Protokół Nr LXIX/2023 z LXIX sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 12 kwietnia 2023 r.

 

Protokół Nr LXIX/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:34:27