Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok

Zarządzenie Nr 1245/III/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2018 roku:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie.pdf

Załączniki do zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85%C4%87znik%20nr%206.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2010.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2012.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2013.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2014.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2015.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2016%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2017.pdf

 

OPINIA RIO.VIII-0120-275/18:

/files/files/opinia%20rio.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 09-04-2018 15:37:47
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 24-09-2020 8:55:35