RADA MIEJSKA


Kadencja 2024-2029

Wioletta Maria Anuszkiewicz – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Sylwia Wrzesień Kisieleska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Gutowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Maciej Krzysztof Kordjak, Janina Pietrewicz, Marcin Michał Urzędowski, Monika Marta Wałejko, Marek Zajączkowski, Zbigniew Makarewicz, Tomasz Popławski, Wojciech Hołdyński, Kamil Robert Markowski, Andrzej Dołęga, Paweł Perko, Zofia Syperek


Protokoły z komisji Rady Miejskiej


Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej

Informacje z posiedzeń dostępne w portalu https://goldapum.esesja.pl/


Transmisja online na kanale Esesja TV

Uprzejmie informujemy, iż nagrania posiedzeń Rady Miejskiej w Gołdapi zawierające informacje nadmierne (np. dane osobowe mogące naruszać czyjąś prywatność lub godzić w inne dobra osobiste) będą poddawane anonimizacji w części zawierającej te dane.
W związku z powyższym nagrania mogą ukazać się w późniejszym czasie, niezwłocznie po dokonaniu niezbędnej anonimizacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z transmisją on-line i udostępnianiem nagrań z sesji Rady Miejskiej w Gołdapi


Rejestr zapytań i interpelacji radnych


Kadencja 2014-2018


Kadencja 2018-2024


 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 29-11-2018 15:13:44
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 07-05-2024 21:13:02