Protokół Nr LXIII/2022 z LXIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 29 listopada 2022 r.

 

Protokół Nr LXIII/2022

Protokół Nr LXIII/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-01-2023 10:56:07