Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu ( III kwartał )

Dochody:

/files/files/Rb-27S%284%29.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb-28S%284%29.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb-Z%284%29.pdf

Należności:

/files/files/Rb-N%283%29.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb-NDS%284%29.pdf

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 21-10-2016 15:06:11
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 21-10-2016 15:07:47