Złożone w roku 2022


Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto.pdf

Korekta oświadczenia

Tomasz Rafał Luto korekta 2021.pdf

Zastępca Burmistrza Gołdapi
Joanna Magdalena Łabanowska.pdf

Sekretarz Gminy Gołdap
Anna Rawinis.pdf

Skarbnik Gminy Gołdap
Edyta Rita Białek.pdf

Kierownik Wydziału USC
Grażyna Teresa Rojek.pdf

Grażyna Rojek na dzień 26.07.2022 r.

Grażyna Rojek korekta 2021r .pdf

Kierownik Wydzialu USC na dzień 27.07.2022 r.

Beata Brzozowska.pdf

Kierownik Wydziału GPO
Beata Kołakowska.pdf

Kierownik Wydziału WA

Róża Popławska.pdf

Kierownik Wydziału WA na dzień 22.12.2022 r.

Popławska Róża

Kierownik Wydziału OSS

Anna Podciborska.pdf

Główny specjalista - Architekt Miejski
Agnieszka Augustynowicz.pdf

Specjalista ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Natalia Popławska.pdf

Starszy specjalista ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Malgorzata Golubek.pdf

Główny specjalista ds. inwestycji
Magda Kardel.pdf


Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Halina Wojtanis.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Anna Dziobkowska.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi
Marcin Białous.pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spóła z o.o.
Marcin Mariusz Misiewicz.pdf
Marcin Mariusz Misiewicz.pdf - oświadczenie końcowe
Jan Zdzisław Modzalewski.pdf- oświadczenie pierwsze

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Jarosław Wiktor Dzienis.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Emilia Mor-Górska.pdf

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych  i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Elżbieta Katarzyna Świętoń.pdf

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Agnieszka Elżbieta Grzeszczak.pdf

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Elżbieta Grzeszczak na dzień 31.01.2023 r.

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Anna Barszczewska na dzień 1.02.2023 r.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
Mariusz Kowalczuk.pdf
Mariusz Kowalczuk.pdf -oświadczenie końcowe
Zbigniew Konobrocki.pdf - oświadczenie pierwsze

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Odziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
Sylwia Izabela Ostrowska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Anna Budzińska.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
Leszek Retel.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
Bożena Kalinowska.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi
Jolanta Lipińska.pdf

Jolanta Lipińska- korekta

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
Monika Bożena Wojtala-Taudul.pdf

Monika Bożena Wojtala- Taudul- korekta

Dyrektor Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Grabowie
Irena Łobacz.pdf


Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

Hołdyński Wojciech Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Mieruński Zbigniew Jan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Zbigniew Jan Mieruński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Wawrzyn Józef Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Józef Wawrzyn Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Anuszkiewicz Wioletta Maria Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Wioletta Maria Anuszkiewicz Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Chmielewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Marian Chmielewski Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Dzienis Teresa Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Teresa Dzienis Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Zdzisław Janczuk Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Zbigniew Makarewicz Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Marian Mioduszewski Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Janina Pietrewicz Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Syperek Zofia Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Zofia Syperek Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Wałejko Monika Marta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Monika Marta Wałejko Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Krystyna Sadowska Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Tobolski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Tobolski Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Zajączkowski Marek Radny Rady Miejskiej w Gołdapi
Zajączkowski Marek Radny Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Anna Staroszczuk-Luto Radna Rady Miejskiej w Gołdapi
Anna Staroszczuk-Luto Radna Rady Miejskiej w Gołdapi.pdf

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 22-06-2022 10:58:56
Autor edycji: Marta Zarzycka
Data edycji: 06-09-2023 13:31:48