Procedura przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego

 

Zarządzenie Nr 10/XII/2010 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury przeglądu i monitoringu oraz kodeksu postępowania w sprawach naruszania Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/XII/2010 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 grudnia 2010 roku - Procedura przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi przez społeczność lokalną oraz pracowników Urzędu Miejskiego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/XII/2010 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 grudnia 2010 roku - Kodeks postępowania w sprawach naruszania Kodeksu Etycznego pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 25-03-2014 14:22:04
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 11-08-2020 12:24:17