Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

 

Zarządzenie Nr 720/VI/09 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 czerwca 2009 r. wraz z regulaminem

Zarządzenie Nr 458/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi"

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 11-02-2015 14:42:52
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 11-08-2020 12:34:18