Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Gołdap. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Osoba do kontaktu:

  1. Anna Rawinis – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, dane kontaktowe: anna.rawinis@goldap.pl tel. 668 538 904; 87/615 60 35;
  2. Edyta Rita Białek - Koordynator i członek Gminnego Biura Spisowego: edyta.bialek@goldap.pl tel. 87/615 60 25.
Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 16-06-2020 20:15:04
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 21-06-2020 10:47:30