Zarządzenie Nr 419/XII/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku w/s wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

Autor: Marta Zarzycka
Data utworzenia: 25-11-2021 8:09:45
Autor edycji: Marta Zarzycka
Data edycji: 20-12-2022 12:56:56