Protokół Nr LXX/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 18.04.2023 r.

 

Protokół Nr LXX/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:35:40