Protokół Nr LXXII/2023 z LXXII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 30.05.2023 r.

 

Protokół Nr LXXII/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:38:32