Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (II kwartał)

Zarządzenie Nr 642/VII/2016:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20642_VII_2016.pdf

Dochody:

/files/files/Rb-27S%283%29.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb-28S%283%29.pdf

Należnośći:

/files/files/Rb%20-%20N.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb-Z%283%29.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb-NDS%283%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 20-07-2016 14:10:49
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 29-07-2016 12:19:33