Uchwała Nr LXIX/422/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

/files/files/2105_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-12-2018 10:27:51