RADA MIEJSKA


Kadencja 2018-2023

Wojciech Hołdyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Józef Wawrzyn – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Zbigniew Jan Mieruński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz, Marian Chmielewski, Teresa Dzienis, Zdzisław Janczuk, Zbigniew Makarewicz, Marian Mioduszewski, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Monika Marta Wałejko, Andrzej Tobolski, Marek Zajączkowski, Anna Staroszczuk-Luto


Składy Komisji


Protokoły z komisji Rady Miejskiej


Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej

Informacje z posiedzeń


Transmisja online na kanale Esesja TV

Uprzejmie informujemy, iż nagrania posiedzeń Rady Miejskiej w Gołdapi zawierające informacje nadmierne (np. dane osobowe mogące naruszać czyjąś prywatność lub godzić w inne dobra osobiste) będą poddawane anonimizacji w części zawierającej te dane.
W związku z powyższym nagrania mogą ukazać się w późniejszym czasie, niezwłocznie po dokonaniu niezbędnej anonimizacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z transmisją on-line i udostępnianiem nagrań z sesji Rady Miejskiej w Gołdapi


Rejestr zapytań i interpelacji radnych


Kadencja 2014-2018


 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 29-11-2018 15:13:44
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 10-10-2023 9:09:44