PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI PAŹDZIERNIK 2023

Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
26.10.2023 r

Podstawowa kwota dotacji na rok 2023, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych (wiejskich) prowadzonych przez inne niż Gmina Gołdap osoby prawne i osoby fizyczne.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.) Gmina Gołdap informuje:

1. podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla przedszkoli gminnych obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. wynosi 11 963,32 zł.

2. statystyczna liczba wychowanków w przedszkolu gminnym wynosi 194 wychowanków, statystyczna liczba wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu gminnym wynosi 0, statystyczna liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu gminnym wynosi 0

3. podstawowa kwota dotacji na rok 2023, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. wynosi 7 649,69 zł

4. statystyczna liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Gołdap wynosi 422 wychowanków; statystyczna liczba wychowanków niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 5,68; statystyczna liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 55.

5. wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na rok 2023 dla publicznych szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi wynosi 1,862.

KWOTY MIESIĘCZNYCH DOTACJI NA ROK 2023 r.:

TYP

PKD 100%

PKD 75%

PKD 40%

WSKAŹNIK

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

996,64 zł

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

637,47 zł

 

 

 

PRZEDSZKOLE NIESAMORZĄDOWE NIEPUBLICZNE

 

747,71 zł

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

637,47 zł

 

 

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEPUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

 

 

398,78 zł

 

WSKAŹNIK ZWIĘKSZAJĄCY

 

 

 

1,862

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 31-10-2023 19:19:29
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 31-10-2023 19:21:10