Protokół Nr LXI/2022 z LXI sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 25 października 2022 r.

 

Protokół Nr LXI/2022

Protokół Nr LXI/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-12-2022 14:44:09