PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI KWIECIEŃ 2023

INFORMACJA O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

28.04.2023 R

Podstawowa kwota dotacji na rok 2023, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych (wiejskich) prowadzonych przez inne niż Gmina Gołdap osoby prawne i osoby fizyczne.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2082 ze zm.) Gmina Gołdap informuje:

  1. podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla przedszkoli gminnych obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. wynosi 12 001,28 zł.
  2. statystyczna liczba wychowanków w przedszkolu gminnym wynosi 197 wychowanków, statystyczna liczba wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu gminnym wynosi 0, statystyczna liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu gminnym wynosi 0.
  3. podstawowa kwota dotacji na rok 2023, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. wynosi 7 951,88 zł.
  4. statystyczna liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 420 wychowanków; statystyczna liczba wychowanków niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 6; statystyczna liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 47.
  5. wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na rok 2023 dla publicznych szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi wynosi 1,862.

KWOTY MIESIĘCZNYCH DOTACJI NA ROK 2023 r.:

TYP

PKD 100%

PKD 75%

PKD 40%

WSKAŹNIK

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

1 000,11 zł

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

662,66 zł

 

 

 

PRZEDSZKOLE NIESAMORZĄDOWE NIEPUBLICZNE

 

750,08 zł

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

662,66 zł

 

 

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEPUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

 

 

400,04 zł

 

WSKAŹNIK ZWIĘKSZAJĄCY

 

 

 

1,862

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Autor: Kacper Jabłoński
Data utworzenia: 28-04-2023 13:58:16
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 28-04-2023 15:46:27