Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze

Zarządzenie:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20644_VIII_2016%20Tre%C5%9B%C4%87%281%29.pdf

Załącznik Nr 1:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%288%29.pdf

Załącznik Nr 2:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%282%29.pdf

Załącznik Nr 3:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%281%29.pdf

Załącznik Nr 4:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%281%29.pdf

Załącznik Nr 5:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%205%282%29.pdf

Załącznik Nr 6:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%282%29.pdf

Załącznik Nr 7:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%207%282%29.pdf

Załącznik Nr 8-9:

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208-9%281%29.pdf

Załącznik Nr 10-13:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2010-13%281%29.pdf

Załącznik Nr 14:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2014%282%29.pdf

Załącznik Nr 15-16:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2015-16%281%29.pdf

 

OPINIA RIO:

/files/files/OPINIA%20RIO%20I%20p%C3%B3%C5%82rocze%202016.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 30-08-2016 9:12:45
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 19-09-2016 10:53:44