02.01.2017 r. do 31.01.2017r. 13,00 zł brutto za godzinę
02.01.2017 r.

Piotr Mietliński

ul. Ks. Popiełuszki 3/6

19-500 Gołdap

bieżąca konserwacja rządzeń technicznych do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Gołdapi w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017r.

wynagrodzenie miesięczne

533,00 zł brutto

 

30.12.2016 r.

MT CONSULTING Kręcicki Strzelczyk Sp. jawna

ul. Wzgórze Bernadowo 228/4

81-583 Gdynia

wykonanie inwentaryzacji, audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gminy Gołdap oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego 16 858,00 zł brutto
30.12.2016 r.

Nanocom Mariusz Pientkowski

ul. Wiejska 71/55

15-351 Białystok

świadczenie usług serwisowych oprogramowania PB_USC w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. opłata kwartalna netto 660,00 zł netto
30.12.2016 r.

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

35-322 Rzeszów

dostawa - zakup oleju napędowego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

wartość globalna umowy 94 290,00 zł brutto

w tym 0,40% stały opust cenowy

30.12.2016 r.

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej  CARPATIA

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

35-322 Rzeszów

dostawa - zakup benzyny bezołowiowej pb 95 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

wartość globalna umowy ok. 6 705,00 zł brutto

w tym 0,40 % - stały opust cenowy

29.12.2016 r.

Adam Kozłowski

Auto-Myjnia, Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Aleje Lipowe 1D

19-400 Olecko

dostawa oleju napędowego z przeznaczenim na cele grzewcze

wartość globalna unowy - 36 907,00 zł brutto

w tym 5,1 % - stały opust cenowy

29.12.2016 r.

Ewa Kraśniewska

zam. Matyski 5, 11-600 Węgorzewo

przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Gołdap i jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r.                 do 28.02.2019 r.

36 000,00 zł brutto
28.12.2016 r. Paulina Brol
Niepubliczny Żłobek "Radosne Skrzaty"
ul. Żeromskiego 13, 19- 500 Gołdap
dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobku 200 zł miesięcznie na dziecko objete opieką
27.12.2016 r.

Janusz Skubich

PPHU Janusz Skubich

ul. 1-go Maja 40, 19-500 Gołdap

dostawa materiałów biurowych 19 183,81 zł brutto
21.12.2016 r.

Mieczysław Markowski

Zakład Ogólnobudowlany

Osiedle Emilii Plater 10

19-500 Gołdap

wykonanie przebudowy pomieszczenia budynku świetlicy w Jabłońskich na pomieszczenia sanitarne 4 022,00 zł brutto
20.12.2016 r. Krystyna Kornak Kolniszki 3, Gołdap Sprzątanie cmentarzy komunalnych w okresie zimowym 1.850,00 zł
20.12.2016 r. Andrzej Aneszko ul. Ustronie 48, Gołdap Sprzątanie cmentarzy komunalnych w okresie zimowym 1.850,00 zł
14.12.2016 r.

Mieczysław Markowski

Zakład Ogólnobudowlany

Osiedle Emilii Plater 10

19-500 Gołdap

wykonanie połaczenia komunikacyjnego między garażami w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem 6 160,97 zł brutto
13.12.2016 r. PGK Sp. z o.o. Remont kanalizacji deszczowej przy ul.Jeziorowej oraz na zapleczu ul.Warszawskiej 1 6967,52 zł brutto
13.12.2016 r. PPUH "TRANSROM" Sp. z o.o., ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie 65 szt. słupków ogrodzeniowych o średnicy 70 mm zabezpieczonych antykorozyjnie. 3238,30 zł brutto
8.12.2016 r. PPUH "TRANSROM" Sp. z o.o., ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Remont drogi o nawierzchni żwirowej Kolniszki-Bronisze-Górne 12619,80 zł brutto
8.12.2016 r. PPUH "TRANSROM" Sp. z o.o., ul.Suwalska 24,19-500 Goldap Remont drogi o nawierzchni żwirowej w m. Marcinowo 13671,45 zł brutto
8.12.2016 r. PPUH "TRANSROM" Sp. z o.o., ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Remont drogi o nawierzchni żwirowej w Goldapi-ul.Boczna oraz ul.Olecka 14114,25 zł brutto
8.12.2016 r.

PKS w Suwałkach S.A.

ul. Wojska Polskiego 100

16-400 Suwałki

Dowożenie uczniów do szkół połozonych na terenie Gminy Gołdap na trasach oznaczonych nr V, VI, VII, VII obejmujacy dowóż 247 uczniów w okresie

od 01.01.2017 r.

do 31.12.2017 r.

237 507,00 zł brutto
8.12.2016 r.

PKS w Suwałkach S.A.

ul. Wojska Polskiego 100

16-400 Suwałki

Dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap na trasach oznaczonych nr I, II, III, IV, obejmujaca dowóz 212 uczniów w okresie

do 01.01.2017 r.

do 31.12.2017 r.

200 226,00 zł brutto
6.12.2017 r.

TOP KOP Krzysztof Świtaj

ul.A.Krajowej 16 / 17, 19-500 Gołdap

Remont chodnika w miejscowości Kolniszki 5930 zł brutto (kwota wstępna) (wynagrodzenie powykonawcze)
06.12.2016 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o. ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Remont drogi o nawierzchni żwirowej w m.Rostek, drogi Suczki-Kozaki oraz Wronki Wielkie-Włosty 11264,34 zł brutto
6.12.2016 r. Marta Pilarska, Gołdap tłumaczenie z języka polskiego na angielski materiałów uzupełniających do wniosku aplikacyjnego ,,Parki Przyjaźni 2". 350,00 zł brutto
6.12.2016 r.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Zimowe utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gołdap

43 745,18 zł brutto

wynagrodzenie powykonawcze

5.12.2016 r. Zakład Usług Stolarskich Anna Łobanowska, Bałupiany 4a, 19-500 Gołdap Wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej o wymiarach 4x4 m w miejscowości Kowalki 9180 zł brutto
5.12.2016 r. Usługi projektowo-doradcze, zarządzanie nieruchomościami Leszek Zajkowski, ul.Paderewskiego 32A, 19-500 Gołdap Dokumentacja budowlano-wykonawcza dla zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi" 40590,00 zł brutto
2.12.2016 r. TOP KOP Krzysztof Świtaj, ul.Armii Krajowej 16/17, 19-500 Gołdap Przebudowa drogi dojazdowej między budynkami nr 17 i 29A 27740,39 zł brutto wynagrodzenie pokosztorysowe
2.12.2016 r. TOP KOP Krzysztof Świtaj ul.Armii Krajowej 16/17, 19-500 Gołdap Przebudowa chodnika w miejscowości Kolniszki

18900 zł brutto

wynagrodzenie pokosztorysowe

2.12.2016 r. PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Przebudowa drogi dojazdowej za wieżą ciśnień przy ul.Paderewskiego

99857,55 zł brutto

wynagrodzenie pokosztorysowe

01.12.2016 r.

Adam Mikielski "ADACH"

Usługi Budowlane

Kośmidry 2/2

19-500 Gołdap

Wykonanie ław kominowych między kominami na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie 4 000,00 zł brutto
1.12.2016 r. ASTO Andrzej Samulowski, 11-036 Gietrzwałd, ul. Ogrodowa 19 przygotowanie i wprowadzenie zmian finansowo-rzeczowych w ,,Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie miasta Gołdap" opracowanym w ramach Stowarzyszenia miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego według wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020". 2 000,00 zł brutto
29.11.2016 r Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gołdapi Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A Naprawa drogi utwardzonej Mazucie - Uzbale 13206,80 zł brutto
28.11.2016 r. TAMPA REX Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, Zatyki 1A, 19-500 Gołdap Oświetlenie ulicy Różanej w Gołdapi 84 921,71 zł brutto
28.11.2016 r. TAMPA REX Sp. z o.o.,Sp. Komandytowa, Zatyki 1A,19-500 Gołdap Oświetlenie ulicy Spokojnej w Goldapi 87 725,97 zł brutto
24.11.2016 r.

Adam Żywiczyński

ul. K.O.Falka 24C

16-400

Opracowanie programu opieki nad zabytkami gminy Gołdap na lata 2017-2020 5000,00zł brutto
23.11.2016 r. ROTECH C. Romanowski, ul. Sikorskiego 29/2, Gołdap Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego na 23 lipach po zachodniej stronie Placu Zwycięstwa 20.793,15 zł brutto
23.11.2016 r. Zakład Usług Stolarskich A. Łobanowska, Bałupiany 4a, Gołdap Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Galwieciach 3.000,00 zł brutto
15.11.2016 r. ROTECH C. Romanowski ul. Sikorskiego 29/2 Gołdap Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego 5.412,00 zł
07.11.2016 r.

AZAS Sp. z o.o.

Biegli Rewidenci

Al. Wojska Polskiego 65/66

10-292 Olsztyn

przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego przed zakończeniem trwałości projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap" 2 324,70 zł brutto
03.11.2016 r. PPUH TRANSROM Sp. z o.o., ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Wykonanie przepustów śr. 40 cm i 60 cm, ustawienie słupków prowadzących oraz uzupełnienie nawierzchni żwirowej na drodze dz. nr geod. 240 i 258 obręb geod. Kozaki 15 400 zł brutto
3.11.2016 r. PUK T. Brzeziński, M. Gawryluk ul. Zatorowa 1, Gołdap Usunięcie 19 karczy drzew i rozbiórka budynku gospodarczego na cmentarzu przy ul. Gumbińskiej 4.305,00 zł
03.11.2016 r.

"Key Company" Sp. z o.o.

ul. Usługowa 4

15-522 Białystok - Zaścianki

dostaw urn wyborczych 14 180,67 zł brutto
28.10.2016 r. STAR-TRAK Mariusz Klisz, Jagoczany 2 lok. 1, 19-520 Banie Mazurskie Montaż wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej w m. Niedrzwica z materiałów Zamawiającego 5000 zł brutto
28.10.2016 r. Bożena Krupa, ul. A. Krajowej 36/17, Gołdap Konserwacja zieleni w mieście 1.850,00 zł brutto
28.10.2016 r.

Leszek Zajkowski

Usługi projektowo-doradcze, zarządzanie nieruchomościami

ul. Padrewskiego 32a

19-500 Gołdap

wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodrenizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi 49200,00 zł brutto
24.10.2016 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.Konstytucji 3 Maja 1A Wykonanie chodnika z kostki polbruko dł. ok. 36 m i szerokości 1 m w Grabowie 3960 zł brutto
24.10.2016 r. Sławomir Romanowski, Zatyki 1A,        19-500 Gołdap Dobudowa linii oświetleniowej w miejscowości Boćwinka (1 stanowisko) 4206,60 zł brutto
24.10.2016 r.

Sławomir Romanowski, Zatyki 1A, 19-500 Gołdap

Dobudowa linii oświetleniowej celem oświetlenia boiska i wiaty rekreacyjnej 5309,82 zł brutto
24.10.2016 r. Sławomir Romanowski, Zatyki 1A,           19-500 Gołdap Dobudowa linii oświetleniowej w miejscowości Dąbie (1 stanowisko) 4206,60 zł brutto
24.10.2016 r. Sławomir Romanowski, Zatyki 1A, 19-500 Gołdap Dobudowa linii oświetleniowej w miejscowości Grygieliszki (1 stanowisko) 8632,14 zł brutto
24.10.2016 r. Z.E. WOLT ul. Nadbrzeżna 4, Gołdap Dostawa dekoracyjnego oświetlenia świątecznego (46 kurtyn) 22.349,10 zł brutto
24.10.2016r. Leszek Zajkowski  Usługi projektowo-doradcze, zarządzanie nieruchomościami, ul. Paderewskiego 32a, 19-500 Gołdap Dokumentacja budowlano-wykonawcza "Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, Babkach, Wilkasach i Wiłkajciach 9225 zł brutto
24.10.2016r. Leszek Zajkowski  Usługi projektowo-doradcze, zarządzanie nieruchomościami, ul.Paderewskiego 32a, 19-500 Gołdap Dokumentacja budowlano-wykonawcza "Zagospodarowanie świetlicy w Kośmidrach" 6765 zł brutto
20.10.2016 r. ROTEH C. Romanowski ul. Sikorskiego 29/2, Gołdap Elastyczne spięcie konarów lip na Placu Zwycięstwa 5.184,00 zł brutto
11.10.2016 r. Janina Radziwiłka, zam Kozaki 23/17, 19-500 Gołdap Porządkowanie dokumentacji  archiwalnej oraz niearchiwalnej wydziału GPO 2.200,00 zł brutto
11.10.2016 r. OHP Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi, ul. Boczna 1, Gołdap Renowacja ławek parkowych na cmentarzu przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi 2.650,00 zł brutto
11.10.2016 r. USTiWN J. Brzeziński, ul. Zatorowa 1, Gołdap Wykoszenie części działki przy ul. Gumbińskiej na potrzeby parkingu na 1.11.2016 r. 4.320,00 zł brutto
11.10.2016 r. Królikowski Piotr, ul. Wąska 7/2, Gołdap Konserwacja zieleni w mieście 1.850,00 zł brutto
11.10.2016 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "TRANSROM" Sp. z o.o.

ul. Suwalska 24

19-500 Gołdap

przebudowa drogi w Kołkowie i w Siedlisku 150 000,00 zł brutto
7.10.2016 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Goldap Chodnik w miejscowości Kozaki 9 000 zł brutto
7.10.2016 TOP-KOP Krzysztof Świtaj ul. A. Krajowej 16/17 19-500 Gołdap Przebudowa przepustu w  m. Barkowo 4499,20 zł brutto
5.10.2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"; Warszawa, ul. Jaktorowska 4 przeprowadzenie szkolenia "Grupy robocze w praktyce - wzmocnienie kompetencji pracowników oświaty i ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gołdap" 2700 zł
4.10.2016 r. PUK T. Brzeziński, M. Gawryluk ul. Zatorowa 1, Gołdap Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Gołdap 5.800,00 zł brutto/m-c
3.10.2016 r. ROTEH C. Romanowski ul. Sikorskiego 29/2 Gołdap Montaż, konserwacja i demontaż oświetlenia świątecznego. 45.635,46 zł brutto
3.10.2016 r. Wiesław Perkowski ul. Jaćwieska 18/29, Gołdap Wykonanie techniką rzeźbiarską 2 tablic (witaczy) dla sołectwa Łobody 600,00 zł brutto
03.10.2016 r.

ENEA Spółka Akcyjna

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

 

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

przewidywane wynagrodzenie

243 161,75 zł brutto

cena jednostkowa 264,20 zł brutto         za 1 MWh

28.09.2016 r. Ewa Zajkowska, Bronisze 2/1 Konserwacja zieleni w mieście 1.850 zł brutto
28.09.2016 r. Barbara Dębowska, ul. Polna 2, Dubeninki Konserwacja zieleni w mieście 1.850 zł brutto
28.09.2016 r. Maria Majewska, Jabramowo 4/3 Konserwacja zieleni w mieście i sobotnio-niedzielne sprzątanie ulic i parkingu w centrum miasta 3.050 zł brutto
28.09.2016 r. Renata Bartosiewicz, Jabramowo 3/4 Konserwacja zieleni w mieście 1.850 zł brutto
28.09.2016 r. Bożena Krupa ul. A. Krajowej 36/17, Gołdap Konserwacja zieleni w mieście 1.850 zł brutto
27.09.2016 r PGK Sp z o.o. Chodnik w m Wilkasy 4908,93 zł brutto
23.09.2016 r. Rafał Gorczowski - Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa organizacja warsztatów profilaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącym 2270zł brutto
23.09.2016 r.

Edward Tomczyk

Doradztwo- Finanse- Podatki Kancelaria Biegłego Rewidenta

ul. Zientary Malewskiej 21

10-305 Olsztyn

wykonanie studium wykonalności dla planowanego do realizacji projektu pn.: Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap" 10 000,00 zł brutto
22.09.2016 r.

Mieczysław Markowski

Zakład Usług Budowlanych

Osiedle E. Plater 10, 19-500 Gołdap

remont pomieszczeń budynku szaletu miejskiego w Gołdapi przy ulicy Gumbińskiej 59 205,77 zł brutto
22.09.2016 r.

PGK Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A, Gołdap

Wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal na boisku szkolnym w Jabłońskich 4.000,00 zł brutto
19.09.2016 r.

Edward Tomczyk

Doradztwo- Finanse-Podatki Kancelaria Biegłego Rewidenta

ul. Mickiewicza 21/23

10-508 Olsztyn

przygotowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu "Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap" 3690,00 zł brutto
14.09.2016 r.

Mirosław Krasnoborski

Dom-Bud-Tynk

ul. Władysława Jagiełły 7A

16-400 Suwałki

wykonanie naprawy mozaiki bukowej w pomieszczeniu sali gimnastycznej w budynku świetlicy wiejskiej we wsi galwiecie 5 535,00 zł brutto
14.09.2016 r AMC Bałdyga Spólka jawna ul. Sikorskiego 168 Usunięcie topoli z dróg gminnych 95,00 zł brutto
14.09.2016 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe  "TRANSROM" Sp. z o.o. w Gołdapi

ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap

zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Gołdap

termin realizacji od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

 

500 000,00 zł brutto

(wynagrodzenie powykonawcze obliczane każdorazowo na podstawie cen jednostkowych)

13.09.2016  r PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Usunięcie drzew w raz z karczowaniem w m. Barkowo i Bitkowo 33888,96 zł brutto
12.09.2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych                     ul. Gumbińska 2a, Gołdap Umowa użyczenia części nieruchomości na potrzeby budowych chodnika w miejscowości Skocze bez kosztów
08.09.2016 r.

ASTO Andrzej Samulowski

11-036 Gietrzwałd, ul. Ogrodowa 19

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego projektu: "Przebudowa drogi gminnej we wsi Galwiecie" 2000,00 zł brutto
02.09.2016 r.

Marzanna Ewa Mrozowska,                   Botkuny 7/6,                                  19-500 Gołdap

przygotowanie potraw regionalnych na I Gminne Dożynki 400,00 zł brutto
31.08.2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Zimowe utrzymanie gminnych ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostajacych własnością lub w zarządzie gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap

36 888,91 zł brutto miesięcznie

 

29-08-2016r.

Mariusz Gliński                       Galwiecie 22/8, 19-500 Gołdap

wykonanie talblicy "Sołectwo Galwiecie" 234,00 zł brutto
26.08.2016 r.

Jolanta Szydłowska, ul. Tuwima 3/13, 19-300 Ełk

przeprowadzenie postęp. egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 260,00 zł brutto
26.08.2016 r. Janusz Tkaczow,                                ul. Armii Krajowej 21/12, 19-500 Gołdap przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 200,00 zł brutto
24.08.2016 r.

Oleckie Przedsiębiorstwo - Drogowo Mostowe Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

Przebudowa ulicy Stanisława Mikołajczyka w Gołdapi

266 544,43 zł brutto

wynagrodzenie pokosztorysowe

24.08.2016 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap Likwidacja studni kanalizacji deszczowej śr. 1000 mm na kolektorze deszczowym w ul. Kościuszki Wynagrodzenie pokosztorysowe nie więcej niż 4500 zł.
22.08.2016 PPHU TRANSROM ul Suwalska 24 19-500 Gołdap Roboty ziemne na drodze wm. Boćwiński Młyn 3750 zł
18,08,2016 KanRo.Ltd Sp z o.o. Fasty Szosa Knyszyńska 89 15-690 Biłystok Czyszczenie kanalizacji deszczowej i inspekcja telewizyjna Wynagrodzenie w/g cen jednostkowych nie więcej 10000 zł netto
17.08.2016 r.

WSTiWN J. Brzeziński

ul. Zatorowa 1, Gołdap

Uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego w Nowej Boćwince, wykoszenie wyspy rekreacyjnej w Rożyńsku Małym. 6.480,00 zł brutto
16.08.2016 r.

Magda Zymkowska, Wobały 23/1,        19-504 Dubeninki

porządkowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej 1.850,00 zł brutto/m-c
15.08.2016 r. Wiesław Perkowski,                          ul. Jaćwieska 18/29, 19-500 Gołdap wykonanie techniką rzeźbiarską okrętu z masztem 234,00 zł brutto
09.08.6016 r. Róża Popławska, ul. Górna 1/5,      19-500 Gołdap uzupełnianie rejestrów aktów prawa miejscowego, zarządzeń Burmistrza Gołdapi, kompletowanie materiałów na sesję RM 1.850,00 zł brutto/m-c
8.08.2016 r.

Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o.

Pawłowice ul. Topolowa 39

05-555 Tarczyn

Ekspertyza dendrologiczna dwóch pomników przyrody ożywionej: dąb szypułkowy i klon zwyczajny zlokalizowanych na Placu Zwycięstwa (rynek miejski) 4.182,00 zł
03.08.2016 r. Żaneta Racis, Wronki Wielkie 41/1, 19-500 Gołdap porządkowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej 1.850,00 zł brutto /m-c
03.08.2016 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski         ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Projekt techniczny oświetlenia drogowego ulicy Różanej w Gołdapi 5535 zł brutto
03.08.2016 r. Z.E. WOLT Sławomir Romanowski          ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap Projekt techniczny oświetlenia drogowego ulicy Spokojnej w Gołdapi 5535 zł brutto
3.08.2016 r.

PGK Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A, Gołdap

Demontaż metalowego ogrodzenia na placu zabaw, usunięcie zapadnięcia na drodze wewnętrznej, obkoszenie bariery utworzonej z zieleni niskiej i wysokiej na odcinku obwodnicy miasta. 6.547,50 zł brutto
02.08.2016 r.

Krzysztof Świtaj TOP-KOP

ul. Armii Krajowej 16/17

19-500 Gołdap

Przebudowa drogi w Grabowie za OSP 129 532,32 zł brutto
01.08.2016 r.

Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk, 10-305 Olsztyn, ul. M.Zientary-Malewskiej 21

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie  - konkurs  NR RPWM..06.02.01-IZ.00-28-001/16 3690 zł brutto
29.07.2016 r. Grzegorz Kraśko Golubka 8 19-314 Kalinowo Uzpełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej metoda Jetpcher 492 zł za tonę materiału
29.07.2016 r TOP -KOP Krzysztof Świtaj ul. A, Krajowej 16/17 19-500 Gołdap Niwelacja terenu pod droge w m. Jeziorki 25830 zł
28.07.2016 r. Edward Koloszewski, Wiłkajcie  6, 19-500 Gołdap Wykonanie tablicy na nagrodę w konkursie "Mistrz Kartacza 2016" 1.099,00 zł brutto
28.07.2016 r.

Barbara Dębowska

ul. Polna, 19-504 Dubeninki

Sobotnio-niedzielne sprzątanie gminnych ulic i chodników w centrum miasta 1.200,00 zł
28.07.2016 r. Falck Medycyna Spółka z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa Zabezpieczenie medyczne "Mistrzostw Świata w Jedzeniu Kartaczy" 450,00 zł brutto
27.07.2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

dostawa i montaż na boisko we wsi Jabramowo piłkochwytów systemowych 7000,00 zł brutto
27.07.2016 r. Paulina Brol Niepubliczny Żłobek "Radosne Skrzaty" ul. Żeromskiego 13 19-500 Gołdap Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek 200,00 zł na 1 dziecko objęte opieką ( brutto)
21.07.2016 r.

PKS w Suwałkach S.A.

ul. Wojska Polskiego 100

16-400 Suwałki

Dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap

w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

74 398,80 zł brutto
19.07.2016 r.

Doradztwo Finanse Podatki

Edwarad Tomczyk

Kancelaria Biegłego Rewidenta

ul. Marii Zientary Malewskiej 21

10-305 Olsztyn

wykonanie studium wykonalności dla planowanego do realizacji projektu o roboczym tytule: "Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba parki w Uzdrowisku Gołdap" 10 000,00 zł brutto
18.07.2016 r. Anna Olędzka, Fundacja Centrum Sportu ul. Wileńska 9, 19-500 Gołdap przeprowadzenie 75 godzin warsztatów profilaktycznych skierowanych do dzieci oraz dzieci i rodziców oraz 45 godzin zajęć sportowych i animacyjnych skierowanych do dzieci oraz dzieci i rodziców 6 000,00zł brutto
18.07.2016 r.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPLAN"

ul. Wileńska 18 / 1

19-500 Gołdap

Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 dla działki nr geod. 506/8 obręb 2 Gołdap 3936 zł brutto
18.07.2016 r.

Corrente Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

umowa sprzedaży energii elektrycznej do 30.11.2016 r. Zgodnie z odczytami liczników energii elektrycznej. Szacunkowe wynagrodzenie 81844,51 zł brutto
12.07.2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Przebudowa drogi osiedlowej w Babkach 216 299,68 zł brutto
12.07.2016 r.

Krzysztof Świtaj "TOP-KOP"

ul. Armii Krajowej 16/17

19-500 Gołdap

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Gołdapi 154 553,09 zł brutto
11.07.2016 r. PPUH "TRANSROM" Sp. z o.o., ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap Remont drogi o nawierzchni żwirowej Niedrzwica-Bałupiany dz. nr geod. 190/3, 196, 92/2, 94, obręb 1 Bałupiany 10947 zł brutto
11.07.2016 r. PPUH "TRANSROM" Sp. z o.o., ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap Remont drogi o nawierzchni żwirowej Skocze-Włosty dz. nr geod. 88, 89, 90, obręb 26 Skocze i dz. nr geod.21 obręb 29 Włosty 13038 zł brutto
11.07.2016 r. PPHU "TRANSROM" Sp. z o.o., ul.Swalska 24, 19-500 Gołdap Remont drogi o nawierzchni żwirowej Piękne Łąki-Bałupiany dz. nr geod. 134,185,173,101, obręb 1 Bałupiany 12546 zł brutto
11.07.2016 r. Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski, Os.E.Plater 10, 19-500 Gołdap Remont pokrycia dachowego z papy na garażach przy ulicy Bagiennej w Gołdapi Wynagrodzenie powykonawcze, nie więcej niż 6000 zł bruttto
8.07.2016 r.

Emilia Chomicz

Osiedle I/22, Gołdap

Wydawanie suchej karmy dla kotów wolno żyjących będących pod opieką społecznych opiekunów. 592,77 zł
7.07.2016 r. Maja Poniatowska
19-500 Gołdap
ul. A.Krajowej 17/2
pomoc organizacyjna oraz tłumaczenia w ramach trójstronnej wymiany młodzieży organizowanej w Stade w terminie 20.07-31.07.2016 700,00 zł brutto
7.07.2016 r. Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" Białystok, ul. Grochowa 2a przeprowadzenie 36-godzinnych warsztatów szkoleniowych skierowanych do młodzieży na temat zagrożenia jakie niesie używanie dopalaczy 3240,00zł brutto
7.07.2016 r.

Tomasz Kardel

19-520 Banie Mazurskie

Oprawa muzyczna podczas Festynu Rodzinnego w miejscowości Boćwinka 2.000,00 zł brutto
5.07.2016 r.

Bożena Krupa

ul. Ar. Krajowej 36/17, Gołdap

Sobotnio-niedzielne sprzątanie ulic gminnych i parkingu w centrum miasta 1.200,00 zł brutto
1.07.2016 r.

Przemysław Andryszczyk

Olszanka 40, 16-424 Filipów

Montaż instalacji nagłośnieniowej w Sali Ceremonii ul. Zadumy 13 350,00 zł
1.07.2016 r. Studio Reklamy Grafix Ewelina Galińska, ul. Warszawska 1u, 19-500 Gołdap Oklejenie okien Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi folią "one way vision" 2 000,00 zł brutto
30.06.2016

Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT -SUWAŁKI"

ul.Kościuszki 79

16-400 Suwałki

Opracowanie mpzp obszaru położonego w Gołdapi przy ul. Wczasowej 7 19 680,00zł brutto
29.06.2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

wbudowanie słupków drogowych parkingowych stalowych wzdłuż przejscia dla pieszych przy ul. Warszawskiej oraz na  wjeździe na most w ulicy Ustronie 1845,00 zł brutto
17.06.2016 r.

PGK Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A, Gołdap

Konserwacja lakierobejcś desek z drewna afrykańskiego stanowiących elementy konstrukcyjne kładki i mola spacerowego wokół fontanny w rynku miejskim. 11.685,00 zł brutto
16.06.2016 r. Ewa Kraśniewska przeprowdzenie w okresie   od 16.06.2016 r.                 do 31.08.2016 r. audytu doradczego analizy opłacalności i efektywności stworzenia Centrum Usług Wspólnych 5 000,00 zł brutto
15.06.2016 r. WATRA Buchwald & Płócienniczak Spółka Jawna, ul. Kościelna 14, 64-100 Leszno transmisja alarmów pożarowych II stopnia do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych, Centrum Monitorowania Operatora Systemu oraz sygnałów uszkodzeniowych do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych Operatora 300,00zł netto miesięcznie
15.06.2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A

19-500 Gołdap

Uporządkowanie zaplecza przy ul. A.Krajowej 13, 15 i ul. Malarskiej w Gołdapi Wynagrodzenie kosztorys powykonawczy (nie więcej niż 8000 zł brutto)
15.06.2016r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A

19-500 Gołdap

Przełożenie wjazdu z płyt drogowych betonowych 3x1,3x0,15 m przy drodze gminnej w Kozakach Wynagrodzenie kosztorysem powykonawczym (nie więcej niż 3500 zł brutto)
15.06.2016r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

ul. Konstytucji 3 Maja 1A

19-500 Gołdap

Wymiana pokrycia dachowego wiat przystankowych w miejscowościach Kośmidry, Skocze i Pogorzel 3321 zł brutto
10.06.2016r. Paweł Zawadzki, ul. 1 Maja 56,          19-500 Gołdap zapewnienie oprawy muzycznej w dniu 11-06-2016r. podczas "Biesiady Galwieckiej" 1099,00 zł brutto
07.06.2016r. Marta Pilarska, ul. Łączna 28,      19-500 Gołdap tłumaczenia językowe wniosków w ramach pierwszego naboru programu Polska - Litwa 993,00 zł brutto
3.06.2016 r.

OHP CKiW w Gołdapi

ul. Boczna 1, Gołdap

Skoszenie powierzchni zrekultywowanych składowisk odpadów w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej 3.900,00 zł brutto
1.06.2016 r.

Bożena Krupa

A. Krajowej 36/17, Gołdap

Sobotnio-niedzielne sprzątanie ulic gminnych i parkingu w centrum miasta 1.200,00 zł brutto/m-c
1.06.2016 PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Demontaz progów w miejscowośći Wronki Wielkie 5 535 zł brutto
1.06.2016 PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Usunięcie karczy oraz "kamienicy na drodze w miejscowości Bitkowo 13 900 zł brutto
30.05.2016 r. PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, Gołdap Dostawa i montaż 8 przęseł barierek typ "Olsztyński" 2.816,95 zł brutto
25.05.2016 r.

Przemysław Galiński

PRO-GAL Usługi Projektowe

ul. Żeromskiego 13/23

19-500 Gołdap

opracowanie i wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz projektu zagospodarowania terenu w zakresie przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjnym w Parku Zdrojowym przy Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi 109 000, 00 zł brutto
25.05.2016 r. MAT Mirosław Adam Trzciński, ul. Warsztatowa 2, 19-500 Gołdap świadczenie usługi cateringowej podczas polsko-rosyjskiej konferencji organizowanej 31 maja 2016 r. w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi 4040,00 zł brutto
16.05.2016 r. Pol-Chin Consulting HONGYUN CHAI, al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa Wynajęcie powierzchni targowej podczas targów GIFT SHOW POLAND 2016 2.431,10 zł brutto
10.05.2016 r.

Grupa WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

Skład, druk i dostawa gazety "Informator Gołdapski"

1.365,30 zł brutto
10.05.2016 r. Rafał Gorczowski - Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa organizacja 4 edycji warsztatów profilaktycznych, szkolenia dla nauczyci8eli, spotkania dla rodziców 1.800 zł brutto
9.05.2016 PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap Przebusowa przepustów pod drogami 30750 zł brutto
9.05.2016 PPHU TRANSROM ul. Suwal;ska 24 19-500 Gołdap  Udrożnienie uszkodzonego drenowania wraz z budowaa studni drenarskich 28290 zł brutto
6.05.2016 r.

PPHU TOP-ZNAK W. Karwel

ul. Bagienna 12A, Gołdap

Wykonanie i montaż znaków drogowych oraz tabliczek sektorowych 4.080,00 zł brutto
28.04.2016 r.

HORTUS Architektura Zieleni i Środowiska M. Gałązka

ul. Tuwima 20/17, Ełk

Ekspertyza dendrologiczna drzew w parkach (Plac Zwycięstwa, Kościuszki) 100,00 zł netto/szt.
28.04.2016 r.

USTiWN J. Brzeziński

ul. Zatorowa 1, Gołdap

Odpompowanie wód opadowych wokół zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kośmidry 150,00 zł netto/kurs
26.04.2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

19-500 Gołdap

Uporządkowanie poboczy wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od Boćwinki do Jabłońskich 5 000,00 zł netto
22.04.2016 r.

USTiWN J. Brzeziński

ul. Zatorowa 1, Gołdap

Opróżnianie, mycie, dezynfekcja 2 przenośnych kabin toaletowych typu TOI-TOI zlokalizowanych na ścieżce rowerowej 600 zł netto/jednorazowa usługa
20.04.2016 r.

Maria Nawrocka

Galwiecie 17/2, Gołdap

Przygotowanie podłoża, nasadzenia kwiatów jednorocznych oraz ich pielęgnacja w pierwszym okresie wegetacji na zieleńcach wskazanych przez zleceniodawcę. 1.000,00 zł netto/m-c
18.04.2016 r.

Edward Tomczyk Doradztwo-Finanse-Podatki Kancelaria Biegłego Rewidenta

ul. Marii Zientary Malewskiej 21

10-305 Olsztyn

wykonanie studium wykonalności dla planowanego do realizacji projektu o roboczym tytule: "Doposażenie w sprzęt specjalistyczny, tj.: zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem" celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu osi priorytetowej V Środowisko przyrodnicze Działanie 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 10 000,00 zł brutto
12.04.2016 r.

Elżbieta Sakowicz

ul. Jaworowa 1, Gołdap

Roczny przegląd stanu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych i siłowni zewnętrznych. 3.900,00 zł brutto
05.04.2016 r. Przemysław Galiński, PRO-GAL Usługi Projektowe, ul. Żeromskiego 13/23, 19-500 Gołdap wykonanie dokumentacji technicznej drogi w msc. Siedlisko 13530,00 zł brutto
04.04.2016 r. "Asto" Andrzej Samulowski, 11-036 Gietrzwałd, ul. Ogrodowa 19 zmiana i aktualizacja ,,Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie miasta Gołdap" 2 900,00 zł brutto
4.04.2016 r.

Przychodnia Weterynaryjna "ARA-VET"

ul. Mickiewicza 9, Gołdap

Zabiegi weterynaryjne u kotów wolno żyjących oraz pogotowie weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wg stawek jednostkowych
01.04.2016 r.

Maciej Berniak – Scena Teatralna KURTYNA ul. Kordiana 60/49, 30-653 Kraków

Spektakl profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi (2 szt.) 700 zł brutto
01.04.2016 r. Maciej Berniak – Scena Teatralna KURTYNA ul. Kordiana 60/49, 30-653 Kraków Spektakl profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum OHP Gołdap (1 szt.) 350 zł brutto
01.04.2016 r. Maciej Berniak – Scena Teatralna KURTYNA ul. Kordiana 60/49, 30-653 Kraków Spektakl profilaktyczny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi (1 szt.) 350 zł brutto
01.04.2016 r. Maciej Berniak – Scena Teatralna KURTYNA ul. Kordiana 60/49, 30-653 Kraków Spektakl profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłońskich (2 szt.) 700 zł brutto
01.04.2016 r. Barbara Woźniak, ul. Partyzantów 28/5, 19-500 Gołdap Obsługa prawna Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 500 zł brutto/miesięcznie. Od 01.04.2016-31.12.2016r.
01.04.2016 r. Joanna Pietrołaj                     Maciejowięta 1, 19-504 Dubeninki archiwizowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej 1.850,00 zł brutto/m-cznie
01.04.2016 r.

Monika Kosecka                               ul. Nadbrzeżna 13/9, 19-500 Gołdap

dostarczanie korespondencji adresatom na terenie miasta, opieka nad dziecmi w czasie przewozu dzieci do i ze szkoły 1.850,00 zł            brutto /m-cznie
01.04.2016 r.

Klaudia Kubryń                             Siedlisko 35, 15-500 Gołdap

organizacja i prowadzenie zajęć w Swietlicy wiejskiej w Siedlisku 1.280,00 zł brutto/m-cznie
29.03.2016 r. Iwona Kublik "ARAMIX" Biuro Projektowe, ul. Grunwaldzka 3 lok. 50, 08-300 Sokołów Podlaski Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zadania pn.: Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym" 87 000,00 zł brutto
29.03.2016 r.

CONCORDIA POLSKA TUW

ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych

Część III dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego

Okres ubezpieczenia 01.04.2016 r. do 31.03.2019 r.

100 401,00 zł brutto

w tym:

Gmina Gołdap wraz z jednostkami organizayjnymi - 56 325,00 zł brutto

ADM Sp. z o.o. w Gołdapi -

2277,00 zł brutto

PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi -

41 799,00 zł brutto

29.03.2016 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Zespół Sprzedazy Brokerskiej w Olsztynie, ul. Kościuszki 89, 10-959 Olsztyn

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych

Część II dotyczy:

ubezpieczenia następst nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożąrnych Gminy Gołdap

Okres ubezpieczenia 01.04.2016 r. - 31.03.2019 r.

4050,00 zł brutto
29.03.2016 r. COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych

Część I dotyczy: Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szkalanych od stłuczenia, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów, odpowiedzialności cywilnej

Okres ubezpieczenia 01.04.2016 r. - 31.03.2019 r. 

499 974,00 zł brutto

w tym:

Gmina Gołdap wraz z jednostkami organizacyjnymi:

233 997,00 zł brutto

Dom Kultury w Gołdapi - 6420,00 zł brutto

Biblioteka Publiczna w Gołdapi 2379,00 zł brutto

ADM Sp. z o.o. w Gołdapi - 202 023,00 zł brutto

PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi - 55155,00 zł brutto

22.03.2016 r.

Przedsiębiorstwo Turystyczne Duet Plus Franciszek Kamiński
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 6

Świadczenie usługi transportowej: przewóz osób (dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych) na następującej trasie i w następującym terminie:
- 02.04.2016 r. - przejazd z Gołdapi do Stade k. Hamburga w Niemczech,
- 08.04.2016 r. - przejazd ze Stade do Gołdapi,
- w ramach pobytu grupy w Stade przejazdy lokalne na trasie łącznie około 800 km.

16.600,00 zł brutto

22.03.2016 r.

Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu

"Gołdapska Drużyna Harcerzy Leśnych 2016”

5.000 zł

21.03.2016 r.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Piorun”

Szkolenie sportowe pływaków z MUKS Piorun Gołdap

7.000 zł
18.03.2016 r. Ochotnicze Hufce Pracy CKiW w Gołdapi, ul. Boczna 1, Gołdap Krzesanie drzew w parkach 2.900,00 zł netto

18.03.2016 r.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Jaćwingowie”

Udział
w rozgrywkach ligowych Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej

7.000 zł

18.03.2016 r.

Stowarzyszenie ,,Emerytowanych Policjantów” w Gołdapi

,,Obóz
w Bieszczadach”

2.500 zł

18.03.2016 r.

Stowarzyszenie ,,Fabryka Cudów”

,,Wsparcie rozwoju społeczności lokalnych
w budowaniu aktywności obywatelskiej”

2.000 zł

18.03.2016 r.

Stowarzyszenie Zwiazek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Gołdap

,,Wiosenny rajd Jelenie w terenie”

2.500 zł

17.03.2016 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS

Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19,

37-500 Jarosław

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych (Jany, Pogorzel, Żelazki, Rostek)

31.864,38 zł brutto

16.03.2016 r.

ROTECH C. Romanowski

ul. Sikorskiego 29/2, Gołdap

Usuwanie drzew różnego gatunku z zadrzewień na gruntach gminnych na terenie miasta.

11 zł/szt. - dochód Gminy

15.03.2016 r

Uczniowski Klub Sportowy ,,Boćwinka”

Aktywnie, kreatywnie – z uśmiechem po zdrowie.

4.400 zł

15.03.2016 r

Uczniowski Klub Sportowy ,,Łoś”

W pogoni za sukcesem

5.000 zł

14.03.2016 r

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Husaria Gołdap”

Mistrzowie są wśród nas. Akademia sportów walki
w Gołdapi.

15.000 zł

14.03.2016 r

Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gołdapi

,,Aktywizacja
i integracja seniorów poprzez organizację wydarzeń w klubie seniora”.

5.200 zł

16.03.2016 r

Usługi Transportowe Andrzej Korenkiewicz Żwirek ul. Energetyczna 8 Suwałki

Transport żużlu i dostawa kruszywa na naprawy dróg w ramach letniego utrzymania dróg

417585,00 brutto

16.03.2016 r

PPHU TRANSROM Sp zo.o. ul. Suwalska 24 Gołdap

Koszenie poboczy w ramach letniego utrzymania dróg

29520.00 brutto

16.03.2016 r

PPHU TRANSROM Sp zo.o. ul. Suwalska 24 Gołdap

Równaie dróg w ramach letniego utrzymania dróg

49200,00 zł brutto

16.03.2016 r

PPHU TRANSROM Sp z o.o. ul. Suwalska 24 Gołdap

Wyvinka krzaków wramach letniego utrzymania dróg

98400,00 zł brutto

18.03.2016 r.

PPHU TOP-ZNAK W. Karwel

ul. Bagienne 12A, Gołdap

Wykonanie i montaż 30 tabliczek kierunkowych, wykonanie i montaż gabloty aluminiowej, wykonanie i montaż znaku odblaskowego.

11.050,00 zł brutto

10.03.2016 r.

Fundacja Centrum Sportu

,,Aktywne dzieciaki”

3.000 zł

10.03.2016 r.

Miejski Klub Sportowy ,,Rominta”

,,Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych
w zakresie piłki nożnej” .

100.000 zł

10.03.2016 r.

Zygmunt Laskowski

ul. Ogrodowa 10B

05-552 Wola Mrokowska

szkolenie dla radnych pt.: "Prawa i obowiązki radnego w oparciu o aktualny stan prawny i orzecznictwo sądowe"

1.800,00 zł brutto

08.03.2016 r.

Stowarzyszenie ,,Szkoła pod lasem”

,,Tu jest mój dom”

7 960,00 zł

08.03.2016 r.

Gołdapski Fundusz Lokalny

,,Konkurs grantowy Działaj Lokalnie IX-2016”

6 000,00 zł

08.03.2016 r.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Jantar”

Tenis stołowy
w Gminie Gołdap

7 000,00 zł

08.03.2016 r.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Jantar”

Gołdapska Akademia Siatkówki

8 000,00 zł

08.03.2016 r.

Stowarzyszenie Gołdapski Szkolny Związek Sportowy

,,Organizacja imprez sportowych w Gołdapi w ramach kalendarza imprez sportowych szkolnego związku sportowego”

8 000,00 zł

08.03.2016 r.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Trójka”

,,Mini siatkówka chłopców w Gołdapi”

7 000,00 zł

08.03.2016 r.

Caritas Diecezji Ełckiej

,,Zlot do Krainy Łowców Przygód na XV Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Gołdap 2016”.

8 000,00 zł

08.03.2016 r.

PGK Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A, Gołdap

Rozbiórka 4 zbiorników żelbetonowych wraz z utylizacją gruzu

25000,00 zł netto

08.03.2016 r.

Przemysław Boruc

Pogorzel 24/2, 19-500 Gołdap

przygotowanie korespondencji do wysyłki, wydawwanie korespondencji awizowanej, dostarczanie korespondencji adresatom na terenie miasta.

1.850,00 zł brutto/m-c

7.03.2016 r.

HORTUS Architektura Zieleni i Środowisko

ul. Tuwima 20/17, Ełk

Ekspertyza dendrologiczna 35 szt. drzew zlokalizowanych w Gołdapi, Grabowie i Wronkach.

100,00 zł netto/szt.

07.03.2016 r.

ASTO Andrzej Samulowski, 11-036 Gietrzwałd, ul. Ogrodowa 19

Przygotowanie dwóch wniosków aplikacyjnychprojektów modernizacji dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020

4000,00 zł brutto

01.03.2016 r.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

,,Prowadzenie funduszu stypendialnego”

15 000,00 zł

01.03.2016 r.

Gołdapski Fundusz Lokalny

,,Program stypendialny Aktywny student”

15 000,00 zł

01.03.2016 r.

Stowarzyszenie ,,Emerytowanych Policjantów” w Gołdapi

,,Wakacyjne spotkania z przyrodą”

3 000,00 zł

01.03.2016 r.

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Sztuk”

,,Sztafeta 11.11.11.11.16”

4 040,00 zł

01.03.2016 r.

Stowarzyszenie Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku

,,Rozwój wspólnoty i działalności Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

4 800,00 zł

01.03.2016 r.

Stowarzyszenie Biegowe Łowcy Przygód Gołdap

,,Bieganie radość daje”

4 000,00 zł

01.03.2016 r.

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Sztuk”

,,Wolontariat to Ty
i Ja to My”

5 000,00 zł

01.03.2016 r.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

,,Z WOPRem bezpiecznie”

5 000,00 zł

01.03.2016 r.

Gołdapski Fundusz Lokalny

,,Centrum Wspierania Aktywności Społecznej
w Gołdapi”

2 000,00 zł

01.03.2016 r.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

,,Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi”.

120 000,00 zł

29.02.2016 r

PPHU Małgorzata Dzikielewka Łęgowo 15 19-400 Olecko

Sprzedaż kruszywa 500 Mg

30 000 zł brutto

29.02.2016 r.

OHP CKiW w Gołdapi ul. Boczna 1, Gołdap

Uformowanie 52 koron drzew gatunek lipa

5.200,00 zł netto

29.02.2016 r.

PPHU TOP-ZNAK W. Karwel ul. Bagienna 12A, Gołdap

Wykonanie 70 tabliczek informacyjnych oraz demontaż i ponowny montaż na słupku 2 znaków drogowych

4.500,00 zł brutto

24.02.2016 r.

Józef Brzeziński

Usługi Sprzętowo - Transportowe i Wywóz Nieczystości

ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap

Zimowe utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gołdap

51 829,63 zł brutto

24.02.2016 r.

PPHU TOP-ZNAK W. Karwel ul. Bagienna 12A, Gołdap

Wykonanie i montaż 4 znaków "Miejsce Pamięci" oraz napisu "SALA CEREMONII" na budynku przy ul. Zadumy 13

4.500,00 zł brutto

17.02.2016 r.

Jolanta Kabat

ul. Nadbrzeżna 11/6

19-500 Gołdap

obsługa informacyjna Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, ofiar przemocy i ich rodzin oraz dla osób z problemem narkomanii.

1850,00 zł brutto/ m-cznie

12.02.2016 r.

Spółka P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

49,19zł brutto miesięcznie

11.02.2016 r.

Sławomir Filipowicz

ul. A. Wierusza Kowalskiego 24/14

19-400 Suwałki

Szkolenie z instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej pracowników Urzędu

2500 zł brutto

10.02.2016 r.

Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Fiedorowicz ul. Żeromskiego 42B, Gołdap

Dostawa sadzonek roślin jednorocznych

20.182,00 zł brutto

8.02.2016 r.

ROTECH C. Romanowski

ul. Sikorskiego 29/2, Gołdap

Krzesanie i formowanie 25 koron drzew

2.100,00 zł netto

8.02.2016 r.

SGS Polska spółka z o.o.

ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

Monitoring zamkniętych składowisk odpadów komunalnych

15.570,00 zł netto

01.02.2016 r.

Stanisław Różycki, ul. Sadowa 9, 19-300 Ełk

Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi w okresie od 01.02.2016r. do 31.01.2017r.

130zł netto/ za każde badanie

01.02.2016 r.

Anna Sulewska, ul.Kilińskiego 37/10, 19-300 Ełk

Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi w okresie od 01.02.2016r. do 31.01.2017r.

130zł netto/ za każde badanie

27.01.2016 r.

Spółka P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

49,16 zł brutto miesięcznie

25.01.2016 r.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin

umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Siedlisku

rozliczenie za usługę w grupie taryfowej C11 w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

25.01.2016 r.

Przemysław Opalach

ul. Boenigka Jana 21/15

10-686 Olsztyn

organizacja i przeprowadzenie warsztatów bokserskich i teoretycznych w ramach projektu profilaktycznego "Stop agresji, start dla sport"

2308,26 zł brutto

21.01.2016 r.

Marcin Józefowicz-Usługi Geodezyjne

Sobiechy 61,11-606 BUDRY

Wykonywanie w 2016 r. podziałów geodezyjnych nieruchomości komunalnych oraz okazywanie granic nieruchomości komunalnych

przewidywana wartość zamówienia

32650 zł brutto

21.01.2016 r.

Mariusz Dąbkowski MD NIERUCHOMOŚCI, ul. Mickiewicza 4 lok.9, 19-500 Gołdap

Wykonywanie  w 2016 r. wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Gołdap

przewidywana wartość zamówienia

28 820 zł brutto

20.01.2016 r.

Wojciech Karwel PPHU TOP-ZNAK

ul. Bagienna 12 A, Gołdap

Wykonanie i montaż 2 gablot szklanych, dwustronnych, dostawa i montaż znaku D-6

6.800,00 zł brutto

11.01.2016 r.

Anna Kolenkiewicz

Siedlisko 30

19-500 Gołdap

organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w świetlicy wiejskiej w Siedlisku

1280,00 zł brutto /m-cznie

11.01.2016 r.

Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński, ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap

Zimowe utrzymanie gminnych ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostających własnością lub w zarządzie gminy - umowa dodatkowa

1.278,81 zł brutto/m-c

4.01.2016 r.

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 maja 3, Gołdap

Prowadzenie cmentarzy komunalnych w Gołdapi położonych przy ul. Gumbińskiej, Cmentarnej, Zadumy oraz w miejscowości Grabowo

7.995,00 zł brutto/m-c

04.01.2016 r.

Barbara Woźniak, ul. Partyzantów 28/5, 19-500 Gołdap

Obsługa prawna Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

500 zł brutto/miesięcznie

04.01.2016 r.

Zakład Elektroniki SUWAR Lilianna Sadowska
ul. 1 Maja 24
16-400 Suwałki

Umowa na stałą konserwację instalacji sygnalizacji alarmu włamania, pożaru, oddymiania

600 zł netto kwartalnie

04.01.2016 r.

Zakład Elektroniki SUWAR Lilianna Sadowska
ul. 1 Maja 24
16-400 Suwałki

Umowa o monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu włamaniowego oraz alarmu pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego

170 zł netto miesięcznie

04.01.2016

Politechnika Koszalińska

Wydz. Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

wykonanie "Planu działań ochronnych jeziora Godap"

24 600,00 zł brutto

ROK 2015

21.12.2015 r.

"STEKOP" Spółka Akcyjna

ul. Mołdawska 9

02-127 Warszawa

Prowadzenie całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

wynagrodzenie globalne za okres 36 m-cy

336 372,48 zł brutto

wynagrodzenie miesięczne

9343,68 zł brutto

21.12.2015 r.

Katarzyna Ratuszna

ul. Jaćwieska 16/18

19-500 Gołdap

porządkowanie dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej

1850,00 zł brutto

21.12.2015 r.

Mieczysława Szlaszyńska

ul. Władysława Łokietka 8

19-500 Gołdap

opróżnianie pojemników na śmieci w centrum miasta, zamiatanie i odsnieżanie chodników, sprzątanie cmentarzy komunalnym, usuwanie dzikich wysypisk śmieci

1850,00 zł brutto

21.12.2015 r.

Mirosława Golubek

Galwiecie 11/2

19-500 Gołdap

---------------------II--------------------

----------II-----------

21.12.2015 r.

Bożena Krupa

ul. Armii Krajowej 36/17

19-500 Gołdap

----------------------II-------------------

----------II-----------

21.12.2015 r.

Piotr Mietliński

ul. Pułaskiego 51/38

15-337 Białystok

bieżąca konserwacja monitoringu Urzędu

533,00 zł brutto/ m-cznie

21.12.2015 r.

Krzysztof Sztandera

Dunajek 22

19-500 Gołdap

utrzymanie pojazdu bojowego specjalistycznego OSP w pełnej gotowości bojowej

640,00 zł brutto/

m-cznie

21.12.2015 r.

Sylwester Słowikowski

Dunajek 5

19-500 Gołdap

utrzymanie pojazdu specjalistycznego OSP w pełnej gotowosci bojowej

640,00 zł brutto/ m-cznie

21.12.2015 r.

Krzysztof Kazaniecki

Górne 12

19-500 Gołdap

obsługa informatyczna OSP w Górnym

667,47 zł brutto/ m-cznie

21.12.2015 r.

 Dorota Truchan

Galwiecie 27

19-500 Gołdap

organizacja i prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w Galwieciach

1280,00 zł brutto/

m-cznie

17.12.2015 r

TRANSROM Sp zo.o. ul. Suwalska 24

Usunięcie karczy i niwel;acja terenu

17700 zł brutto

15.12.2015 r

Zakład Usług Stolarskich Bałupiany 4a

Wiat przystankowa w m. Juchnajcie

3490 zł brutto

14.12.2015 r.

Jacek Dmochowski

Hurt - Detal "AGRO-METAL"

ul. Inwalidów Wojennych 5

07-410 Ostrołęka

dostawa sprzetu wraz z dodatkowym wyposażeniem jako kompletu:

- kosiarka typu traktorek, marki STIGA, model Estate 7122 HWS, 

- pługu snieżnego z adapterem,

- przyczepki - model PRO MAX bez burt,

łańcuchów na koła

19 900,00 zł brutto

14.12.2015 r.

LAT Sp. z o.o. , 40-101 Katowice, ul.Chorzowska 73A

Wykonanie i dostawa wraz ze szkoleniem przenośnego aspiratora do poboru prób gazu typu ASP-3II

20295 zł brutto

14.12.2015 r

PPHU Małgorzata Dzikielewska Łęgowo 19-400 Olecko

Zakup kruszywa

5510 zł brutto

14.12.2015 r.

TRANSROM sp z.o.o ul. Suwalska 24

Transport kruszywa

9594  zł brutto

14.12.2015 r.

KanRO Ltd Sp z.o. o. Fasty Szosa knyszyńska 89 15-690 Biłystok

Czyszczenie separatorów

30720zł brutto

03.12.2015 r.

 "MARKAM" Zakład Usługowy Instalatorstwa Elektrycznego Marek Kamiński, Jabłońskie 25, 19-500 Gołdap

Oświetlenie odcinka drogi łączącej wieś z osiedlem w miejscowości Kośmidry

15216,00 zł brutto

30.11.2015

KanRO Ltd Sp z.o.o FASTY Szosa Knyszyńska 89 15-690 Białystok

Czyszczenie kanlizacji wraz z inspekcja TV

8229,60 zł brutto

27.11.2015 r.

PPHU TOP-ZNAK w. Karwel

ul. Bagienna 12 A, 19-500 Gołdap

Wykonanie i montaż znaków drogowych

2.360,00 zł brutto

26.11.2015 r.

ROTECH Cezary Romanowski

ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap

Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego, zabezpieczenie i przewiezienie do OSP Górne

42066,00 zł brutto

25.11.2015 r.

ROTECH Cezary Romanowski

ul. Sikorskiego 29/2, 19-500 Gołdap

Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego (186 mb węży świetlnych żarówkowych, 142 mb węży świetlnych LED)

5.392,32 zł brutto

25.11.2015 r.

GOMAR Sp. z o.o.

ul. Warszawska 11

19-500 Gołdap

sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej (Pb95) w łącznej ilości około 1300 litrów w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

przewidywana wartość wynagrodzenia 5590,00 zł brutto

upust cenowy 4,10 % od każdego litra zakupionego paliwa

25.11.2015 r.

PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna

ul. Wojska Polskiego 100

16-400 Suwałki

sukcesywny zakup oleju napędowego (ON) w łącznej ilości około 12 000 l w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

przewidywana wartość wynagrodzenia 49800,00 zł brutto

upust cenowy 4,60 %

od każdego litra zakupionego paliwa

23.11.2015 r.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe "TRACOM" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11

11-700 Mrągowo

sukcesywny zakup oleju opałowego wraz z dostawą w łącznej ilości około 12 000 l w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.

przewidywana wartość wynagrodzenia 30240,00 zł

upust cenowy 8%

od każdego litra zakupionego paliwa

23.11.2015 r.

Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński, 19-500 Gołdap, ul. Zatorowa 1

Przyjęcie do schroniska dla zwierząt i opieka nad psami odłowionymi z terenu Gminy Gołdap

23.000,00 zł brutto/m-c

17.11.2015 r.

Z.E. WOLT Sławomir Romanowski Ul.Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap

Roboty budowlane - remont oświetlenia drogowego w miejscowości Somaniny, gmina Gołdap

8084 zł brutto

16.11.2015 r.

"MARKAM" Zakład Usługowy Instalatorstwa Elektrycznego Marek Kamiński, Jabłońskie 25, 19-500 Gołdap

Montaż trzech lamp oświetlenia drogowego w m. Zatyki, gmina Gołdap

2500 zł brutto

16.11.2015 r.

Z.E. WOLT Sławomir Romanowski ul. Nadbrzeżna 4, 19 - 500 Gołdap

Roboty budowlane - remont oświetlenia drogowego w miejscowości Kowalki, gmina Gołdap (FS)

6610 zł brutto

 16.11.2015 r.

Z.E. WOLT Sławomir Romanowski

ul. Nadbrzeżna 4, 19-500 Gołdap

Roboty budowlane - remont oświetlenia drogowego w miejscowości Wiłkajcie gmina Gołdap (FS)

6071 zł brutto

6.11.2015 r.

PHUP PALWOD Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19-500 Gołdap

Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych w miejscowości Dąbie

9500,00 zł brutto

26.10.2015 r.

VMBS Sp. z o.o. ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków

świadczenie usługi Alcetel (zautomatyzowane wykonywanie połączeń telefonicznych na telefony stacjonarne lub komórkowe i odtwarzanie komunikatu głosowego lub wysyłka wiadomości tekstowych SMS na telefony komórkowe odbiorców w sprawach alarmowych lub istotnych dla mieszkańców gminy)

184,50zł brutto miesięcznie (opłata abonamentowa); 960,00zł brutto (roczny pakiet komunikatów)

26.10.2015 r.

Urszula Janiszewska UNI-MAX

Bartąg, ul. Tęczowy Las 2A lok. 70

10-687 Olsztyn

Odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gołdap

7 404,00 zł brutto

plus opłata za zagospodarowanie każdej 1 Mg odpadów

19.10.2015r.

INVESTIM S.A. ul. Marynarska 11, Warszawa

Dostawa koszy betonowych i wkładów z blachy ocynkowanej z popielniczką

17.293,80 zł brutto

16.10.2015 r

PPHU TRANSROM ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap

Zamontowanie słupków prowadzących U 1 

7500,00 zł brutto

16.10.2015 r

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 1A

Przebudowa chodnika w m. Jabaramowo

11070,00 zł brutto

16.10.2015 r

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z .o.o. ul. Kostytucji 3 -go maja 1A 19-500 Gołdap

Wykonanie przyłacza kanalizacji deszczowej w m. Kozaki

14145,00 brutto

14.10.2015 r.

ASTO Andrzej Samulowski, ul. Ogrodowa 19, 11-036 Gietrzwałd

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego "Przebudowa ulicy Stanisława Mikołajczyka w Gołdapi"

2000,00 zł brutto

12.10.2015 r

PPUH TRANSROM sp z o.o ul. Suwalska 24 19-500 Gołdap

usunięcie awarii przepustu

6000,00 zł brutto

08.10.2015r.

mgr inż. arch. Beatą Płatosz zam. w Giżycku

na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13.

15.000 zł brutto

01.10.2015r.

Piotr Oleksiak BRANDQUEST
ul. Broniewskiego 24
05-180 Pomiechówek

Kompleksowe opracowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej Gołdapi

24.333 zł brutto

24.09.2015r.

Zakład Ogólbnobudowlany Mieczysław Markowswki Os. E.Plater 10 19-500 Gołdpa

Wykonanie zjazdu w m. Boćwiński Młyn

9840,00 zł brutto

24.09.2015r.

Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski, Gołdap, Os. E. Plater

Wykonanie zjazdu w m. Boćwiński Młyn z drogi publicznej powiatowej nr 1788 N.

9.840,00 zł brutto

23.09.2015

ABW Superbruk Hryniewicze 75/5 16-061 Juchnowiec

Dostawa kostki brukowej

6063,00

23.09.2015 r

ABW Suprbruk Hryniewicze 75/5 16-061 Juchnowiec

Dostawa kostki brukowej

21598,80 zł brutto

14.09.2015r.

Audytor wewnętrzny - Ewa Kraśniewska, zam. Matyski 5, 11-600 Węgorzewo

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Gołdap w okresie od 14.09.2015r. do 31.12.2016r.

24.000 zł brutto

11.09.2015 r.

Sigma Projekt - Maciej Marczuk, ul. Marokańska 18/33, 03-977 Warszawa

Aktualizacja i uzupełnienie ewidencji dróg gminnych

6 765,0 zł brutto

07.09.2015 r.

PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap

Uzupełnienie linek balustrady kładki -  pieszo rowerowej przy ul. Ustronie

3 257,58 zł brutto

7.09.2015r.

PGK Sp. z o.o., Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1A

Uzupełnienie linek balustrady kładki pieszo-rowerowej przy ul. Ustronie

3.257,58 zł brutto

7.09.2015 r.

Konsorcjum firm: Spółka Cywilna Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych T. Brzeziński, M. Gawryluk s.c. i UNI-MAX U. Janiszewska

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołdap.

66.960,00 zł/m-c brutto

3.09.2015 r.

PGK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap

Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw w m. Botkuny, dostawa i montaż słupków do gry w piłkę siatkową

4.248,00 zł brutto

3.09.2015 r.

P.H-U.P. PALWOD, Gołdap, ul. Suwalska 16

Przyłącze wodociągowe oraz zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe z przyłączem kanalizacyjnym do budynku świetlicy w m. Skocze

7.352,00 zł brutto

2.09.2015 r.

Spółka Cywilna ArtLook Gallery s.c., 43-180 Mikołów, ul. Skalna 4/5

Wykonanie aktualizacji elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Gołdap.

3.075,00 zł brutto

1.09.2015 r.

Interaktywna Polska Sp. z o.o.

Wykonanie nowej strony WWW dostosowanej do WCAG 2.0

4.500 zł netto

31.08.2015 r.

Zakład Usług Stolarskich A. Łobanowska Gołdap, Bałupiany 4a

Dostawa i montaż drewnianej wiaty przystankowej w m. Bałupiany.

2.264,00 zł brutto

31.08.2015 r

TOP - ZNAK Wojciech Karwel Gołdap

Tabliczki kierunkowe z numeracją nierchomości

2760 zł brutto

28.08.2015 r.

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Utrzymanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej

12.960,00 zł/m-c

13.08.2015

Jarosław Klisz Jagoczany

Remont chodnikaq we wsi Mażucie

14950 zł brutto

07.08.2015 r.

Alicja Stefańska, Kancelaria Biegłego Rewidenta DORADCA-POLAUDIT Suwałki

Przeprowadzenie badania gospodarki finansowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gołdapi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

12.300,00 zł

brutto

06.08.2015 r.

Przedsiębiorstwo Usług  Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPLAN" Gołdap

Przeprowadzenie  postępowania w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi:1937, 1938, 1939, położonych w mieście Gołdap przy ul. Malarskiej.

2447,70 zł

brutto

04.08.2015 r.

 

PRO-KOM Zakład Usług Projektowych mgr inż. Krzysztof Sawczuk, Olecko

Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robot budowlanych zadania pn.:"Modernizacja ulicy Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej  i Wierzbowej w Gołdapi".u

4 920,00 zł brutto

03.08.2015 r.

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Gołdap

28 500,00 zł brutto

24.07.2015 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goldapi

Remont drogi w m. Jany oraz drogi w kierunku z Mażuć na Użbale o nawierzchni z bruku.

36000,00 zł brutto

20.07.2015 r.

TOP-KOP Krzysztof Świtaj

Modernizacja ulicy Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej i Wierzbowej w Gołdapi

421158,69 zł brutto (wynagrodzenie kosztorysowe)

17.07.2015 r.

P.H.U. RFoG Tomasz Paszkowski, Gryfice, ul. Starogrodzka 1/2

Dostawa 1000 szt. mikroczipów

8.500,00 zł brutto

15.07.2015 r.

Skarb Państwa - Nadleśnictwo Państwowe Gołdap

najem działki nr 3362/8 m. Jurkiszki obr. Galwiecie

100,80 zł netto rocznie

13.07.20156r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w m. Jurkiszki

16.063,00 zł brutto

10.07.2015r.

PGK Sp. z o.o., Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1A

Przygotowanie placu pod boisko w m. Żelazki

16.500,00 zł brutto

10.07.2015r.

Grzegorz Kraśko Firma Usługowa, 19-314 Kalinowo

Uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych Jabłońskie-Wronki Wlk., Botkuny-Górne, ul. Stadionowa, ul. Warszawska, ...

590,40 złbrutto za 1 tonę materiału wbudowanego

8.07.2015r.

ROM-STAL Roman Sereda, Gołdap, ul. Zatorowa 10

Wykonanie wiaty przystankowej typu A w m. Żelazki

3.581,00 zł netto

07.07.2015r.

P7 studio Piotr Kondraciuk

przygotowanie biuletynu informacyjnego, wykonanie druku (5 000 egzemplarzy) i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Gołdapi

5 000,00 zł (brutto)

03.07.2015r.

Anna Łobanowska, Zakład Usług Stolarskich, Bałupiany 4a

Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w m.Galwiecie oraz Marcinowo

6 500,00 zł brutto

03.07.2015r.

Przedsiębiorstwo Turystyczne ,,Duet Plus" Franciszek Kamiński

świadczenie usługi transportowej: przewóz osób w okresie 30.07.-09.08.2015 zgodnie z programem trójstronnej wymiany młodzieży organizowanej w Polsce.

16 850,00 zł (brutto)

02.07.2015 r.

Biuro Inżynieryjne  CONCEPT Mariusz Kowal, ul. Jasna 31 B, 44-122 Gliwice

Wykonanie przeglądu rocznego oraz pięcioletniego gminnych obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Gołdap

2460,00 zł brutto

30.06.2015 r.

Sławomir Romanowski Z.E. WOLT ul.Nadbrzezna 4, 19-500 Gołdap

Konserwacja urzadzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap

234 148,70 zł brutto

30.06.2015 r.

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi                                                ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap

Utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi

37 920,00 zł brutto

790,00 zł brutto miesięcznie

27.06.2015 r.

Edmund Lesner Firma Usługowa DĄB ul. Leśna 1 19-320 Stare Juchy

Usuwanie karczy drzew 

4320,00 zł brutto

29.06.2015 r.

PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna ul. Wojska Polskiego 100     16-400 Suwałki

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 na terenie gminy Gołdap

349 944,00 zł brutto

26.06.2015 r.

Barbara Sułkowska Przedsiębiorstwo Prywatne "GLOBO" Hurt - Detal P.P. "GLOBO" ul. Dabrowskiego 2                  11-500 Giżycko

Dostawa materiałów biurowych

26 081,65 zł brutto

22.06.2015 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach na placach postojowych i drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej

992,82 zł za tonę  brutto (rozliczanie powykonawcze)

18.06.2015 r.

PPHU TOP-ZNAK W. Karwel

Wykonanie i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych

5.012,75 zł brutto

16.06.2015r.

Nadleśnictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 32

Usunięcie krzaków wierzby i leszczyny o pow. 135 m2 w m. Nasuty

bezkosztowo

11.06.2015 r.

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenie i Wychowania w Gołdapi

Koszenie powierzchni zrekultywowanych składowisk

3.900,00 zł brutto

3.06.2015 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej (kostka typu polbruk) w miejscowości Pogorzel

9.600,00 zł brutto

02.06.2015 r

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo- Handlowe TRANSROM sp z o.o

Czyszczenie rowów przy drogach na terenie Gminy Gołdap

19 680,00 zł brutto

02.06.2015 r

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo- Handlowe TRANSROM sp z.o.o

Mechaniczna ścinka opboczy na drogach na terenie Gminy Gołdap

39 360,00 zł brutto

02.06.2015 r

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TRANSROM sp z o.o

Równanie dróg na trenie Gminy Gołdap

29 520,00 zł brutto

02.06.2015 r

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TRANSROM sp z o.o.

Wycinka krzaków z dróg na terenie Gminy Gołdap

39 360,00 zł brutto

02.06.2015 r

Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo- Handlowe TRANSROM sp z o.o

Mechaniczne koszenie poboczy na terenie Gminy Gołdap

3444,00 zł brutto

02.06.2015 r

Przedsiębiorstwo - Produkcyjno- Usługowo- Handlowe TRANSROM sp z.o.o 

Transport kruszywa oraz żużlu na drogi na terenie Gminy Gołdap

261 990,00 zł brutto

1.06.2015 r.

USTiWN J. Brzeziński

Odbiór odpadów z koszy ulicznych w soboty w okresie letnim

900,00 zł brutto/m-c

1.06.2015 r.

Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski

Wykonanie chodnika w miejscowości Galwiecie (fundusz sołecki)

22.000,00 zł brutto

21.05.2015 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Likwidacja istniejącego placu zabaw i montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych na terenie wyspy w Rożyńsku Małym i w m. Wiłkajcie

4.400,00 zł brutto

21.05.2015 r.

Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński

Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i przekazywanie zebranych odpadów do Stacji przeładunkowej w Kośmidrach

6.900,00 brutto/m-c

13.05.2015 r

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe Małgorzra Dzikielewska Łęgowo 15 19-400 OLecko


 

zakup kruszywa do naprawy dróg w 2015 r

65000,00 zł brutto

13.05.2015 r

TOP-KOP Krzysztof Świtaj

Niwelacja terenu na działce gminnej nr 94 w m. Skocze

8000,00 zł netto

12.05.2015 r.

Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski

Wykonanie chodnika w miejscowości Wilkasy (fundusz sołecki)

9.242,83 zł brutto

8.05.2015 r

Mariusz Jurgielewicz Zakład Usług Leśnych

Usunięcie drzew z zadrzewień na gruntach gminnych zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Gołdap

5000 zł netto

7.05.2015 r.

Wojciech Rosłaniec PRO-DUKT Przedsiębiorstwo Wielobranzowe 

Równanie dróg w okresie wiosennym 2015

22 140,00 zł brutto

4.05.2015 r.

Usługi Stolarskie i Ogrodnicze Piotr Słaboszewski

Wykonanie i dostawa 40 informacyjnych tablic drewnianych

21.920,00 zł brutto

04.05.2015 r.

HYDRO-Partner Sp. z o.o. Leszno

Udostępnienie kart SIM w celu monitoringu dwóch przepompowni wód deszczowych przy ul.Spacerowej

24,60 zł brutto za 1 szt.  za m-c (49,20 zł za m-c)

04.05.2015 r.

MARKAM Zakład Usługowy Instalatorstwa Elektrycznego, Jabłońskie

Wykonanie zasilania w energię elektryczną imprezy masowej "Festowal Cittaslow"

4 000,00 zł brutto

04.05.2015 r.

ROAD COLOR s.c. 16-500 Sejny, Łumbie 4

Odnowienie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej

9,84 zł/m2 brutto

04.05.2015 r.

Elżbieta Sakowicz

Wykonanie przeglądu technicznego rocznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gołdap

137,53 zł  za obiekt/ budowlę

30.03.2015 r.

Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński

Odbiór odpadów z koszy ulicznych, przekazanie ich na stację przeładunkową, poniesienie kosztów zagospodarowania.

5.000,00 zł netto

30.03.2015 r.

Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński

Wykoszenie i uporządkowanie części działki zlokalizowanej przy Promenadzie Zdrojowej w celu przygotowania miejsc parkingowych z okazji festiwalu Cittaslow

3.000,00 zł netto

30.03.2015 r.

Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński

Odpompowanie wód odciekowych na zamknięty składowisku odpadów komunalnych w Kośmidrach

2.583,00 zł brutto

 30.03.2015 r.

 PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński,             ul. Żeromskiego 13/23, 19-500 Gołdap

 Wykonanie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego następujących dróg: ul. Gumbińska, ul. Mazurska, ul. Okrężna, ul. Lipowa, Plac Zwycięstwa,ul. Królewiecka, ul. Warszwska

 3.500,00 zł brutto

19.03.2015 r

PPHU TOP - ZNAK Wojciech Karwel ul. Bagienna 12 A, 19-500 Gołdap

Wykonanie wraz z montażem tabliczek informacyjnych, znaku E 4 dwustronnego oraz naprawa tabliczek informacyjnych.

17.352,00 zł brutto

19.03.2015 r

SGS Polska spółka z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, Branża Ochrony Środowiska ul. Hallera 35, 13-200 Działdowo

Monitoring poeksploatacyjny zamkniętych składopwisk odpadów komunalnych w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej i w m. Kośmidry.

15.570,00 zł netto

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 18-03-2015 11:55:37
Autor edycji: Sandra Rakowska
Data edycji: 12-06-2024 11:05:07